Faculty of Medicine

Academic Members

Tufan Akın Giray

Tufan Akın Giray,  Faculty Member, PhD

Öğretim Üyesi

Eğitim Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi      Ankara Başkent Ünivrsitesi Acil Tıp ABD Çalıştığı Kurumlar Konya Başkent Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi Konya Bozkır Kuşça Sağlık Ocağı Ankara Başkent Ünivrsitesi Acil Tıp ABD İstanbul Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Ankara Başkent Üniversitesi Acil Tıp ABD Mersin Tarsus Devlet Hastanesi İstanbul Başkent Üniversitesi Acil Tıp ABD İSÜ Medicalpark Gaziosmanpaşa

Research Areas: Trauma management, Clinical toxicology, Disaster medicine, Cardiac emergencies, Pediatric emergencies