Faculty of Medicine

Academic Members

Ahmet  Kalaycı

Ahmet Kalaycı,  Research Asst.

CV
Araştırma Görevlisi

Lisans eğitimini Gebze Teknik Üniversitesinde, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine ise yine Gebze Teknik Üniversitesinde aynı bölümde devam etmektedir. Tez çalışmasını ağırlıkla temel moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak, hücre biyolojisi üzerine yapmaktadır. Lisansüstü eğitimine devam ederken, 2021 güz dönemi ile İstinye Üniversitesi Tıbbi Biyoloji anabilim dalında başladığı araştırma görevlisi görevine devam etmektedir.

Research Areas: Moleküler Biyoloji, Cell Biology, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Gen Düzenleme, Moleküler Klonlama, Protein- Protein interaksiyonu

Main Areas: Moleküler Biyoloji ve Genetik,  Moleküler Biyoloji,  Genetik, 

"High level of DEK isoform-2 delays recovery from doxorubicin induced DNA damage", "Uluslararası", "Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Moleküler Biyoloji ve Genetik>DEK,DNA hasrı,isoform",