Tıp Fakültesi

Neden İSÜ Tıp Fakültesi ?

FAKÜLTEMİZİN MİSYONU: 

 • Bilimsel aklı ve kanıta dayalı tıp anlayışını özümsemiş, teknoloji ve tıp ilişkisinin önemini kavramış, yenilikçi uygulamalar ile bilimsel araştıma ve gelişmelere katkıda bulunabilen, etik ve insani değerlerden asla vazgeçmeyen, etkin iletişim becerilerine sahip ve geleceğin tıp dünyasına hazır hekimler yetiştirmek,
 • İleri teknolojiye dayalı bilimsel araştırmalar yürüterek insanlar ve insanlık için değer yaratan, yeni bilgi ve teknolojileri üretmek,
 • Topluma bilimsel, güncel teknolojiye dayalı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, toplum sağlığını gelişimine katkıda bulunmaktır.

FAKÜLTEMİZİN VİZYONU:

 • Eğitim, araştırma, ve sağlık hizmeti sunumunda mükemmeliyeti hedefleyen, tıp alanında yenilik ve teknoloji geliştirmede dünyanın öncü tıp fakültelerinden biri olmaktır.

DEĞERLERİMİZ:

 • Yenilikçilik
 • Girişimcilik
 • Liderlik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Ortak akıl ve katılımcılık
 • İnsana saygı
 • Etik değerlere bağlılık
 • Sosyal ve toplumsal sorumluluk

TIP EĞİTİMİNDEKİ HEDEFİMİZ:

 • Bilimsel çalışmalara ve yenilikçi uygulamalara bizzat katkıda bulunabilen,
 • Tıp ve Teknoloji ilişkisini önemini bizzat deneyimleyerek kavrayan,
 • Etik ve İnsani değerlerinden asla vazgeçmeyen,
 • Yalnız günümüzün bilgi ve becerileriyle donatılmış değil, geleceğin tıp dünyasına da hazır hekimler yetiştirmektir

FAKÜLTEMİZİN GÜÇLÜ YÖNLERİ:

 • Kuruluşundan itibaren araştırma odaklı olan, güçlü araştırma merkezlerine sahip olan, öğrencilerin araştırma geliştirme faaliyetlerine katıldığı ve kendi projelerini yürüttükleri bir tıp fakültesi olmak
 • Teknoloji ve tıp ilişkisini odağına almış, eğitim ve araştırmada dijital dönüşüm ve yapay zekayı odak noktasına alan bir tıp fakültesi olmak
 • Ulusal öğrencilerimizin yanı sıra 38 farklı ülkeden ülkeden gelen 180’nin üzerinde uluslararası öğrencimizle çok kültürlü bir ortamda tıp eğitimi veren bir tıp fakültesi olmak
 • Yönetim, akademik ve idari kadro ve öğrecilerimiz arasındaki güçlü, şeffaf ve açık iletişim
 • Farklı ekollerden gelen deneyimli öğretim üyeleri ile, genç, iyi eğitim almış dinamik öğretim üyelerinin bileşiminden oluşan ulusal ve uluslararası platformda kendi  güçlü akademik kadroya sahip olan bir fakülte olmak
 • "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan ve sağlık sektöründe 25 yılı aşan bilgi, birikim ve yatırımları olan MLPCare Grubu’nun devamı olan 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından kurulmuş bir Üniversitenin Tıp Fakültesi olmak 

 

EĞİTİM SİSTEMİ:
Fakültemizde Temel ve Klinik Bilim Entegrasyonuna, Bilgi ve Becerinin Birlikte Gelişimine Dayalı Eğitim Programı  ve Entegre Tıp Eğitim Sistemi uygulanmaktadır.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde; öğrencilerimizin geri bildirimlerinin dikkate alındığı, öğretim üyelerimizin görüş ve deneyimlerine dayanan, Temel ve Klinik Bilimlerin entegre edildiği, uygulamalı mesleki beceri eğitim programlarını içeren, güncel teknolojik araç, gereç ve uygulamalar ile güçlendirilmiş, ulusal çekirdek eğitim programı dikkate alınarak hazırlanmış, sürekli iyileştirmeler ile kaliteli eğitim vermeyi amaçlayan ENTEGRE TIP EĞİTİM SİSTEMİ uygulanmaktadır.

İlk üç yılı içeren klinik öncesi eğitim programlarında:

 • Canlı organizmanın en küçük birimleri ile başlayan eğitim, vücuttaki sistemler esas alınarak dikey entegrasyonla klinik bilimler tarafından desteklenerek devam etmektedir.
 • Eğitimde teorik derslerin yanı sıra farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen entegre oturumlar, hasta örneği üzerinden tartışmaların yapıldığı olgu sunumları, probleme dayalı öğrenim yönteminin de uygulandığı, temel bilimlerle klinik bilimler arasında köprü oluşturabilecek farklı eğitim yöntemleri uygulanmaktadır.
 • Teorik dersler, uygulama laboratuvarları, öğrencilerimizin elektronik preparat arşivi ve sanal mikroskop uygulamasına erişimlerinin gerçekleştiği “Dijital Laboratuvarlar” ve yeni teknolojik uygulama ve platformlarla da desteklenmektedir.
 • Mesleki Beceri Laboratuvarımızda, maketler, modeller, simülasyonlar ve simüle hastalar aracılığıyla gerçek hastalar ile karşılaşmadan önce temel hekimlik becerisi kazandırılmakta, öğrencilerimizin hekimlik becerileri geliştirilmektedir.

Klinik dönem eğitim programlarında ise;

 • Klinik bilgi gelişimine yönelik teorik derslerin yanı sıra hasta başı eğitimi, hasta başı uygulama, akılcı ilaç kullanımı uygulaması, entegre oturumlar, olgu sunum ve tartışmaları ile bilgiler pekiştirilmekte, öğrencilerimize klinik beceri ve deneyim kazandırılmaktadır.
 • Klinik eğitim verilen Üniversite Hastanelerimiz tüm branşlarda hasta kabul eden ve dünya standartlarında hizmet veren hastanelerdir. Tam donanımlı sağlık üsleri olarak tanımlayabileceğimiz bu hastanelerimizde öğrencilerimiz hem tüm branşlarda deneyimli akademisyenlerden mesleklerinin inceliklerini öğrenmekte hem de üniversite hastanelerimizdeki geniş poliklinik ve yatak kapasitesinin getirdiği çok çeşitli olguları görüp, takip ve tedavi yaklaşımlarını öğrenme şansını yakalamaktadırlar.