Tıp Fakültesi

Laboratuvar Kurulu

  • Kurul Başkanı- Prof. Dr. Tolga Simru Tuğrul

Multidisiplin Laboratuvar Kurulu

  • Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
  • Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ
  • Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ
  • Dr. Öğr. Üyesi Huri BULUT
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan DARICI
  • Dr. Öğr. Siğnem EYÜBOĞLU

Mesleki Eğitim Becerileri Kurulu

  • Prof. Dr. İsmet TAMER
  • Prof. Dr. Nuriye FIŞGIN
  • Dr. Öğr. Denizhan KARIŞ