Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Nurulah AY

Nurulah AY,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğr. Gör. Dr.