Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Cem BASEL

Mehmet Cem BASEL,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğr.Gör.Dr.