Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Cuneyd Sevinç

Cuneyd Sevinç,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Temel Alanları: Üroloji, 

ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,SEVİNÇ CÜNEYD,Çubuk Alkan,Sahan Ahmet,Akca Oktay. (2020), Impact of intra‐operative doppler ultrasound assistance during microsurgical varicocelectomy on operative outcome and sperm parameters, Andrologia,
BALABAN MUHSİN,SEVİNÇ CÜNEYD,ÖZKAPTAN ORKUNT,HORUZ RAHİM,BOZ MUSTAFA YÜCEL,KAFKASLI ALPER,CANGUVEN ONDER. (2020), Acute prostatitis after prostate biopsy under ciprofloxacin prophylaxis with or without ornidazole and pre-biopsy enema: analysis of 3.479 prostate biopsy cases, International braz j urol, 46(1), 60-66.
ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,SEVİNÇ CÜNEYD,KARADENİZ TAHİR,TOPSAKAL MEDİH. (2019), Pelvic dimensions do not impact on complications and operative difficulty in radical cystoprostatectomy and orthotopic neobladder, Minerva Urologica e Nefrologica, 71(4), 386-394.
ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,SEVİNÇ CÜNEYD,KARADENİZ TAHİR. (2019), An Open Radical Prostatectomy Approach that mimics the Technique of Robot-assisted Prostatectomy: A Comparison of Perioperative Outcomes., Urology Journal, 16(2), 168-173.
SEVİNÇ CÜNEYD,ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,KARADENİZ TAHİR,AS ABDULLAH,SEVİMLİ KUŞLU ÇİCEK NURAN,SARIYAR MUZAFFAR,ŞAHİN SELÇUK,TUĞCU VOLKAN. (2018), Hand-assisted laparoscopic and laparoscopic donor nephrectomy: A comparison of surgical outcomes from two centres, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 44(4), 362-366.
ÖZKAPTAN ORKUNT,SEVİNÇ CÜNEYD,BALABAN MUHSİN,KARADENİZ TAHİR. (2018), Minimally invasive approach for the management of urological complications after renal transplantation: single center experience, Minerva Urologica e Nefrologica, 70(4), 422-428.
BALABAN MUHSİN,ÖZKAPTAN ORKUNT,SEVİNÇ CÜNEYD,KARADENİZ TAHİR. (2018), Minimally Invasive Approach to Ureteral Stricture in Transplant Kidney by Periodic Retrograde Ureteral Stent Placement and Exchange, Transplantation Proceedings, 50(10), 3405-3410.
SEVİNÇ CÜNEYD,ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,YÜCETAŞ UĞUR,KARADENİZ TAHİR. (2017), Outcome of Penile Prosthesis Implantation: Are Malleable Prostheses An Appropriate Treatment Option in Patients with Erectile Dysfunction Caused by Prior Radical Surgery?, Asian Journal of Andrology, 19(4), 477-481.
BALABAN MUHSİN,AKTAŞ ALPER,SEVİNÇ CÜNEYD,YÜCETAŞ UĞUR. (2016), The Relationship of Enuresis Nocturna and Adenoid Hypertrophy, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 88(2), 111-114.
KARADENİZ TAHİR,TOPSAKAL MEDİH,SEVİNÇ CÜNEYD. (2016), Epistaxis: Bizarre Manifestation of Renal Cell Carcinoma with Vena Cava Thrombosis and Metastasis to Pancreas, Kuwait Medical Journal, 48(3), 249-252.
SEVİNÇ CÜNEYD,BALABAN MUHSİN,ÖZKAPTAN ORKUNT,KUTLU NECMETTİN,KARADENİZ TAHİR. (2016), Salvage Urethroplasty Using Skin Grafts for Previously Failed Long-Segment Urethral Strictures, Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 32(9), 464-468.
SEVİNÇ CÜNEYD,ÖZKAPTAN ORKUNT,BALABAN MUHSİN,YÜCETAŞ UĞUR,KARADENİZ TAHİR. (2016), Radical Cystoprostatectomy in Patients with Behçet’s Disease: The Report of Four Cases and Review of the Literature, Urology Journal, 13(5), 2871-2875.
TUĞCU VOLKAN,ŞENER NEVZAT CAN,ŞAHİN SELÇUK,SEVİNÇ CÜNEYD,EKŞİ MİTHAT,YAVUZSAN ABDULLAH HIZIR,TAŞCI ALİ İHSAN. (2016), Immediate Continence Rates in RALRP: A Comparison of Three Techniques, JSLS-Journal of The Society of Laparoendoscopic Surgeons, 20(4), 1-5.
SEVİNÇ CÜNEYD,BALABAN MUHSİN,ÖZKAPTAN ORKUNT,YÜCETAŞ UĞUR,KARADENİZ TAHİR. (2016), The Management of Total Avulsion of the Ureter from Both Ends: Our Experience and Literature Review, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 88(2), 97-100.
SEVİNÇ CÜNEYD,BALABAN MUHSİN,ÖZKAPTAN ORKUNT,KARADENİZ TAHİR. (2015), Flexible Ureterorenoscopy and Laser Lithotripsy for the Treatment of Allograft Kidney Lithiasis, Transplantation Proceedings, 47(6), 1766-1771.
TÜFEK İLTER,AKPINAR HALUK,SEVİNÇ CÜNEYD,KURAL ALİ RIZA. (2010), Primary Left Upper Quadrant (Palmer’s Point) Access for Laparoscopic Radical Prostatectomy, Urology Journal, 7(3), 152-156.
AKPINAR HALUK,TÜFEK İLTER,ATUĞ FATİH,SEVİNÇ CÜNEYD,KURAL ALİ RIZA. (2009), Alt Kalis Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi, Turkish Journal of Urology, 35(2), 108-112.
SEVİNÇ CÜNEYD,AKPINAR HALUK,TÜFEK İLTER,ÖBEK CAN,KURAL ALİ RIZA. (2008), Radical Retropubic Prostatectomy As A Solo Therapy for Treatment of Adult Rhabdomyosarcoma, Urology Journal, 5(3), 203-205.
TÜFEK İLTER,AKPINAR HALUK,SEVİNÇ CÜNEYD,ALICI BÜLENT,KURAL ALİ RIZA. (2007), Surgical Treatment of Retroperitoneal Leiomyosarcoma with Adjuvant Radiotherapy, Urology Journal, 4(3), 180-183.
TÜFEK İLTER,SEVİNÇ CÜNEYD,AKPINAR HALUK. (2007), El Yardımlı Laparoskopik Böbrek Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Üroloji, 3(4), 54-58.
TÜRKÖZ H KEMAL,ÇOMUNOĞLU CEM,SEVİNÇ CÜNEYD,ÖZCAN DENİZ. (2004), Testisin Hormonal Aktif Sertoli Hücreli Tümörü, Okmeydanı Tıp Dergisi, 21(2), 56-58.
SEVİNÇ CÜNEYD,BAYAZIT KUBİLAY,YENMEZ KEMAL,ŞEKEROĞLU MEHMET,KILIÇ OSMAN,ÖZYUVACI EMİNE,KARADENİZ TAHİR. (2003), Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsi Öncesi Periprostatik Lokal Anestezinin Etkinliği, Okmeydanı Tıp Dergisi, 20(1), 22-24.
KARADENİZ TAHİR,TOPSAKAL MEDİH,DÖNMEZER SERHAT,ANAÇ MUSTAFA,SEVİNÇ CÜNEYD. (2002), Posteriyor Üretra Darlıklarında Rekonstrüktif Cerrahi Sonuçlarımız, Turkish Journal of Urology, 28(1), 95-98.
TOPSAKAL MEDİH,SEVİNÇ CÜNEYD,UYSAL VELİ,KARADENİZ TAHİR. (2002), Two Cases of Collecting Duct Carcinoma of Kidney, Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 35(2), 104-107.
SEVİNÇ CÜNEYD,BAYAZIT KUBİLAY,KILIÇ OSMAN,YENMEZ KEMAL,ŞEKEROĞLU MEHMET,KARADENİZ TAHİR. (2002), Yüzeyel Mesane Kanseri Profilaksisinde Yüksek Doz İnterferon Alfa-2B, Okmeydanı Tıp Dergisi, 19(2), 17-22.
KARADENİZ TAHİR,BEŞIŞIK AHMET TALHA,TOPSAKAL MEDİH,SEVİNÇ CÜNEYD,DÖNMEZER SERHAT,ANAÇ MUSTAFA. (2000), Transizyonel Zon İndeksi ve Longitudinal Çap İndeksinin Benign Prostat Hiperplazisinde Obstrüksiyonun Belirlenmesindeki Rolü, Turkish Journal of Urology, 26(2), 225-229.
DÖNMEZER SERHAT,ANAÇ MUSTAFA,SEVİNÇ CÜNEYD,BAYAZIT KUBİLAY,KARADENİZ TAHİR. (1999), Komplike Olmayan Gonokoksik Üretrit Olgularında Tek Doz Netilmisin ile Tedavi, Okmeydanı Tıp Dergisi, 16(), 100-102.
Üriner Sistem Taş Hastalığı
TÜFEK İLTER,SEVİNÇ CÜNEYD,AKPINAR HALUK (2007), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji, Bilimsel Kitap
Campbell Üroloji
KARADENİZ TAHİR,BEŞIŞIK AHMET TALHA,SEVİNÇ CÜNEYD (2005), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji, Kitap Tercümesi
Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi
KARADENİZ TAHİR,BEŞIŞIK AHMET TALHA,SEVİNÇ CÜNEYD (2004), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji, Bilimsel Kitap