Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Özlem Büyüktanır Yaş

Özlem Büyüktanır Yaş,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde 1988 yılında, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde 1992 yılında tamamlayan Dr. Büyüktanır Yaş, Doktora eğitimini 2003 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1994 yılında göreve başladığı Sağlık Bakanlığı’nda, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 1996-2004 yıllarında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Aşı Üretim, Araştırma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görev yaptı. Difteri, boğmaca ve tetanoz aşılarının üretimi ve kontrolünü gerçekleştirdi ve aşı geliştirme üzerine araştırmalar yürüttü. 1998 yılında 4 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA / Food and Drug Administration) “Hücresiz Boğmaca Aşısının geliştirilmesi ve kontrol yöntemleri” konusunda araştırma yaptı. 2004-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosunda görev aldı. 2015 yılında Doçent ünvanını aldı. 2013-2014 yılları arasında 1 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Maryland Üniversitesi’nde “Lyme Hastalığının teşhisine yönelik yeni tanı testlerinin ve korunma amaçlı etkili aşıların geliştirilmesi” konularında araştırmalar yürüttü. Enfeksiyon etkeni bakterilere ait immuno-dominant antijenleri kromatografik yöntemlerle saflaştırarak ve rekombinant DNA teknolojileriyle elde etmiş ve bu antijenlere dayalı yeni tanı testleri geliştirmiş ve aşı araştırmaları yapmıştır. Bu süre boyunca 6’sı TÜBİTAK, DPT ve KOSGEB projeleri olmak üzere 16 araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Uluslararası kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığı bulunmakta olup, enfeksiyon hastalıkların hızlı tanısına yönelik 2 adet ulusal patenti bulunmaktadır. Dr. Büyüktanır Yaş 2018 yılı Eylül ayından itibaren İstinye Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın akademik kadrosunda yeralmaktadır. 2019 yılı Mart ayının başından Aralık ayı sonuna kadar 9 ay süreyle Anabilim dalı Başkanlığı’nı yürütmüştür. Maryland Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nden profesörler ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmalarına ilave olarak antimikrobiyal direnç üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Moleküler Bakteriyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları Tanı Testlerinin Geliştirilmesi, Aşı Geliştirme

Temel Alanları: Veterinerlik Mikrobiyolojisi,