Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Soner  Yeşilyurt

Soner Yeşilyurt

Öğretim Görevlisi Doktor