Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Demet Sinem Güden

Demet Sinem Güden,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Demet Sinem Güden 1987 yılında İskenderun’da doğdu. 2005 yılında Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi’nden, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2012-2013 yılları arasında çok uluslu bir ilaç firmasında çalıştıktan sonra, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. 2013-2014 yılları arasında doktora öğrenimine devam ederken hastane eczacılığı pozisyonunda çalıştı ve doktora çalışmalarına devam etti. 2014 yılında Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve aynı Ana Bilim Dalı’nda 2014-2019 yılları arasında Farmakoloji Doktorası yaptı. Temel araştırma alanları sepsis, septik şok, septik olmayan şok, inflamatuvar hiperalzeji ve ilişkili deney hayvanı modelleri olan Doktor Güden’in, 93’ün üzerinde atıf almış 16 tane uluslararası ve ulusal makalesi vardır. Akademik ilgi alanı olan nörofarmakolojide yeni projelerde doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Sepsis, İnflamatuvar hiperalzeji, Septik Şok, Nöroinflamasyon

Temel Alanları: Farmakoloji, 

2021 - Suppression of TLR4/MyD88/TAK1/NF-κB/COX-2 Signaling Pathway in the Central Nervous System by Bexarotene, a Selective RXR Agonist, Prevents Hyperalgesia in the Lipopolysaccharide-Induced Pain Mouse Model
ŞENOL ŞEFİKA PINAR, TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM, GÜDEN DEMET SİNEM, SARI AYŞE NİHAL, ŞAHAN FIRAT SEYHAN, TUNÇTAN BAHAR. Neurochemical Research, 46(),
2021 - mTOR inhibition as a possible pharmacological target in the management of systemic inflammatory response and associated neuroinflammation by lipopolysaccharide challenge in rats
GÜDEN DEMET SİNEM, TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM, ŞENOL ŞEFİKA PINAR, KİBAR DENİZ, YILMAZ ŞAKİR NECAT, TUNÇTAN BAHAR, Malik Kafait U, ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology,
2021 - Soluble epoxide hydrolase inhibitor trifluoromethoxyphenyl\u20103\u2010(1\u2010propionylpiperidin\u20104\u2010yl)urea prevents hyperalgesia through regulating\n NLRC4\n inflammasome\u2010related pro\u2010inflammatory and anti\u2010inflammatory signaling pathways in the lipopolysaccharide\u2010induced pain mouse model
CAĞLI ALİ, CAĞLI ALİ, ŞENOL ŞEFİKA PINAR, TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM, GÜDEN DEMET SİNEM, SARI AYŞE NİHAL, ŞAHAN FIRAT SEYHAN, TUNÇTAN BAHAR. Drug Development Research,
2020 - A Link Between PKR, Inflammasome and Synaptic Plasticity:Is it an Emerging Therapeutic Option for Cognitive Dysfunction?
GÜDEN DEMET SİNEM,ARICIOĞLU FEYZA. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 30(3), 1-.
2020 - An Overview of Experimental Models on Ischemic Heart Diseases
GÜDEN DEMET SİNEM,ŞEHİRLİ AHMET ÖZER. Clinical and Experimental Health Sciences,
2019 - Eicosanoids derived from cytochrome P450 pathway of arachidonic acid and inflammatory shock
TUNÇTAN BAHAR,ŞENOL ŞEFİKA PINAR,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,ŞAHAN FIRAT SEYHAN,Falck John R,Malik Kafait U. Prostaglandins Other Lipid Mediators, 145(), 106377-.
2019 - Modulation of oxidative–nitrosative stress and inflammatory response by rapamycin in target and distant organs in rats exposed to hindlimb ischemia–reperfusion: the role of mammalian target of rapamycin
Kocak Zumrut,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,VEZİR ÖZDEN,SUCU NEHİR,BALCI FİDANCI ŞENAY,TAMER LÜLÜFER,TUNÇTAN BAHAR,Malik Kafait U,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 97(12), 1193-1203.
2019 - NF-κB activation mediates LPS-or zymosan-induced hypotension and inflammation reversed by BAY61-3606, a selective Syk inhibitor, in rat models of septic and non-septic shock
ŞAHAN FIRAT SEYHAN,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,ŞENOL ŞEFİKA PINAR,SARI AYŞE NİHAL,ÇİL MELTEM,ÜNSAL DEMET,KORKMAZ BELMA,TUNÇTAN BAHAR,Kafait Ullah MALİK,BUHARALIOĞLU CÜNEYT KEMAL. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 46(2), 173-182.
2018 - Bexarotene, a Selective RXRα Agonist, Reverses Hypotension Associated with Inflammation and Tissue Injury in a Rat Model of Septic Shock
TUNÇTAN BAHAR,KÜÇÜKKAVRUK ŞEFİKA PINAR,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,SARI AYŞE NİHAL,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Inflammation, 41(1), 337-355.
2018 - Protection by mTOR Inhibition on Zymosan-Induced Systemic Inflammatory Response and Oxidative/Nitrosative Stress: Contribution of mTOR/MEK1/ERK1/2/IKKβ/IκB-α/NF-κB Signalling Pathway
ŞAHAN FIRAT SEYHAN,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,KÜÇÜKKAVRUK ŞEFİKA PINAR,TUNÇTAN BAHAR,SARI AYŞE NİHAL,KOÇAK Zümrüt,KU MALİK. Inflammation, 41(1), 276-298.
2018 - The role of Syk/IĸB-α/NF-ĸB pathway activation in the reversal effect of BAY 61-3606, a selective Syk inhibitor, on hypotension and inflammation in a rat model of zymosan-induced non-septic shock
Ünsal Demet,KAÇAN Meltem,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,KORKMAZ Belma,SARI AYŞE NİHAL,BUHARALIOĞLU CÜNEYT KEMAL,YILDIRIM YAROĞLU Hatice,TAMER LÜLÜFER,TUNÇTAN BAHAR,MALIK Kafait U,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 45(2), 155-165.
2017 - Inhibition of NLRP3 inflammasome contributes to protective effect of 5,14-HEDGE against lipopolysaccharide-induced septic shock
TUNÇTAN BAHAR,KÜÇÜKKAVRUK ŞEFİKA PINAR,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,SARI AYŞE NİHAL,ŞAHAN FIRAT SEYHAN,Paudyal Mahesh,Falk John Russell,Malik Kafait U. International Journal of Pharmacology, 13(6), 654-666.
2017 - Activation of mTOR/IκB-α/NF-κB pathway contributes to LPS-induced hypotension and inflammation in rats
TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,KÜÇÜKKAVRUK ŞEFİKA PINAR,GÜDEN DEMET SİNEM,ÇEÇEN PELİN,SARI AYŞE NİHAL,TUNÇTAN BAHAR,GÖRÜR AYŞEGÜL,TAMER LÜLÜFER,BUHARALIOĞLU CÜNEYT KEMAL,MALIK KAFAIT U,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. European Journal of Pharmacology, 5(802), 7-19.
2017 - Inhibition of NLRP3 Inflammasome Prevents LPS-Induced Inflammatory Hyperalgesia in Mice: Contribution of NF-κB, Caspase-1/11, ASC, NOX, and NOS Isoforms
Dolunay Abdurrahman,KÜÇÜKKAVRUK ŞEFİKA PINAR,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,SARI AYŞE NİHAL,ŞAHAN FIRAT SEYHAN,TUNÇTAN BAHAR. Inflammation, 40(2), 366-386.
2016 - Contribution of PPAR AP 1 importin 3 and RXR to the protective effect of 5 14 HEDGE a 20 HETE mimetic against hypotension tachycardia and inflammation in a rat model of septic shock
ŞENOL ŞEFİKA PINAR,TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,ÇEÇEN PELİN,SARI AYŞE NİHAL,ŞAHAN FIRAT SEYHAN,Falck John R,Rambabu Dakarapu,Kafait U Malik,TUNÇTAN BAHAR. Inflammation Research, 65(5), 367-387.
2016 - Experimental Models Used in Hypertension Research
TEMİZ REŞİTOĞLU MERYEM,GÜDEN DEMET SİNEM,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Clinical and Experimental Health Sciences, 6(1), 35-43.
2015 - Sepsis ve Septik Şok Patojenezinde Endotelin 1 in Rolü ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar
GÜDEN DEMET SİNEM,TEMİZ MERYEM,TUNÇTAN BAHAR,ŞAHAN FIRAT SEYHAN. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 178-190.
2014 - Endotelin 1 in diyabet patojenezindeki rolü
GÜDEN DEMET SİNEM,TUNÇTAN BAHAR. Clinical and Experimental Health Science, 4(3), 158-167.
(2017), "Best Presentation Award", "Diğer", "MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/", "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ", "Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül", "World Academy of Science, Engineering, and Technology", Diğer