Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Kübra Kızıltaç

Kübra Kızıltaç,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi