Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Huri Dedeakayoğulları

Huri Dedeakayoğulları,  Doç. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimime, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nda devam ettim. Osman Şadi Yenen danışmanlığında yüksek lisans programından mezun oldum. 2008 – 2009 yıllarında önce Brüksel, Belçika’da Public Health Institute’de ardından Antwerp University Microbiology Laboratory, Belçika’da araştırmacı olarak çalışmalarda bulundum. 2011 – 2013 yılları arasında İstanbul, Türkiye’de Oksante R&D laboratuvarlarında araştırmacı ve 2013 – 2016 yılları arasında İstanbul, Türkiye’de HD Biyoteknoloi ARGE Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetici olarak çalıştım. 2016 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Doktora eğitimimi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda “Candida boidinii Kaynaklı NAD+ Bağımlı Format Dehidrogenaz Enziminin Üretilmesi, Enzim Aktivitesinin ve Termal Stabilitesinin Artırılması” tezi ile 2019 yılında Prof. Dr. Abdülrahim Koçyiğit ve Doç. Dr. Barış Binay danışmanlığında tamamladım. Tez çalışmalarım sırasında 2017 – 2018 yıllarında İngiltere’de University of Exeter, College of Life and Environmental Science’da araştırmacı olarak görev yaptım. Şubat 2019’da ‘Doktor’ unvanı aldıktan sonra kasım 2019 itibari ile İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladım. Doçentlik unvanımı ‘Tıbbi Biyokimya’ alanında Şubat 2023 yılında almaya hak kazandım. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. olarak görev yapmaktayım. Şu an çalışma alanlarım dahilinde yürütücü, danışman ve araştırıcı olarak görev aldığım TUBİTAK, TUSEB, BAP ve KOSGEB projelerim bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Protein Mühendisliği, Protein Mühendisliği, Hedefe Yönelik Tedaviler, Deney Hayvan Modelleri, Hücre Kültürü