Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Huri Bulut

Huri Bulut,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nda devam etti. Yüksek lisans eğitimi esnasında Brussel Public Health Institute, Belçika, ardından Antwerp University Microbiology Laboratory, Belçika’da araştırmacı olarak bulundu. Yüksek lisans eğitimi sonrası Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Genç Grişimci Desteği alarak HD Biyoteknoloi ARGE Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Doktora eğitimini araştırma görevlisi olarak çalıştığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. Doktora tez çalışmaları esnasında University of Exeter, College of Life and Environmental Science, İngilitere'de protein mühendisliği ve hedefe yönelik tedaviler üzerine çalışmalarda bulundu.

Araştırma Alanları: Protein Mühendisliği, Protein Mühendisliği, Hedefe Yönelik Tedaviler, Deney Hayvan Modelleri, Hücre Kültürü

Temel Alanları: Tıbbi Biyokimya,