Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Çağhan  Pekşen

Çağhan Pekşen,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

2011 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2017 de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakülesinde Genel Cerrahi eğitimini tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Kasım 2019 itibari ile İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Eğitimi esnasında bölgede endemik olan üst gastrointestinal sistem kanserleri cerrahisine yoğunlaştı ve “Mide Kanserli Olgularda Neoadjuvan Kemoterapinin Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi” konu başlıklı tez çalışması ile eğitimini tamamladı. Ayrıca Bariatrik ve Metabolik Cerrahi ve Organ Transplantasyonu konularında çalışmalara katıldı. Türk Cerrahi Derneği, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Günleri Derneği üyelikleri mevcuttur.

Araştırma Alanları: Bariatrik ve Metabolik Cerrahi, Organ Nakli, Gastrointestinal Sistem Kanserleri