Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Süleyman  Kılıç

Süleyman Kılıç,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

1994 - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi 1999 - Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara – Uzmanlık

Araştırma Alanları: Üriner Sistem Taş Hastalığı, Çocuk Ürolojisi, Ürogenital Tümörler, Transüretral ve Endoskobik Cerrahiler

Temel Alanları: Üroloji, 

SARIER MEHMET,DUMAN iBRAHİM,KILIÇ SÜLEYMAN,YÜKSEL YÜCEL,DEMİR MELTEM,ASLAN MESUT,YÜCETİN LEVENT,TEKİN SABRİ,YAVUZ HAVVA ASUMAN,EMEK MESTAN. (2018), Comparative Results of Transurethral Incision with Transurethral Resection of The Prostate in Renal Transplant Recipients with Benign Prostate Hyperplasia., Urology Journal, 15(4), 209-213.
ÖZTÜRK SELÇUK,akbaba kaan türker,KILIÇ SÜLEYMAN,çiçek tufan,PEŞKİRCİOĞLU ÇETİN LEVENT,tandoğan izzet,gürlek ahmet,aydemir özbay,ileri mehmet,yetkin ertan. (2018), Venous leg symptoms in patients with varicocele: A multicenter assessment study (VEIN-TURKEY study), Phlebology: The Journal of Venous Disease, 34(2), 128-136.
utanğaç mm,KILIÇ SÜLEYMAN,DAĞGÜLLİ MANSUR,söylemez haluk. (2015), Subdiyafragmatik ektopik böbrek: Olgu sunumu, yeni üroloji dergisi, 10(1), 34-36.
söylemez haluk,KILIÇ SÜLEYMAN,bozkurt y,sancaktutar aa. (2015), Yemek sonrası kronik karın ağrısı kliniği olan nadir görülen dev adrenal myelolipom, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(4), 513-515.
KILIÇ SÜLEYMAN,KARADAĞ NEŞE,ergin hüseyin,ALTUNOLUK BÜLENT. (2014), Effects of gosereline treatment on microvessel density and blood loss associated with transurethral resection of the prostate, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 5(3), 229-233.
söylemez haluk,KILIÇ SÜLEYMAN,atar murat,penbegül necmettin,sancaktutar ahmet ali,BOZKURT YAŞAR. (2012), Effects of micronised purified flavonoid fraction on pain, semen analysis and scrotal color Doppler parameters in patients with painful varicocele results of a randomized placebo-controlled study, International Urology and Nephrology, 44(2), 401-408.
BAYRAKTAR NİHAYET,KILIÇ SÜLEYMAN,BAYRAKTAR MEHMET,aksoy nurten. (2010), Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in cancerous bladder tissue and their relation with bacterial infection: a controlled clinical study, Journal of Clinical Laboratory Analysis, 24(1), 25-30.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,KILIÇ SÜLEYMAN,söylemez haluk,ALTUNOLUK BÜLENT,çalışkan a. (2009), Altı aylık periyodda üroloji klinik ve polikliniğine üriner enfeksiyon öntanısıyla başvuran hastaların semptom ve labaratuvar profili yönünden incelenmesi, Abant İzzet Baysal Tıp Dergisi, 4(2), 11-14.
söylemez haluk,KILIÇ SÜLEYMAN,ALTUNOLUK BÜLENT. (2009), Yürüme zorluğuna neden olan iyi lokalize dev renal kitle, Türkiye Klinikleri Journal of Nephrology, 4(2), 90-92.
KILIÇ SÜLEYMAN,OĞUZ FATİH,kahraman bayram,ALTUNOLUK BÜLENT,ergin hüseyin. (2008), Prospective Evaluation of the Alterations in the Morphology and Vascular Resistance of the Renal Parenchyma with Color Doppler Ultrasonography after Percutaneous Nephrolithotomy, Journal of Endourology, 22(4), 615-622.
KILIÇ SÜLEYMAN,AKSOY YÜKSEL,SİNCER İSA,OĞUZ FATİH,ERDİL NEVZAT,yetkin ertan. (2007), Cardiovascular evaluation of young patients with varicocele., FERTILITY AND STERILITY, 88(2), 369-73.
KILIÇ SÜLEYMAN,esenkaya irfan,OĞUZ FATİH,ALTUNOLUK BÜLENT,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2006), Mesanedeki foley kateter artığına ve iyatrojenik üretra yırtığına bağlı gelişen pelvik apse olgusu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
KILIÇ SÜLEYMAN,KARADAĞ NEŞE,ALTUNOLUK BÜLENT,BEYTUR ALİ,karaca süleyman. (2006), Acute urinary retention in an old male caused by a prostatic urethral polyp, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(), 51-53.
KILIÇ SÜLEYMAN,BAYRAKTAR MEHMET,BAYRAKTAR NİHAYET,ergin hüseyin,BEYTUR ALİ,EĞRİ MÜCAHİT. (2006), Orta ve aşağı penil hipospadiyas cerrahisinde başarıyı etkileyen etkenler: Mathieu ve TIPU teknikleri için karşılaştırmalı bir çalışma, türk üroloji dergisi, 31(), 495-502.
KILIÇ SÜLEYMAN,BAYRAKTAR NİHAYET,BEYTUR ALİ,ergin hüseyin,BAYRAKTAR MEHMET,EĞRİ MÜCAHİT. (2006), Can the levels of nitric oxide in the urine, serum and tumor tissue be putative markers for bladder cancer?, INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, 13(8), 1079-85.
KILIÇ SÜLEYMAN,altınok tayfun,ALTUNOLUK BÜLENT,erdoğan ö,OĞUZ FATİH. (2006), Long-term effects of percutaneous nephrolithotomy on renal morphology and arterial vascular resistance as evaluated by color Doppler ultrasonography: preliminary report., Urological research, 34(3), 178-83.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,BAYRAKTAR MEHMET,KILIÇ SÜLEYMAN. (2006), Mucormycosis in a case of fever with nephrolithiasis, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 103-104.
yetkin ertan,KILIÇ SÜLEYMAN,AÇIKGÖZ NUSRET,ergin hüseyin,AKSOY YÜKSEL,SİNCER İSA,aktürk e,BEYTUR ALİ,sivri n,TURHAN HASAN. (2005), Increased prevalence of varicocele in patients with coronary artery ectasia., Coronary artery disease, 16(5), 261-4.
KILIÇ SÜLEYMAN,altınok tayfun,İPEK DENİZ,BEYTUR ALİ,BAYDİNÇ YAŞAR CAN,GÜNEŞ GÜLSEN. (2005), Color Doppler sonography examination of partially obstructed kidneys associated with ureteropelvic junction stone before and after percutaneous nephrolithotripsy: preliminary report., International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 12(5), 429-35.
KILIÇ SÜLEYMAN,GÜNEŞ ALİ,İPEK DENİZ,DUSAK ABDURAHİM,GÜNEŞ GÜLSEN,BALBAY MEVLANA DERYA,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2005), Effects of micronised purified flavonoid fraction on pain, spermiogram and scrotal color Doppler parameters in patients with painful varicocele., Urologia internationalis, 74(2), 173-9.
KILIÇ SÜLEYMAN,ergin hüseyin,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2005), Venlafaxine extended release for the treatment of patients with premature ejaculation: a pilot, single-blind, placebo-controlled, fixed-dose crossover study on short-term administration of an antidepressant drug, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY, 28(), 47-52.
KILIÇ SÜLEYMAN,BEYTUR ALİ,ALTUNOLUK BÜLENT,beytur leyla,OĞUZ FATİH,atmaca ruşen. (2005), İnfertilite nedeniyle eş spermi ile uygulanan 78 intrauterin inseminasyon (İUİ) siklusunun sonuçları ve İUİ başarısını etkileyen faktörler: retrospektif bir çalışma, türk üroloji dergisi, 31(), 516-523.
KILIÇ SÜLEYMAN,BEYTUR ALİ,ergin hüseyin,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2005), Reimplantation of a penile prosthesis with a modified immediate salvage procedure in prosthesis infection: case report and literature review, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(), 261-294.
KILIÇ SÜLEYMAN,KARADAĞ NEŞE,BEYTUR ALİ,ergin hüseyin. (2005), Malakoplaki: invazif mesane karsinomunu taklit eden bir patoloji-olgu sunumu, üroloji bülteni, 16(), 27-30.
BAYRAKTAR NİHAYET,KILIÇ SÜLEYMAN,özdemir i,aydemir s,ulu r. (2005), Hipertansiyonlu hastalarda eritrosit içi antioksidan enzim ve serum malondialdehit düzeylerinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(), 76-81.
yağmur cengiz,KEKİLLİ ERSOY,ersoy irfan,KILIÇ SÜLEYMAN,oa murat. (2004), Crescent-shaped Tc-99m MDP accumulation in the bladder., Clinical nuclear medicine, 29(7), 447-8.
KILIÇ SÜLEYMAN,sargın semih yaşar,GÜNEŞ ALİ,İPEK DENİZ,BAYDİNÇ YAŞAR CAN,altınok mustafa tayfun. (2004), a rare condition: the ureteritis cystica, the scientific world journal, 7(4), 175-8.
GÜNEŞ ALİ,uğraş murat,soylu ahmet,KILIÇ SÜLEYMAN,ALTUNOLUK BÜLENT,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2003), Rekürren üretra darlıklarında uygulanan Memotherm üretral stentlerin uzun dönem sonuçları, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(), 67-69.
KILIÇ SÜLEYMAN,tevfik mehmet refik,ergin hüseyin,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2003), Left perinephric abscess caused by Salmonella enteritidis due to colon perforation., The Journal of urology, 170(5), 1945-.
KILIÇ SÜLEYMAN,erguvan rezzan,İPEK DENİZ,gökçe h,GÜNEŞ ALİ,AYDIN NASUHİ ENGİN,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2003), Eosinophilic cystitis. A rare inflammatory pathology mimicking bladder neoplasms., Urologia internationalis, 71(3), 285-9.
KILIÇ SÜLEYMAN,altınok mustafa tayfun,İPEK DENİZ,ergin hüseyin. (2003), Case report of a giant renal oncocytoma., International urology and nephrology, 35(1), 83-4.
KÖROĞLU AHMET,toğal türkan,ÇİÇEK MÜSLÜM,KILIÇ SÜLEYMAN,ayas alaaddin,ERSOY MEHMET ÖZCAN. (2003), The effects of irrigation fluid volume and irrigation time on fluid electrolyte balance and hemodynamics in percutaneous nephrolithotripsy., International urology and nephrology, 35(1), 1-6.
uğraş murat,GÜNEŞ ALİ,KILIÇ SÜLEYMAN,yılmaz uğur,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2003), Farklı çaplardaki iki üreterorenoskopun etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması, Türk Üroloji Dergisi, 29(), 72-79.
altınok mustafa tayfun,KILIÇ SÜLEYMAN,SIĞIRCI AHMET,alkan a,KUTLU RAMAZAN,baysal tamer. (2002), Hydatid disease with rare localizations: a case report, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(), 211-213.
KILIÇ SÜLEYMAN,erguvan rezzan,İPEK DENİZ,GÖKÇE HASAN,GÜNEŞ ALİ,AYDIN NASUHİ ENGİN,BAYDİNÇ YAŞAR CAN. (2002), Polypoid cystitis unrelated to indwelling catheters: a report of eight patients., International urology and nephrology, 34(3), 293-7.
Her Yönüyle Siroz
söylemez haluk,KILIÇ SÜLEYMAN (2012), "Türkçe", Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Gastroenteroloji, Bilimsel Kitap