Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Muammer  Kendirci

Muammer Kendirci,  Prof. Dr.

Öğretim Görevlisi

Muammer Kendirci Erciyes Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi`nden 1991`de mezun olarak Tıp Doktoru, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği`nde ihtisas yaparak 1999`da Üroloji Uzmanı oldu. İhtisası sırasında 1998’de İskoçya Western Generel Hospital Üroloji Kliniği’nde Endoüroloji alanından gözlemci olarak bulundu. 2000-2002 tarihleri arasında Tunceli Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı ve Başhekim olarak çalıştı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Üroloji Kliniği`ne 2002`de Başasistan olarak başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Androloji Bilim Dalı’nda Klinik Fellow olarak çalıştı. 2003-2005 yılları arasında iki yıl süreyle ABD`de Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Postgraduate Research Fellow olarak araştırmalar yaptı. 2007`de Üroloji Doçenti, 2014’te Üroloji Profesörü oldu. Uluslararası görevleri arasında; Education Committee Member of the International Society for Sexual Medicine (2019-Devam), Editorial Board Member of the Journal of Sexual Medicine (2009-2012), Scientific Committee Member of European Society for Sexual Medicine (2009-2012 ve 2014-2017), Executive Committee Member of the Turkish Society of Andrology (2001-2003 ve 2009-2012), Editorial Board Member of Asian Journal of Andrology (2018-Devam), Editorial Board Member of Journal of Sexual Medicine (2009-2012), Türk Üroloji Akademisi üyeliği bulunmaktadır. Aldığı ödüller arasında Andrology Fellowship Award of the Sexual Medicine Society of North America (2005), NIH ASA Trainee Award (2005), Alpay Kelami Erkek Sağlığı Ödülü (2005 and 2013), Türk Üroloji Derneği En İyi Deneysel Çalışma Ödülü (2004), İstanbul Valiliği Üstün Hizmet Ödülü (2007), İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bilim Ödülü (2009) ve Richard Wolf Award European Association of Urology (2010) bulunmaktadır. Üyesi olduğu mesleki kuruluşlar arasında Türk Androloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği Avrupa Seksüel Tıp Derneği, Uluslararası Seksüel Tıp Derneği, Amerikan Üroloji Derneği ve Kuzay Amerika Seksüel Tıp Derneği bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası 30’un üzerinde bilimsel dergide Peer-reviewer olarak görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde 65’ın üzerinde, ulusal dergilerde 30’un üzerinde peer-review yayımlanmış eseri, uluslararası toplantı/kongrelerde 150’nin üzerinde sunumu ve konuşması, ulusal toplantı/kongrelerde 200’ü aşan sunumu/konuşması ve 40’ın üzerinde yabancı dilde ve Türkçe kitap editörlüğü/kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Yayımladığı eserlere ait 2.870 atıfla 30 H indeksine sahiptir. Halen İstanbul’da yaşamakta ve Liv Hospital Ulus Üroloji Kliniğinde çalışmaktadır. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD öğretim üyesidir.

Araştırma Alanları: Erkek cinsel sağlığı ve hastalıkları, Erkek üreme sağlığı ve hastalıkları, Endo-üroloji ve minimal-invazif taş hastalığı tedavisi, prostat hastalıkları ve kadın üroloji

Temel Alanları: Üroloji, 

AYDIN MUSTAFA,KARATAĞ TUNA,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,TANRIVERDİ ORHAN,Döndar Çiğdem,KENDİRCİ MUAMMER. (2018), Kadınlarda Stres İdrar Kaçırma Tedavisinde Orta Üretral Askı ProsedürleriTransobturator Bant ve Gerilimsiz Vajinal Bandın Etkinliği: On İki Aylık İzlem Süreli Karşılaştırmalı Çalışma, İstanbul Tıp Dergisi,
KENDİRCİ MUAMMER,bayar göksel,sarıoğulları umut,Kadihasanoglu Mustafa,Aydın Mustafa,Cayan Selahittin,TANRIVERDİ ORHAN. (2017), The effect of stone localization on the success and complication rates of percutaneous nephrolithotomy., Urology Journal,
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. (2017), Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group, TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 43(2), 122-129.
KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KİLCİLER METE,KİLCİLER AYŞE GÜLDEM,Yücetaş Uğur,Erkan Erkan,Karabay Emre,Toktaş Mahmut Gökhan,KENDİRCİ MUAMMER. (2017), Relation between blood vitamin B12 levels with premature ejaculation: case-control study, Andrologia, 49(5), 12657-.
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. (2017), Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. (2017), Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. (2017), Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
KİLCİLER AYŞE GÜLDEM,KİLCİLER METE,KENDİRCİ MUAMMER. (2017), Relation between blood vitamin B12 levels with premature ejaculation: case-control study., andrologia,
Bayar Göksel,ŞİRİN HAKAN,AYDIN MUSTAFA,ÖZAĞRI AYŞİM,TANRIVERDİ ORHAN,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KENDİRCİ MUAMMER. (2017), Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologicallyproven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 289-296.
Bayar Göksel,Şirin Hakan,Aydın Mustafa,Özağarı Ayşim,TANRIVERDİ ORHAN,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KENDİRCİ MUAMMER. (2017), Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologicallyproven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 289-296.
KENDİRCİ MUAMMER,Asci Ramazan,Yaman Onder,Cayan Selahittin,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,Ekmekcioglu Oguz,KADIOĞLU ATEŞ. (2014), Prevalence of male pelvic dysfunction: results from the Turkish society of andrology male sexual health study group, Andrology, 2(2), 219-224.
KENDİRCİ MUAMMER. (2014), How to write a medical book chapter?, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 39(1), 37-40.
Albersen Maarten,KENDİRCİ MUAMMER,Van der Aa,HELLSTROM WAYNE,Lue Tom F,Spees Jeffrey L. (2012), Multipotent Stromal Cell Therapy for Cavernous Nerve Injury‐Induced Erectile Dysfunction, The Journal of Sexual Medicine, 9(2), 385-403.
KENDİRCİ MUAMMER,TANRIVERDİ ORHAN,CENGİZ MİROĞLU,Silay Mesrur Selcuk,Aydın Mustafa,Kadihasanoglu Mustafa. (2012), Revisiting the predictive factors for intra-operative complications of rigid ureteroscopy: a 15-year experience, Urology Journal,
Serefoglu Ege C,Yaman Onder,Cayan Selahittin,Asci Ramazan,Orhan Irfan,Ekmekcioglu Oguz,Burnstock Geoffrey,KENDİRCİ MUAMMER,Semerci Bulent,KADIOĞLU ATEŞ. (2011), The Comparison of Premature Ejaculation Assessment Questionnaires and Their Sensitivity for the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey, The Journal of Sexual Medicine, 8(4), 1177-1185.
Serefoglu Ege C,Yaman Onder,Cayan Selahittin,Asci Ramazan,Orhan Irfan,KENDİRCİ MUAMMER,Ekmekcioglu Oguz,Semerci Bulent,KADIOĞLU ATEŞ. (2011), Prevalence of the Complaint of Ejaculating Prematurely and the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey, The Journal of Sexual Medicine, 8(2), 540-548.
TANRIVERDİ ORHAN,Silay Mesrur Selcuk,KENDİRCİ MUAMMER,Kadihasanoglu Mustafa,Aydın Mustafa,HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU. (2010), Comparison of ureteroscopic procedures with rigid and semirigid ureteroscopes in pediatric population: does the caliber of instrument matter?, Pediatric Surgery International, 26(7), 733-738.
KENDİRCİ MUAMMER,Bakondi Benjamin,Trost Landon,Whitney Mandolin J,HELLSTROM WAYNE,Spees Jeffrey L. (2010), Transplantation of Nonhematopoietic Adult Bone Marrow Stem/Progenitor Cells Isolated by p75 Nerve Growth Factor Receptor Into the Penis Rescues Erectile Function in a Rat Model of Cavernous Nerve Injury, Journal of Urology, 184(4), 1560-1566.
Gur Serap,Kadowitz Philip J,Abdel-Mageed Asim B,KENDİRCİ MUAMMER,Sikka Suresh C,Burnstock Geoffrey,HELLSTROM WAYNE. (2009), Management of Erectile Function by Penile Purinergic P2 Receptors in the Diabetic Rat, Journal of Urology, 181(5), 2375-2382.
HORASANLI KAYA,BOYLU UĞUR,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. (2008), Do lifestyle changes work for improving erectile dysfunction?, Asian Journal of Andrology, 10(1), 28-35.
Nelson Christian J,Diblasio Chris,HELLSTROM WAYNE,Guhring Patricia,Mulhall John P,KENDİRCİ MUAMMER. (2008), The Chronology of Depression and Distress in Men with Peyronie’xxs Disease, The Journal of Sexual Medicine, 5(8), 1985-1990.
Bivalacqua Trinity J,Deng Weiwen,KENDİRCİ MUAMMER,Robinson Christine,Taylor Bradley K,Murthy Subramanyam N,Champion Hunter C. (2007), Mesenchymal stem cells alone or ex vivo gene modified with endothelial nitric oxide synthase reverse age-associated erectile dysfunction, American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 292(3), 1278-1290.
KENDİRCİ MUAMMER,KADIOĞLU ATEŞ,CENGİZ MİROĞLU. (2007), The history of the Phallus: From 10.000 B.C. to Modern Times, Journal of urology,
TANRIVERDİ ORHAN,BOYLU UĞUR,KENDİRCİ MUAMMER,Kadihasanoglu Mustafa,HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU. (2007), The Learning Curve in the Training of Percutaneous Nephrolithotomy, European Urology, 52(1), 206-212.
KENDİRCİ MUAMMER. (2007), Peripheral Mechanisms of Erectile Dysfunction in a Rat Model of Chronic Cocaine Use, European Urology, 52(2), 555-564.
Bivalacqua Trinity J,KENDİRCİ MUAMMER,Champion Hunter C,HELLSTROM WAYNE,Andersson Karl-Erik,Hedlund Petter. (2007), Dysregulation of cGMP-dependent protein kinase 1 (PKG-1) impairs erectile function in diabetic rats: influence of in vivo gene therapy of PKG1?, BJU International, 99(6), 1488-1494.
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE,salem emad. (2007), Dapoxetine, a novel selective serotonin transport inhibitor for the treatment of premature ejaculation, Therapeutics and clinical risk management,
KENDİRCİ MUAMMER,Trost Landon,Sikka Suresh C,HELLSTROM WAYNE. (2007), The Effect of Vascular Risk Factors on Penile Vascular Status in Men With Erectile Dysfunction, Journal of Urology, 178(6), 2516-2520.
ALTAY BÜLENT,HORASANLI KAYA,SARICA KEMAL,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. (2007), Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial of Sublingual or Intramuscular Piroxicam in the Treatment of Renal Colic, Urologia Internationalis, 79(1), 73-75.
KENDİRCİ MUAMMER,Trost Landon,Sikka Suresh C. (2007), Diabetes mellitus is associated with severe Peyronie’xxs disease, BJU International, 99(2), 383-386.
KENDİRCİ MUAMMER,HORASANLI KAYA,MIROGLU CENGIZ. (2006), Accessory scrotum with multiple skeletal abnormalities, International Journal of Urology, 13(5), 648-650.
KENDİRCİ MUAMMER,USTA MUSTAFA FARUK. (2006), The Breakdown of Preformed Advanced Glycation End Products Reverses Erectile Dysfunction in Streptozotocin‐Induced Diabetic Rats: Preventive Versus Curative Treatment, The Journal of Sexual Medicine, 3(2), 242-252.
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. (2006), Retrograde Ejaculation: Etiology, Diagnosis, and Management, Current Sexual Health Reports,
BOYLU UĞUR,HORASANLI KAYA,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. (2006), Evaluation of bone mineral density after ileocystoplasty in children with and without myelomeningocele, Pediatric Surgery International, 22(4), 375-379.
KENDİRCİ MUAMMER,TANRIVERDİ ORHAN,Trost Landon,HELLSTROM WAYNE. (2006), Management of sildenafil treatment failures, Current Opinion in Urology, 16(6), 449-459.
KENDİRCİ MUAMMER. (2006), Gene Therapy for Erectile Dysfunction: Fact or Fiction?, European Urology, 50(6), 1208-1222.
HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,BOYLU UĞUR,GÜMÜŞ EYÜP. (2006), Single stage Fowler–Stephens orchidopexy: a preferred alternative in the treatment of nonpalpable testes, Pediatric Surgery International, 22(9), 759-761.
Trost Landon,KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. (2006), Erectile dysfunction in the aging man: current options for treatment, Aging Health, 2(1), 71-86.
KENDİRCİ MUAMMER. (2006), Synchronous Prosthetic Implantation Through a Transscrotal Incision: An Outcome Analysis, Journal of Urology, 175(6), 2218-2222.
HELLSTROM WAYNE,KENDİRCİ MUAMMER. (2006), Type 5 Phosphodiesterase Inhibitors: Curing Erectile Dysfunction, European Urology, 49(6), 942-945.
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. (2006), Single-Blind, Multicenter, Placebo Controlled, Parallel Study to Assess the Safety and Efficacy of Intralesional Interferon α-2b for Minimally Invasive Treatment for Peyronie’s Disease, Journal of Urology, 176(1), 394-398.
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. (2006), Antisperm Antibodies and Varicocele, Southern Medical Journal, 99(1), 13-14.
KENDİRCİ MUAMMER. (2006), Udenafil, a long-acting PDE5 inhibitor for erectile dysfunction, EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS,
KENDİRCİ MUAMMER,BEJMA JEFFREY,HELLSTROM WAYNE. (2006), Update on erectile dysfunction in prostate cancer patients, Current Opinion in Urology, 16(3), 186-195.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), UROGENITAL SURGERY OF THE 15TH CENTURY IN ANATOLIA, Journal of Urology, 173(6), 1879-1882.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), ORIGINAL RESEARCH—BASIC SCIENCE: Superoxide Anion Production in the Rat Penis Impairs Erectile Function in Diabetes: Influence of In Vivo Extracellular Superoxide Dismutase Gene Therapy, The Journal of Sexual Medicine, 2(2), 187-198.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Restoring erectile function : Proactive options after radical prostatectomy, Contemporary urology,
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE OF PENILE ABNORMALITY AND PENILE VASCULAR STATUS IN PATIENTS WITH PEYRONIE’xxS DISEASE, Journal of Urology, 174(2), 632-635.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), The impact of vascular risk factors on erectile function, Timely Top Med Cardiovasc Dis,
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), POLY(ADENOSINE DIPHOSPHATE-RIBOSE) POLYMERASE INHIBITION PRESERVES ERECTILE FUNCTION IN RATS AFTER CAVERNOUS NERVE INJURY, Journal of Urology, 174(5), 2054-2059.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Central Nervous System Agents in the Treatment of Erectile Dysfunction, Urologic Clinics of North America, 32(4), 487-501.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Gene therapy of erectile dysfunction, Frontiers bioscience,
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Contraversies regarding testosterone supplementation in the prostate cancer patient, Current Sexual Health Reports,
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Prediction of successful outcome of microdissection testicular sperm extraction in men with idiopathic nonobtructive azoospermia (Practice Point Commentary, Nature Clinical Practice Urology,
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Short-Term Effects of Arsenic Sulfur in Deficits of Contractile and Relaxant Responses on Urinary Bladder: Pharmacological and Structural Changes, Urologia Internationalis, 74(3), 272-275.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), Sildenafil citrate-aided radiotherapy for the treatment of Kaposi’xxs sarcoma of the penis, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 19(5), 603-604.
KENDİRCİ MUAMMER. (2005), The Impact of Intralesional Interferon α‐2b Injection Therapy on Penile Hemodynamics in Men with Peyronie’xxs Disease, The Journal of Sexual Medicine, 2(5), 709-715.
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Non-surgical treatment of Peyronie’s disease, Urominas,
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), The diagnosis and investigation of erectile dysfunction in the older man, Geriatrics Aging,
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Current concepts in the management of erectile dysfunction in men with prostate cancer., Clinical Genitourinary Cancer,
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Intranasal apomorphine, DRUGS,
KENDİRCİ MUAMMER,Hellstrom Wayne JG. (2004), Vardenafil: a novel type 5 phosphodiesterase inhibitor for the treatment of erectile dysfunction, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 5(4), 923-932.
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Incidentally diagnosed Peyronie’xxs disease in men presenting with erectile dysfuntion, International Journal of Impotence Research, 16(6), 540-543.
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Association of positive serum anti-p53 antibodies with poor prognosis in bladder cancer patients, International Journal of Urology, 11(12), 1070-1077.
KENDİRCİ MUAMMER. (2004), Critical analysis of surgery for Peyronie’xxs disease, CURRENT OPINION IN UROLOGY,
KENDİRCİ MUAMMER. (2003), Does sexual dysfunction correlate with deterioration of somatic sensory system in diabetic women?, International Journal of Impotence Research, 15(3), 198-202.
KENDİRCİ MUAMMER. (2003), Penile hemodynamics in hypogonadal men with micropenis, UROLOGY,
KENDİRCİ MUAMMER. (2002), Neurapraxic complications in operations performed in the lithotomy position, WORLD JOURNAL OF UROLOGY,
KENDİRCİ MUAMMER. (1997), Penile fractures and our treatment policy., INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY,