Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Muammer  Kendirci

Muammer Kendirci,  Prof. Dr.

Öğretim Görevlisi

Muammer Kendirci Erciyes Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi`nden 1991`de mezun olarak Tıp Doktoru, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği`nde ihtisas yaparak 1999`da Üroloji Uzmanı oldu. İhtisası sırasında 1998’de İskoçya Western Generel Hospital Üroloji Kliniği’nde Endoüroloji alanından gözlemci olarak bulundu. 2000-2002 tarihleri arasında Tunceli Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı ve Başhekim olarak çalıştı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Üroloji Kliniği`ne 2002`de Başasistan olarak başladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Androloji Bilim Dalı’nda Klinik Fellow olarak çalıştı. 2003-2005 yılları arasında iki yıl süreyle ABD`de Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Postgraduate Research Fellow olarak araştırmalar yaptı. 2007`de Üroloji Doçenti, 2014’te Üroloji Profesörü oldu. Uluslararası görevleri arasında; Education Committee Member of the International Society for Sexual Medicine (2019-Devam), Editorial Board Member of the Journal of Sexual Medicine (2009-2012), Scientific Committee Member of European Society for Sexual Medicine (2009-2012 ve 2014-2017), Executive Committee Member of the Turkish Society of Andrology (2001-2003 ve 2009-2012), Editorial Board Member of Asian Journal of Andrology (2018-Devam), Editorial Board Member of Journal of Sexual Medicine (2009-2012), Türk Üroloji Akademisi üyeliği bulunmaktadır. Aldığı ödüller arasında Andrology Fellowship Award of the Sexual Medicine Society of North America (2005), NIH ASA Trainee Award (2005), Alpay Kelami Erkek Sağlığı Ödülü (2005 and 2013), Türk Üroloji Derneği En İyi Deneysel Çalışma Ödülü (2004), İstanbul Valiliği Üstün Hizmet Ödülü (2007), İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bilim Ödülü (2009) ve Richard Wolf Award European Association of Urology (2010) bulunmaktadır. Üyesi olduğu mesleki kuruluşlar arasında Türk Androloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği Avrupa Seksüel Tıp Derneği, Uluslararası Seksüel Tıp Derneği, Amerikan Üroloji Derneği ve Kuzay Amerika Seksüel Tıp Derneği bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası 30’un üzerinde bilimsel dergide Peer-reviewer olarak görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde 65’ın üzerinde, ulusal dergilerde 30’un üzerinde peer-review yayımlanmış eseri, uluslararası toplantı/kongrelerde 150’nin üzerinde sunumu ve konuşması, ulusal toplantı/kongrelerde 200’ü aşan sunumu/konuşması ve 40’ın üzerinde yabancı dilde ve Türkçe kitap editörlüğü/kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Yayımladığı eserlere ait 2.870 atıfla 30 H indeksine sahiptir. Halen İstanbul’da yaşamakta ve Liv Hospital Ulus Üroloji Kliniğinde çalışmaktadır. Aynı zamanda İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD öğretim üyesidir.

Araştırma Alanları: Erkek cinsel sağlığı ve hastalıkları, Erkek üreme sağlığı ve hastalıkları, Endo-üroloji ve minimal-invazif taş hastalığı tedavisi, prostat hastalıkları ve kadın üroloji

Temel Alanları: Üroloji, 

2018 - Kadınlarda Stres İdrar Kaçırma Tedavisinde Orta Üretral Askı ProsedürleriTransobturator Bant ve Gerilimsiz Vajinal Bandın Etkinliği: On İki Aylık İzlem Süreli Karşılaştırmalı Çalışma
AYDIN MUSTAFA,KARATAĞ TUNA,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,TANRIVERDİ ORHAN,Döndar Çiğdem,KENDİRCİ MUAMMER. İstanbul Tıp Dergisi,
2017 - The effect of stone localization on the success and complication rates of percutaneous nephrolithotomy.
KENDİRCİ MUAMMER,bayar göksel,sarıoğulları umut,Kadihasanoglu Mustafa,Aydın Mustafa,Cayan Selahittin,TANRIVERDİ ORHAN. Urology Journal,
2017 - Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, 43(2), 122-129.
2017 - Relation between blood vitamin B12 levels with premature ejaculation: case-control study
KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KİLCİLER METE,KİLCİLER AYŞE GÜLDEM,Yücetaş Uğur,Erkan Erkan,Karabay Emre,Toktaş Mahmut Gökhan,KENDİRCİ MUAMMER. Andrologia, 49(5), 12657-.
2017 - Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
2017 - Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
2017 - Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group
ÇAYAN SELAHİTTİN,KENDİRCİ MUAMMER,YAMAN MUHİDDİN ÖNDER,AŞCI RAMAZAN,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,EKMEKÇİOĞLU OĞUZ,KADIOĞLU ATEŞ. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(2), 122-129.
2017 - Relation between blood vitamin B12 levels with premature ejaculation: case-control study.
KİLCİLER AYŞE GÜLDEM,KİLCİLER METE,KENDİRCİ MUAMMER. andrologia,
2017 - Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologicallyproven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial
Bayar Göksel,ŞİRİN HAKAN,AYDIN MUSTAFA,ÖZAĞRI AYŞİM,TANRIVERDİ ORHAN,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KENDİRCİ MUAMMER. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 289-296.
2017 - Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologicallyproven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial
Bayar Göksel,Şirin Hakan,Aydın Mustafa,Özağarı Ayşim,TANRIVERDİ ORHAN,KADIHASANOĞLU MUSTAFA,KENDİRCİ MUAMMER. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 43(3), 289-296.
2014 - Prevalence of male pelvic dysfunction: results from the Turkish society of andrology male sexual health study group
KENDİRCİ MUAMMER,Asci Ramazan,Yaman Onder,Cayan Selahittin,ORHAN İRFAN,USTA MUSTAFA FARUK,Ekmekcioglu Oguz,KADIOĞLU ATEŞ. Andrology, 2(2), 219-224.
2014 - How to write a medical book chapter?
KENDİRCİ MUAMMER. Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 39(1), 37-40.
2012 - Multipotent Stromal Cell Therapy for Cavernous Nerve Injury‐Induced Erectile Dysfunction
Albersen Maarten,KENDİRCİ MUAMMER,Van der Aa,HELLSTROM WAYNE,Lue Tom F,Spees Jeffrey L. The Journal of Sexual Medicine, 9(2), 385-403.
2012 - Revisiting the predictive factors for intra-operative complications of rigid ureteroscopy: a 15-year experience
KENDİRCİ MUAMMER,TANRIVERDİ ORHAN,CENGİZ MİROĞLU,Silay Mesrur Selcuk,Aydın Mustafa,Kadihasanoglu Mustafa. Urology Journal,
2011 - The Comparison of Premature Ejaculation Assessment Questionnaires and Their Sensitivity for the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey
Serefoglu Ege C,Yaman Onder,Cayan Selahittin,Asci Ramazan,Orhan Irfan,Ekmekcioglu Oguz,Burnstock Geoffrey,KENDİRCİ MUAMMER,Semerci Bulent,KADIOĞLU ATEŞ. The Journal of Sexual Medicine, 8(4), 1177-1185.
2011 - Prevalence of the Complaint of Ejaculating Prematurely and the Four Premature Ejaculation Syndromes: Results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey
Serefoglu Ege C,Yaman Onder,Cayan Selahittin,Asci Ramazan,Orhan Irfan,KENDİRCİ MUAMMER,Ekmekcioglu Oguz,Semerci Bulent,KADIOĞLU ATEŞ. The Journal of Sexual Medicine, 8(2), 540-548.
2010 - Comparison of ureteroscopic procedures with rigid and semirigid ureteroscopes in pediatric population: does the caliber of instrument matter?
TANRIVERDİ ORHAN,Silay Mesrur Selcuk,KENDİRCİ MUAMMER,Kadihasanoglu Mustafa,Aydın Mustafa,HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU. Pediatric Surgery International, 26(7), 733-738.
2010 - Transplantation of Nonhematopoietic Adult Bone Marrow Stem/Progenitor Cells Isolated by p75 Nerve Growth Factor Receptor Into the Penis Rescues Erectile Function in a Rat Model of Cavernous Nerve Injury
KENDİRCİ MUAMMER,Bakondi Benjamin,Trost Landon,Whitney Mandolin J,HELLSTROM WAYNE,Spees Jeffrey L. Journal of Urology, 184(4), 1560-1566.
2009 - Management of Erectile Function by Penile Purinergic P2 Receptors in the Diabetic Rat
Gur Serap,Kadowitz Philip J,Abdel-Mageed Asim B,KENDİRCİ MUAMMER,Sikka Suresh C,Burnstock Geoffrey,HELLSTROM WAYNE. Journal of Urology, 181(5), 2375-2382.
2008 - Do lifestyle changes work for improving erectile dysfunction?
HORASANLI KAYA,BOYLU UĞUR,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. Asian Journal of Andrology, 10(1), 28-35.
2008 - The Chronology of Depression and Distress in Men with Peyronie’xxs Disease
Nelson Christian J,Diblasio Chris,HELLSTROM WAYNE,Guhring Patricia,Mulhall John P,KENDİRCİ MUAMMER. The Journal of Sexual Medicine, 5(8), 1985-1990.
2007 - Mesenchymal stem cells alone or ex vivo gene modified with endothelial nitric oxide synthase reverse age-associated erectile dysfunction
Bivalacqua Trinity J,Deng Weiwen,KENDİRCİ MUAMMER,Robinson Christine,Taylor Bradley K,Murthy Subramanyam N,Champion Hunter C. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 292(3), 1278-1290.
2007 - The history of the Phallus: From 10.000 B.C. to Modern Times
KENDİRCİ MUAMMER,KADIOĞLU ATEŞ,CENGİZ MİROĞLU. Journal of urology,
2007 - The Learning Curve in the Training of Percutaneous Nephrolithotomy
TANRIVERDİ ORHAN,BOYLU UĞUR,KENDİRCİ MUAMMER,Kadihasanoglu Mustafa,HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU. European Urology, 52(1), 206-212.
2007 - Peripheral Mechanisms of Erectile Dysfunction in a Rat Model of Chronic Cocaine Use
KENDİRCİ MUAMMER. European Urology, 52(2), 555-564.
2007 - Dysregulation of cGMP-dependent protein kinase 1 (PKG-1) impairs erectile function in diabetic rats: influence of in vivo gene therapy of PKG1?
Bivalacqua Trinity J,KENDİRCİ MUAMMER,Champion Hunter C,HELLSTROM WAYNE,Andersson Karl-Erik,Hedlund Petter. BJU International, 99(6), 1488-1494.
2007 - Dapoxetine, a novel selective serotonin transport inhibitor for the treatment of premature ejaculation
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE,salem emad. Therapeutics and clinical risk management,
2007 - The Effect of Vascular Risk Factors on Penile Vascular Status in Men With Erectile Dysfunction
KENDİRCİ MUAMMER,Trost Landon,Sikka Suresh C,HELLSTROM WAYNE. Journal of Urology, 178(6), 2516-2520.
2007 - Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial of Sublingual or Intramuscular Piroxicam in the Treatment of Renal Colic
ALTAY BÜLENT,HORASANLI KAYA,SARICA KEMAL,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. Urologia Internationalis, 79(1), 73-75.
2007 - Diabetes mellitus is associated with severe Peyronie’xxs disease
KENDİRCİ MUAMMER,Trost Landon,Sikka Suresh C. BJU International, 99(2), 383-386.
2006 - Accessory scrotum with multiple skeletal abnormalities
KENDİRCİ MUAMMER,HORASANLI KAYA,MIROGLU CENGIZ. International Journal of Urology, 13(5), 648-650.
2006 - The Breakdown of Preformed Advanced Glycation End Products Reverses Erectile Dysfunction in Streptozotocin‐Induced Diabetic Rats: Preventive Versus Curative Treatment
KENDİRCİ MUAMMER,USTA MUSTAFA FARUK. The Journal of Sexual Medicine, 3(2), 242-252.
2006 - Retrograde Ejaculation: Etiology, Diagnosis, and Management
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. Current Sexual Health Reports,
2006 - Evaluation of bone mineral density after ileocystoplasty in children with and without myelomeningocele
BOYLU UĞUR,HORASANLI KAYA,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,CENGİZ MİROĞLU. Pediatric Surgery International, 22(4), 375-379.
2006 - Management of sildenafil treatment failures
KENDİRCİ MUAMMER,TANRIVERDİ ORHAN,Trost Landon,HELLSTROM WAYNE. Current Opinion in Urology, 16(6), 449-459.
2006 - Gene Therapy for Erectile Dysfunction: Fact or Fiction?
KENDİRCİ MUAMMER. European Urology, 50(6), 1208-1222.
2006 - Single stage Fowler–Stephens orchidopexy: a preferred alternative in the treatment of nonpalpable testes
HORASANLI KAYA,CENGİZ MİROĞLU,TANRIVERDİ ORHAN,KENDİRCİ MUAMMER,BOYLU UĞUR,GÜMÜŞ EYÜP. Pediatric Surgery International, 22(9), 759-761.
2006 - Erectile dysfunction in the aging man: current options for treatment
Trost Landon,KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. Aging Health, 2(1), 71-86.
2006 - Synchronous Prosthetic Implantation Through a Transscrotal Incision: An Outcome Analysis
KENDİRCİ MUAMMER. Journal of Urology, 175(6), 2218-2222.
2006 - Type 5 Phosphodiesterase Inhibitors: Curing Erectile Dysfunction
HELLSTROM WAYNE,KENDİRCİ MUAMMER. European Urology, 49(6), 942-945.
2006 - Single-Blind, Multicenter, Placebo Controlled, Parallel Study to Assess the Safety and Efficacy of Intralesional Interferon α-2b for Minimally Invasive Treatment for Peyronie’s Disease
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. Journal of Urology, 176(1), 394-398.
2006 - Antisperm Antibodies and Varicocele
KENDİRCİ MUAMMER,HELLSTROM WAYNE. Southern Medical Journal, 99(1), 13-14.
2006 - Udenafil, a long-acting PDE5 inhibitor for erectile dysfunction
KENDİRCİ MUAMMER. EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS,
2006 - Update on erectile dysfunction in prostate cancer patients
KENDİRCİ MUAMMER,BEJMA JEFFREY,HELLSTROM WAYNE. Current Opinion in Urology, 16(3), 186-195.
2005 - UROGENITAL SURGERY OF THE 15TH CENTURY IN ANATOLIA
KENDİRCİ MUAMMER. Journal of Urology, 173(6), 1879-1882.
2005 - ORIGINAL RESEARCH—BASIC SCIENCE: Superoxide Anion Production in the Rat Penis Impairs Erectile Function in Diabetes: Influence of In Vivo Extracellular Superoxide Dismutase Gene Therapy
KENDİRCİ MUAMMER. The Journal of Sexual Medicine, 2(2), 187-198.
2005 - Restoring erectile function : Proactive options after radical prostatectomy
KENDİRCİ MUAMMER. Contemporary urology,
2005 - THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPE OF PENILE ABNORMALITY AND PENILE VASCULAR STATUS IN PATIENTS WITH PEYRONIE’xxS DISEASE
KENDİRCİ MUAMMER. Journal of Urology, 174(2), 632-635.
2005 - The impact of vascular risk factors on erectile function
KENDİRCİ MUAMMER. Timely Top Med Cardiovasc Dis,
2005 - POLY(ADENOSINE DIPHOSPHATE-RIBOSE) POLYMERASE INHIBITION PRESERVES ERECTILE FUNCTION IN RATS AFTER CAVERNOUS NERVE INJURY
KENDİRCİ MUAMMER. Journal of Urology, 174(5), 2054-2059.
2005 - Central Nervous System Agents in the Treatment of Erectile Dysfunction
KENDİRCİ MUAMMER. Urologic Clinics of North America, 32(4), 487-501.
2005 - Gene therapy of erectile dysfunction
KENDİRCİ MUAMMER. Frontiers bioscience,
2005 - Contraversies regarding testosterone supplementation in the prostate cancer patient
KENDİRCİ MUAMMER. Current Sexual Health Reports,
2005 - Prediction of successful outcome of microdissection testicular sperm extraction in men with idiopathic nonobtructive azoospermia (Practice Point Commentary
KENDİRCİ MUAMMER. Nature Clinical Practice Urology,
2005 - Short-Term Effects of Arsenic Sulfur in Deficits of Contractile and Relaxant Responses on Urinary Bladder: Pharmacological and Structural Changes
KENDİRCİ MUAMMER. Urologia Internationalis, 74(3), 272-275.
2005 - Sildenafil citrate-aided radiotherapy for the treatment of Kaposi’xxs sarcoma of the penis
KENDİRCİ MUAMMER. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 19(5), 603-604.
2005 - The Impact of Intralesional Interferon α‐2b Injection Therapy on Penile Hemodynamics in Men with Peyronie’xxs Disease
KENDİRCİ MUAMMER. The Journal of Sexual Medicine, 2(5), 709-715.
2004 - Non-surgical treatment of Peyronie’s disease
KENDİRCİ MUAMMER. Urominas,
2004 - The diagnosis and investigation of erectile dysfunction in the older man
KENDİRCİ MUAMMER. Geriatrics Aging,
2004 - Current concepts in the management of erectile dysfunction in men with prostate cancer.
KENDİRCİ MUAMMER. Clinical Genitourinary Cancer,
2004 - Intranasal apomorphine
KENDİRCİ MUAMMER. DRUGS,
2004 - Vardenafil: a novel type 5 phosphodiesterase inhibitor for the treatment of erectile dysfunction
KENDİRCİ MUAMMER,Hellstrom Wayne JG. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 5(4), 923-932.
2004 - Incidentally diagnosed Peyronie’xxs disease in men presenting with erectile dysfuntion
KENDİRCİ MUAMMER. International Journal of Impotence Research, 16(6), 540-543.
2004 - Association of positive serum anti-p53 antibodies with poor prognosis in bladder cancer patients
KENDİRCİ MUAMMER. International Journal of Urology, 11(12), 1070-1077.
2004 - Critical analysis of surgery for Peyronie’xxs disease
KENDİRCİ MUAMMER. CURRENT OPINION IN UROLOGY,
2003 - Does sexual dysfunction correlate with deterioration of somatic sensory system in diabetic women?
KENDİRCİ MUAMMER. International Journal of Impotence Research, 15(3), 198-202.
2003 - Penile hemodynamics in hypogonadal men with micropenis
KENDİRCİ MUAMMER. UROLOGY,
2002 - Neurapraxic complications in operations performed in the lithotomy position
KENDİRCİ MUAMMER. WORLD JOURNAL OF UROLOGY,
1997 - Penile fractures and our treatment policy.
KENDİRCİ MUAMMER. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY,