Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Hatike Hançer

Hatike Hançer,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi