Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Didem Akal  Taşcıoğlu

Didem Akal Taşcıoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Temel Alanları: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 

2020 - COVİD-19 Tanısında Antijen ve Antikor Testleri
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM. İmmunoloji ve COVID-19, 54-56.
2020 - Hypertension and diabetes mellitus in patients with COVID 19: a viewpoint on mortality
AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,YALTA AHMET KENAN,YETKİN ERTAN. Cardiovascular Endocrinology Metabolism, 9(3), 108-109.
2016 - Sağlıklı Erişkinde Akut Sitomegalovirüs Hastalığı, Acute Cytomegalovirus Disease in Immuncompotent Patient
KARAKOÇ ÇAĞLA,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,SÜDA TEKİN. KLİMİK DERGİSİ, 29(), 39-42.
2016 - Farklı Antibiyotik-Heparin Kateter Kilit Solüsyonlarının Biyofilm İçindeki Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarına In Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
GÜLER ÖZLEM,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,ÖZSÜT HALİT,ERAKSOY ÖMER HALUK. KLİMİK DERGİSİ, 29(), 25-28.
2016 - Low Skeletal Muscle Mass Index Is Associated With Function And Nutritional Status In Residents In A Turkish Nursing Home
TUFAN A,BAHAT-ÖZTÜRK GÜLİSTAN,ÖZKAYA H,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,TUFAN FATİH,AKIN S,KARAN MEHMET AKİF. Aging Male, 1(5),
2015 - Case Report of Fatal Mycobacterium Tilburgii Infection
AKPINAR TIMUR,BAKKALOĞLU OĞUZ KAĞAN,INCE BURAK,TUFAN FATİH,KÖSE MURAT,PODA MEHVEŞ,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,KÖKSALAN ORHAN KAYA,SAKA BÜLENT,ERTEN SEBİLE NİLGÜN,BÜYÜKBABANİ NESİMİ,KILIÇASLAN ZEKİ,TAŞCIOĞLU CEMİL. JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY, 21(7),
2006 - Thyroid Abscess In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemıa During Chemotherapy Induced Neutropenia,
BAHAT-ÖZTÜRK GÜLİSTAN,ERTEN SEBİLE NİLGÜN,SAKA BÜLENT,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,Çakır Ali,KARAN MEHMET AKİF,kaysı abdülkadir. Nobel Medicus, 2(2), 26-29.
2004 - Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Duyarlılıkları
ERTUĞRUL MUSTAFA BÜLENT,GÜLEÇ LEYLA,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,ÇAĞATAY ARİF ATAHAN,ÖZSÜT HALİT,ERAKSOY ÖMER HALUK,ÇALANGU SEMRA. Klimik Dergisi, 17(2), 132-136.
2004 - Tuberculous Meningitis In Adults – Experience From Turkey
ÇAĞATAY ARİF ATAHAN,ÖZSÜT HALİT,GÜLEÇ LEYLA,BAŞARAN SENİHA,BERK HANDE,INCE N,ERTUĞRUL MUSTAFA BÜLENT,AKSOZ SELÇUK,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM,ÇALANGU SEMRA. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, 58(5), 469-473.
Cleveland klinik iç hastalıkları vaka derlemeleri
2019 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 9789756395035
AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM