Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Ferit Onur Mutluer

Ferit Onur Mutluer,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi