Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Fahir Şencan

Fahir Şencan,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi