Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Dilek Hatipoğlu

Dilek Hatipoğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi