Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Mehmet Tahir Oruç

Mehmet Tahir Oruç,  Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

1983-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı, 1989 yılında Tıp Doktoru oldu. Aralık 1994’te Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi uzmanlığını aldı. Uzmanlığın ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 yıl süreyle cerrahi onkoloji (kanser) konusunda fellow olarak çalıştı. 2005 yılında Doçent ve Klinik Şef Yardımcısı, 2009 yılında Genel Cerrahi Klinik Şefi, 2019 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Genel Cerrahi Profesörü oldu. 2012-2019 yılları arasında Antalya Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Klinik Şefi olarak çalıştı. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç, Halen Antalya Medical Park Hastanesi'nde Obezite-Metabolik Cerrahi, Onkolojik Cerrahisi, İleri Laparoskopik Cerrahi (Laparoskopik Obezite ve Metabolik cerrahi, Reflü Cerrahisi, Kolon, Rektum Cerrahisi) gibi Genel Cerrahi alanlarında çalışmaktadır. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç, 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Pittsburgh Üniversitesi, Presbyterian University Hastanesi’nde 4 ay süreyle Hepatobiliyer ve Karaciğer Cerrahisi Bölümü’nde fellow olarak çalıştı. 2005 yılında Avusturya’da Morbid Obezite cerrahisinde Gastrik Band uygulaması eğitimi aldı. 2010 yılında İskoçya’nın Dundee şehrinde, Cushieri Skill Center’da Laparoskopik Alt Gastrointestinal Cerrahisi eğitimi aldı. 2015 yılında Acıbadem Üniversitesi’nde Robotik Cerrahi eğitimi aldı. Bunların dışında çok sayıda uluslararası bilimsel toplantıda sunumlarda bulundu. Prof Dr Mehmet Tahir Oruç bugüne kadar tıp literatürüne de çok sayıda bilimsel katkıda bulunmuştur; ulusal ve uluslararası toplantılarda yayınlanmış yaklaşık 295 adet yayını mevcuttur. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda ve kurslarda katılımcı, konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almaktadır. Bilimsel çalışmalarına çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda 500’ün üzerinde atıf yapılmış ve referans olarak gösterilmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Prof Oruç’un, Türk Cerrahi Derneği, Türk Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Meme Hastalıkları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Fıtık Derneği, Antalya Meme Derneği, Türk Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği ve Uluslararası Obezite ve Metabolik Cerrahi Deneği’ne üyelikleri mevut olup, halen Antalya Medical Park Hastanesi’nde çalışmaktadır.