Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Gülay İmadoğlu Yetkin

Gülay İmadoğlu Yetkin,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gülay İMADOĞLU YETKİN 1972 yılında ANKARA’da doğdu. 1989 yılında Ankara Mimar Kemal Lisesi’nden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi’nde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1998-2001 yılları arasında Ankara SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünde Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002-2006 yılları arasında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalıştı. Daha sonra İmmünoloji doktorası yapmak üzere Maastricht Üniversitesi Klinik İmmünoloji Bölümünde 2006-2007 yılları arasında monosit fonksiyonları üzerine çalışmalar yürüttü. 2008-2010 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mikrobiyoloji AD’da yardımcı doçent olarak çalıştı. 2010 yılında Mikrobiyoloji alanında doçent oldu. Doktorasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İmmünoloji AD.’da 2016 yılında tamamladı. Temel araştırma alanları klinik bakteriyoloji ve Dendritik Hücre Fizyolojisi olan Profesör YETKİN’in, 600’ün üzerinde atıf almış çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi, iki ödülü vardır. Akademik çalışmaların yanı sıra, dönem 1, 2 ve 3 koordinatörlüğü, ve koordinatör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Halen, İstinye Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanıdır.

Temel Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2020 - COVİD-19 Tanısında Antijen ve Antikor Testleri
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM. İmmunoloji ve COVID-19, 54-56.
2019 - Dendritic cell activation is blunted in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,TEKİN İSHAK ÖZEL,YILMAZ MUSTAFA,ATALAY HASAN HAKAN,Ertan Yetkin. J Diabetes Complications, 33(2), 134-139.
2019 - Dendritic cell activation is blunted in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS, 33(2), 134-139.
2019 - Inflammation in Coronary Artery Ectasia Compared to Atherosclerosis.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. international journal of molecular science,
2016 - High-Level Genetttic Diversity among Invasive Streptococcus Pneumoniae Isolates in Turkey.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES,
2015 - Infective endocartis in native value by Staphylococcus xylosus: Case report and review
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. Case study and Case report,
2014 - golden ratio is beating in our heart
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2012 - comperison of two different applications of the griess method for nitric oxide measurement
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,DİNCER SİBEL,YÜCEL AHMET EFTAL,GÜLEN ŞEBNEM. journal of experimental and integrative medicine,
2012 - sağlıklı kan donörlerinde hepatit B virus hepatit c virus ve hepatit d virus seroprevalansı
SIRMATEL FATMA,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. viral hepatit dergisi,
2011 - tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. türkiye klinikleri journal of infectious disease,
2010 - the effect of smoking on the carrige of potential pathogens in nasopharynx
AY SELMA,YETKİN ÖZKAN,ILDIZ NİLAY,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. erciyes medical journal,
2009 - molecular typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections in a university hospital
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA,DURMAZ BENGÜL. turkish journal of medical science,
2009 - Küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda serum Syndecan-1 düzeyi
YETKİN ÖZKAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. solunum hastalıkları dergisi,
2009 - Short-term effect of tibolone on C-reactive protein in hypertensive postmenopausal women
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 279(3), 305-309.
2009 - altı aylık periodda üroloji klinik ve polikliniğine üriner enfeksiyon öntanısıyla başvuran hastaların semptom ve laboratuvar profili yönünden incelenmesi
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET,KILIÇ SÜLEYMAN. abant tıp dergisi,
2008 - a pneumonia case caused by cedecea lapagei
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,ILDIZ NİLAY. bulletin of microbiology,
2008 - retrospective analysis of culture results of cases with acute vulvavaginitis university experience
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,TÜRKÇÜOĞLU ILGIN,ÜSTÜN YAPRAK,ÜSTÜN YUSUF. gynecology obstetricsand reproductive medicine,
2008 - inönü üniversitesi tıp fakültesi hastanesine başvuran 1-18 yaş grubu çocuklarda Epstain-barr Virüs EBV seroprevalansı
TEKEREKOĞLU MEHMET SAİT,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,İŞERİ LATİFE. FLORA,
2007 - Comparison of the antibacterial activity of lidocaine 1 versus alkalinized lidocaine in vitro
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 68(4), 242-248.
2007 - infantile meningitis due to salmonella enteritidis
BAYRAKTAR MEHMET,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,İŞERİ LATİFE. indian journal of pediatrics,
2006 - Chlamydia pneumoniae and coronary artery disease: Controversial results of serological studies
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, 6(9), 1524-1525.
2006 - clinical microbiologic and epidemiologic characteristics of pseudomonas aeruginosa infections in a university hospital malatya turkey
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA,OTLU BARIŞ. american journal of infection control,
2006 - turgut özal tıp merkezi’xxne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda Anti-HBs seropozitifliği
ÖZEN METEHAN,YOLOĞLU SAİM,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. türk pediatri arşivi,
2006 - distribution of bacteria isolated from urine cultures in malatya university hospital laboratory
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ILDIZ NİLAY,kuzucu çiğdem. bulletin of microbiology,
2006 - Are polycystic ovaries associated with cardiovascular disease risk as polycystic ovary syndrome?
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, 22(6), 324-328.
2006 - Bir yıl içinde incelenen kan kültürlerinde üreyen bakterilerin dağılımı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,serindağ kılıç ayfer,kuzucu çiğdem. türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi,
2006 - mucormycosis in a case of fever with nephrolithiasis
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,KILIÇ SÜLEYMAN,BAYRAKTAR MEHMET. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - kan kültürlerinde üreyen Escherichia coli’xxlerin antibiyotik duyarlılıkları, GSBL oranları ve hastane birimlerine göre dağılımı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,ÇALIŞKAN AHMET. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - İdrarda üreyen E.coli’xxlerin geniş spektrumlu beta lactamazlar yönünden irdelenmesi
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - antifungal susceptibilities and subtype identifications of candida species isolated in blood cultures throughout one-year period
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. erciyes medical journal,
2006 - Antibacterial effectiveness of alkalinized ropivacaine and bupivacaine
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,BEGEÇ ZEKİNE,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ERSOY MEHMET ÖZCAN,AKGÜL ERDİL FERAY. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği dergisi,
2006 - İnönü üniversitesi tıp fakültesinde yoğun bakımlarda yatan hastalarda ve hastane personelinde staphylococcus aureus ve MRSA taşıyıcılığı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET,kuzucu çiğdem. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - Genişletilmiş spektrumlu beta lactamaz üreten klebsiella suşlarının sıklığı
ÖZEN METEHAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi,
2006 - ıs seropozitivity enough to show the association between coronary artery disease and Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infection
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,yetkin ertan. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2006 - Malatyabilinde bir yıllık sürede laboratuvar verilerine göre bruselloz seroprevalansı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. ANKEM DERGİSİ,
2005 - an unusual infection of chryseomonas luteola: infective endocarditis in a patient with ventricular septal defect
BAYRAKTAR MEHMET,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,koşar feridun. inönü üversitesi tıp fakültesi dergisi,
2005 - Kalsifik mitral ve aort darlığı olan hastada Aspergillus flavus infeksiyonu
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,BAYRAKTAR MEHMET,ÇOPUR ÇİÇEK AYŞEGÜL,nisanoğlu vedat. İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2005 - an unusual case of pericarditis caused by cardiobacterium hominis
KOÇAK GÜLENDAM,kuzucu çiğdem,nisanoğlu vedat,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JOURNAL OF INFECTION,
2005 - effect of coronary angioplasty on helicobacter pylory IgG antibody Lack of association between high sensitive C reactive protein and Helicobacter pylory IgG antibody levels
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÖZEROL İBRAHİM HALİL,ERBAY ALİRIZA,DURMAZ RIZA. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2004 - Changes in plasma levels of adhesion molecules after percutaneous mitral balloon valvuloplasty
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,TURHAN HASAN. CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, 13(2), 103-108.
2004 - changes in antibody titres against chlamydia pneumoniae after coronary angioplasty
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AKSOY YÜKSEL. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2002 - detection of chlamydia pneumoniae deoxyribonucleic acid in blood samples taken from coronary sinus after coronary angioplasty
yetkin ertan,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,tandoğan izzet,TURHAN HASAN,ÖZDEMİR RAMAZAN. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2002 - Detection of Chlamydia pneumoniae deoxyribonucleic acid in blood samples taken from coronary sinus after coronary angioplasty
TURHAN HASAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 90(2), 179-.
2001 - levels of circulating adhesion molecules in rheumatic mitral stenosis
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ERBAY ALİRIZA,İLERİ MEHMET,yetkin ertan. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2001 - Comparison of the efficiencies of sulbactam ampicillin and amoxicillin-clavulonic acid against Escherichia coli strains
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,gürbüz oğuz alp. bulletin of microbiology,
2000 - Predictors of left ventricular thrombus formation in patients with anterior myocardial infarction: role of activated protein C resistance
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. CORONARY ARTERY DISEASE, 11(3), 269-272.
1999 - vegetation due to streptococcus viridans in the pulmonary artery in a child with patent ductus arteriosus
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,yetkin ertan. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
Türkiye Klinikleri COVİD-19
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-401-085-9
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY, AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM
tüberküloz özel sayısı
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1308 0970
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,SIRMATEL FATMA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY
iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY
(2001), "young investigator award", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "european society of cardiology", Çalışma Ödülü
(1986), "ulusal matematik yarışması 3. lük", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü