Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Abdullah  Olgun

Abdullah Olgun,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tıp ve biyokimya ve klinik biyokimya uzmanlık eğitimini tamamladı. ABD Houston’da Baylor College of Medicine “Huffington Center on Aging”de hücre yaşlanması ve C. elegans modellerini de kullanarak yaşlanmanın moleküler mekanizmaları üzerinde araştırmalar yaptı. Ankara Üniversitesi’nde tezli “Biyoinformatik” yüksek lisans ve Farmasötik Botanik alanında tez öncesi doktora eğitimi aldı. Farklı resmi ve özel hastanelerde kuruculuk dahil olmak üzere laboratuvar sorumlusu olarak çalıştı. Antalya Teknokenti’nde kurucu ortağı olduğu arge şirketi bünyesinde patentlenmiş ve ticarileşmiş ürün geliştirdi. Temel araştırma alanı olan yaşlanma üzerinde 1995 yılından beri kesintisiz çalışmaktadır. Çoğunluğu yaşlanma üzerinde olmak üzere 500’ün üzerinde atıf almış çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları ve kitap editörlüğü vardır. İki kez “Innocentive Solver Award” kazanmıştır. Beynin doğru kullanımı ve kanıta dayalı yaşamak hayat boyu öğrenme alanlarındandır. Eczacılık Fakültemizin kurucu dekanıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Araştırma Alanları: Yaşlanma, Klinik Biyokimya, Biyoinformatik

Temel Alanları: Tıbbi Biyokimya,