Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Aziz Sümer

Aziz Sümer,  Prof. Dr.


CV
Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisasını tamamladı. 2005 yılında Avusturya Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahi Kliniği (Medizinische Universitat Wien, Section of Endocrine Surgery, Division of General Surgery, Department of Surgery) AKH Hastanesinde Prof. Dr. Bruno Niederle ile çalışarak Endokrin ve Laparoskopik Cerrahi Eğitimi aldı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Endokrin ve İleri Laparoskopik Cerrahi Eğitimi aldı. 2010 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2010 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İleri Laparoskopik Cerrahi ve Morbid Obezite Cerrahisi (Bariatrik Cerrahi) Eğitimi aldı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında İleri Laparoskopik Cerrahi, Tek Kesiden Laparoskopik ve Bariatrik Cerrahi Eğitimlerini tamamladı.2011 yılında İspanya'da Virgen del Rocío Üniversitesinde İleri Laparoskopik Cerrahi, Laparoskopik Kasık Fıtığı ve Kesi Fıtığı Tamirleri ve Morbid Obezite Cerrahisi konularında Prof. Dr. Salvador Morales Conde ile birlikte çalıştı. 2011 yılında Fransa'da IRCAD-EITS Da-Vinci® Surgical Sysytem Off-Site Training Program for a Console Surgeon Strasbourg, eğitim programını tamamladı ve Da Vinci robotik sistem kullanım sertifikası aldı. 2011 yılında İtalya Roma'da The Unit of Surgery, Universita Cattolica Del Sacro Cuore da Laparoskopik Morbid Obezite Cerrahisi konusunda Prof. Dr. Roberto Tacchino ile birlikte çalıştı. 2012 yılında Macaristan'da Semmelweis Üniversitesinde laparoskopik kolorektal cerrahi ve laparoskopik kasık fıtığı tamiri (TEPP) uygulamaları konularında Prof.Dr.Pál Ondrejka ve İstwan Gabor ile birlikte çalıştı. 29 Haziran 2012 tarihinde girdiği Doçentlik sınavında başarılı olarak Genel Cerrahi Doçenti unvanını aldı. 2012-2013 Yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Organ Nakli Merkezinde Prof.Dr.Alihan Gürkan, Doç.Dr.İbrahim Berber ve Doç.Dr. Ülkem Çakır ile birlikte çalışarak Organ Nakli (Böbrek Nakli) Eğitimini tamamladı. 2013 Yılında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesinde Obezite Cerrahisi Kliniğinde Doç.Dr.Halil Çoşkun ile birlikte ameliyathane çalışmalarına katıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalındaki eğitimi sırasında dünyada ilk kez tek kesiden laparoskopik pankreas ameliyatı ve tek kesiden laparoskopik karaciğer rezeksiyonu ameliyatlarına katıldı. 2010 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde ilk kez Tek Kesiden Laparoskopik Cerrahi (SILS=Single incision laparoscopic surgery) uygulamalarını başlattı. Aynı zamanda ileri laparoskopik cerrahi uygulamaları olan laparoskopik subtotal pankreatektomi (pankreas),laparoskopik splenektomi (dalak), laparoskopik adrenalektomi(böbrek üstü bezi), laparoskopik karaciğer kist hidatik (köpek kisti) ameliyatları, laparoskopik ventral herni (kesi fıtıklarının kapalı yöntemle tamiri) ameliyatları ile laparoskopik transabdominal pre-peritoneal kasık fıtığı tamiri (TAPP) ameliyatlarını üniversitede ilk olarak uyguladı. 2014 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitede Organ Nakli Merkezini kurarak ilk başarılı böbrek nakillerini uyguladı. Canlı vericili böbrek nakillerinde üniversitede ilk olarak Laparoskopik Dönor nefrektomi ameliyatlarını gerçekleştirdi. Strasbourg’da IRCAD-EITS merkezinde Minimally Invasive Bariatric and Metabolic Surgery-Endoluminal & Laparoscopic Procedures Advanced Course eğitim programını tamamladı ve eğitim sertifikası aldı. (2014 / 2015) Kasım 2017 yılında Profesör ünvanı aldı. Prof. Dr. Aziz Sümer'in ulusal ve uluslar arası dergilerde yaklaşık 100 atıf alan 45 uluslararası olmak üzere 85 in üzerinde makalesi ve 5 kitap bölümü yazarlığı ve çevirisi bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Araştırma Alanları: Bariatrik ve Metabolik Cerrahi, Organ Nakli, Kanser Cerrahisi, Meme ve Endokrin Cerrahi

Temel Alanları: Genel Cerrahi, 

(2011), "Poster Birincilik Ödülü", "Mesleki Dernekler", "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI/", "Ulusal BSE", "Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği", Çalışma Ödülü
(2015), "En iyi video ödülü", "Mesleki Dernekler", "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI/", "Ulusal BSE", "Bariatrik ve Metbolik Cerrahi Derneği", Çalışma Ödülü