Tıp Fakültesi

Akademik Kadro

Harun Çöloğlu

Harun Çöloğlu,  Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

1974 de doğdu, Lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi ni 1999 yılında bitirerek Doktor diplomasını aldı. Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümünde, Dr. Mehmet Haberal ‘ ın yanında çalıştı. Daha sonra 2000 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ de, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasına başladı. Aynı zamanda Mikrocerrahi konusunda eğitimini tamamladı. Uzman olarak, 2005 yılında ilk görev yeri olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 3 yıl Çalıştı. Sonrasında Balıkesir Asker Hastanesinde 1 yıl süre ile askerlik görevini yaptı. 2010 yılında LA California Üniversitesi Ranold Reagan Hospital da bulunarak Başboyun, Burun ve Meme Cerrahisi konusunda çalıştı. 2011 yılnda Başkent Üniversitesi ‘ nde Öğretim Görevilisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılnda Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Üst ihtisasına aldı. 2013 yılında Yrd. Doçentlik ünvanını aldı. 2015 yılında Doçentlik sınavını başarı ile geçti. 2016 yılında İstinye Üniversitesi Liv hospital da göreve başladı. Halen Bu kurumda çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Temel Alanları: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 

EYÜBOĞLU ATİLLA ADNAN,ÇÖLOĞLU HARUN,BAL NEBİL,ALBAYATİ ABBAS,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. (2018), Stewart-Treves Syndrome: A Case Report and Review of Literature, TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, 26(1), 34-36.
Solmaz Gullu Korkmaz,ÇÖLOĞLU HARUN,DURDU MURAT,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. (2018), A misleading cutaneous lesion for the surgeon: pyoderma gangrenosum, CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 43(1), 227-230.
EYÜBOĞLU ATİLLA ADNAN,ÇÖLOĞLU HARUN,UYSAL AHMET ÇAĞRI,ALBAYATİ ABBAS,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. (2017), Isolated Upper Eyelid Coloboma, Turkish Journal of Plastic Surgery / Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 25(2), 111-112.
C Yalçınkaya, G Çoban, A Parlakgümüş, P Çağlar, H Çöloğlu, H Özdemir. (2015), A different technique for the closure of trocar sites, Clinical Experimental Obstetrics and Gynecology,
Harun Çöloğlu,Burak Özkan,A.Çağrı Uysal,Özlem Çöloğlu,Hüseyin Borman. (2014), Bilateral Propeller Flap Closure of Large Meningomyelocele Defects, Annals of Plastic Surgery, 73(1), 68-73.
A Uysal, AÇ Uysal, H Çöloğlu, H Borman. (2014), Asymmetric Z plasty for Telephone Deformity in Prominent Ear Correction An Alternative Method, Journal of Cranifacial Surgery, 25(5), 1849-1851.
H Çöloğlu, B Özkan, M Şener, AÇ Uysal, H Borman. (2014), The management of non melanocytic skin malignancies of the scalp and calvarium, İndian Journal of Plastic Surgery, 47(1), 36-42.
H Çöloğlu, B Özkan, Ö Çöloğlu, Cem Yalçınkaya, AÇ Uysal, H Borman. (2014), Salvage Surgery of the Limb with Severe Pseudoamniotic Band Syndrome Review and Literature, Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 46(2), 121-124.
ÇÖLOĞLU HARUN. (2013), Congenital isolated absence of the nasal membranous septum, Journal of Cranifacial Surgery, 24(3), 294-295.
ÇÖLOĞLU HARUN. (2013), Inratendinous Ganglion of The Extensor Digitorum Communis Tendon, Chirurgia, 26(3), 280-281.
H Çöloğlu. (2013), A Solution for Surgical Treatment of the Combination Lipofibromatous Hamartoma and Macrodystrophia Lipomatosa Vascularized Digital Nerve Flap, Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 45(1), 39-41.
H Çöloğlu, B Özkan, AÇ Uysal, H Borman, CA Çağıcı, ET Canpolat. (2013), Tonsillar Leiomyosarcoma, Journal of Cranifacial Surgery, 24(6), 561-564.
Çöloğlu Harun, Uysal Afşin, Tiftikçioğlu Yiğit Özer, Oruç Melike, Koçer Uğur, Coşkun Erhan, Ramadan Selma Uysal, Astarcı Müzeyyen Hesna. (2012), Comparison of Autogenous Cartilage Acellular Dermis and Solvent Dehydrated Pericardium for the Prevention and Correction of Dorsal Nasal Irregularities An Experimental Study, Aesthetic Plastic Surgery, 36(3), 732-741.
Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,A. Çağrı Uysal,Görkem Ataman,Hüseyin Borman. (2012), Anterior superficial temporal artery island flap intraoral defect repair, Journal of Craniofacial Surgery, 23(6), 594-599.
AÇ Uysal, B Özkan, E Coşkun, H Çöloğlu, H Borman. (2012), Suction assisted liposuction with a y connector, Aesthetic Plastic Surgery, 36(6), 1393-1394.
ÖZKAN B,ÇÖLOĞLU HARUN,BAL N,BORMAN HÜSEYİN. (2012), İhmal edilmiş kutanöz leiomyosarkom olgu sunumu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 20(1), 20-23.
ÇÖLOĞLU HARUN,ALAGÖZ MŞ. (2009), Tendon kılıfı fibromuna bağlı ekstansor tendon rüptürü, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 17(3), 153-155.
Harun Çöloğlu,Uğur Koçer,Melike Oruç,Belma Şahin,Ragıp Özdemir. (2007), Axial bilobed superficial temporal artery island flap tulip flap reconstruction of combined defects of the lateral canthus including the lower and upper eyelids, Plastic Reconstructive Surgery, 119(7), 2080-2087.
H Çöloğlu, U Koçer, A Uysal, Y Kankaya, M Oruç, S Uysal. (2006), Rhinoplasty model ın rabbit, Plastic Reconstructive Surgery, 117(6), 1851-1859.
Sahin Belma, Ozdemir Ragip, Kocer Ugur, Cologlu Harun, Kayiran Oguz, Oruc Melike. (2006), Multi Centric Basal and Squamous Cell Skin Malignancies of the Craniofacial Region, Journal of Craniofacial Surgery, 17(2), 265-271.
N Sungur, U Koçer, A Uysal, C Arslan, H Çöloğlu, MG Ulusoy. (2006), V Y rotation advancement fasciocutaneous flap for excisional defects of pilonidal sinus, Plastic Reconstructive Surgery, 117(7), 2448-2454.
H Çöloğlu, U KOçer, Y Kankaya, N Sungur, M Oruç. (2006), Lower eyelid orbicularis oculi musculocutaneous flap for reconstruction of nasal tip and supratip defects, Plastic Reconstructive Surgery, 117(1), 239-246.
H Çöloğlu, U Koçer, N Sungur, A Uysal, Y Kankaya, M Oruç. (2005), A new anatomical repair method for the treatment of ingrown nail Partial matricectomy followed by lateral fold advancement flap, Annals of Plastic Surgery, 54(3), 306-312.
UYSAL A,SUNGUR N,ULUSOY MG,KOÇER U,ÇÖLOĞLU HARUN,KARALEZLİ K. (2005), Tavuk ayağının uzun parmağının fleksör tendon sisteminin detaylı anatomik incelenmesi, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisİ, 13(2), 135-138.
A Uysal, U Koçer, N Sungur, H Çöloğlu, M Oruç, T Yalta. (2005), Neuromuscülar Hamartoma of the occipital nerve, Journal of Cranifacial Surgery, 16(4), 740-742.
A Uysal, U Koçer, N Sungur, H Çöloğlu, Y Kankaya, MG Ulusoy, YÖ Tiftikcioglu, T Yalta. (2005), Marjolin s ulcer on frosbite, Burns, 31(), 792-794.
MG Ulusoy, U KOçer, A Uysal, H Çöloğlu. (2004), Sub brow flap procedure for the closure of glabellar defects, Europian Journal of Plastic Surgery, 26(8), 397-400.
U Koçer, YÖ Tiftikcioğlu, HM Aksoy, H Çöloğlu, BAksoy, MGUlusoy, MAstarcı. (2003), Evualition and effectvines surgical treatment and histhopathological charecterisrics of basal cell carcinoma in turkish patients, Europian Journal of Plastic Surgery, 26(5), 235-240.
U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, H Çöloğlu. (2003), Advanced case of basosquamous carcinoma of the nose, Journal of Otolaryngology, 32(2), 136-139.
KOÇER U,SUNGUR N,UYSAL A,ÇÖLOĞLU HARUN,GÜMÜŞ M. (2003), Gerçek anlamda dev bir konjenital melanositik nevus olgu sunumu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11(3), 216-219.
ÇÖLOĞLU HARUN,KARAASLAN O,OZDEMİR R,BARAN CN,KOÇER U. (2003), Meme rekonstrüksiyonu Klinik deneyimlerimiz, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36(1-3), 78-87.
KOÇER U,ÇÖLOĞLU HARUN,AKSOY HM,ÇAYDERE M,TİFTİKCİOĞLU YO,IMIRZALIOĞLU H. (2002), Yüz yerleşimli schwannoma vaka sunumu, Dermatopatoloji Dergisi, 11(1-2), 69-71.
U Koçer, MG Ulusoy, YÖ Tiftikcioğlu, HM Aksoy, H Çöloğlu. (2002), Frontal scalp flap for aesthetic eye brow reconstruction, Aesthetic Plastic Surgery, 26(4), 263-266.
KOÇER U,AKSOY HM,TİFTİKCİOĞLU YO,ÇÖLOĞLU HARUN,ARSLAN C. (2001), Reconstruction of the defects of the face resulting from excision of congenital melanocytic nevi with bilobed flaps after tisue ekspansion, Türkiye Klinikleri J Med Res, 19(3), 146-151.
ÇÖLOĞLU HARUN,KOÇER U,TİFTİKCİOĞLU YO,AKSOY HM,CN BARAN. (2001), Yarık damak onarımındaki deneyimlerimiz Weau wardil killner von langenbeck, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 34(3,4), 179-184.
TİFTİKCİOĞLU YO,ÇÖLOĞLU HARUN,AKSOY HM,BARAN CN,KOÇER U. (2001), Dudak yarıklarının epidemiyolojisi ve tedavi yaklaşımları Klinik çalışma, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34(3-4), 168-173.
U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, H Çöloğlu, Ö Karasaslan. (2001), Report of two cases with Van der woud syndrome Child and Her mother, Genetic Counseiling, 12(4), 341-346.