Tıp Fakültesi

Postgraduate

Mezuniyet Sonrası

Sadece hastalıkları teşhis ve tedavi edebilen değil, hastalıkların oluşumunu engelleyen, bilimsel veri üretebilen ve sunabilen uzman hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz

 

Uzmanlık öğrencilerinin, eğitimlerinin sonunda uzmanlık alanlarında yetkin, tecrübeli ve kendi başına kararlar alabilen hekimler olması hedeflenmektedir.

Öğrenci, uzmanlık eğitimine başlarken danışman öğretim üyesi (DÖÜ) ile tanıştırılır. DÖÜ uzmanlık öğrencisine eğitimi süresince yol gösterecek ve rol model olacaktır. Hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda bilimsel seminerler, klinik vizitler ve bilimsel projelerle bilgi ve tecrübesi olgunlaştırılacaktır.

Eğitim süresince en az bir bilimsel proje kurgulanmasından yayınlanmasına kadar takip edilecektir. Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde ürettiği bilimsel verileri sunması teşvik edilecektir.

Klinik içerisinde yapılacak düzenli toplantılarda güncel bilgiler tartışılacak ve sunum teknikleri geliştirilecektir.

Dolayısıyla sadece hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile değil, hastalıkların önlenmesinde de aktif, güncel bilgi ve yenilikçi teknolojileri takip edip, tartışabilen, bilimsel veri üretebilen ve ürettiği verileri uluslararası mecralarda sunabilen yetkin hekimler hayata kazandırılacaktır.