Tıp Fakültesi

Araştırma Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. M. Ayberk KURT (Başkan)
Prof. Dr. Veysel Sabri Hançer (Kurul Koordinatörü)
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Koyuncu Irmak (Kurul Kooridinatör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ozan Özkaya (Üye)
Prof. Dr. Tolga Simru Tuğrul (Üye)
Prof. Dr. Müslüm Çiçek (Üye)
Prof. Dr. Mehmet Levhi Akın (Üye)
Prof. Dr. Şenol Kobak (Üye)
Dr. Öğretim Üyesi Bülent Ediz (Üye)