Haberler

Rektör Yrd. ve Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygula Merkezi Müdürü Prof.Dr. Erdal Karaöz Türkiye Bilimler Akademisi Kök Hücre Çalışma Grubu Üyeliğine seçilmiştir

Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, kök hücre araştırmalarının taşıdığı önemi göz önüne alarak “TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu (KHÇG)” adı altında, bünyesinde farklı disiplinlerden gelen üyelerin bulunduğu, bilim insanlarının katılımına açık bir grup oluşturmuştur.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu, kök hücre çalışmalarının insan sağlığı konusundaki değerinin farkındalığıyla; ülkemizin bilim alanındaki birikimini ülke ve toplum hizmetine yöneltecek girişimlerde bulunmak, ülkemizin bilim ve kültürü için büyük önem taşıyan ve ancak Akademi öncülüğünde gerçekleştirebilecek olan konularda etkinlikleri yaşama geçirme görevini üstlenmiştir.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’nun sorumluluk alanı içinde; kök hücreler konusundaki gelişmeleri ve bilgi birikimini güncel olarak izlemek, kök hücrelerin araştırma ve uygulamalarına yönelik ulusal ve uluslararası yasal, etik ve diğer düzenlemeleri yakından izlemek, bilgi ve deneyimlerini ilgili disiplinlerin konuyla ilgilenen paydaşlarıyla ve öğrencilerle eşgüdüm içinde paylaşmak, kurum-içi, ulusal ve uluslararası benzer gruplarla işbirliğine öncelik vererek, ümit veren yeni yaklaşımları içeren araştırma projelerinin hazırlanmasını destekleyen, karşılıklı etkileşim içinde olunan bir ortamın gelişmesine katkı sağlamak, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek ve yayınlarda bulunmak, Yaşam bilimleri ile ilgili ülkemizde yapılan uluslararası veya uluslararası katılımlı ulusal bir kongrede yılda en az bir oturum düzenlemek, kök hücre ile ilgili araştırmaları, uygulamaları, yukarıda adı geçen etkinlikler ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olan projeleri duyurmak yer almaktadır.İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Fax: 0212 481 36 88
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark