Faculty of Medicine

Academic Members

Lale Gündoğdu Çelebi

Lale Gündoğdu Çelebi,  Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Main Areas: Nöroloji, 

2014 - Anterior Koroidal Arter Oklüzyonları: Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
GÜNDOĞDU ÇELEBİ LALE,GÖKYİĞİT Münevver,Ezer reyyan,Ertaşoğlu toydemir hülya,Parasız nihan. Türk Nöroloji Dergisi, 20(4), 104-111.