Faculty of Medicine

Academic Members

Osman Görkem Muratoğlu

Osman Görkem Muratoğlu,  Faculty Member, PhD

CV
Öğretim Üyesi

13 Temmuz 1988 tarihinde Ordu'da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ordu Altınfındık İlköğretim Okulu'nda, liseyi Ordu Fen Lisesi'nde bitirdikten sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2012 yılında mezun oldu ve 1 yıl süre ile Ordu Kumru Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekimlik görevini yerine getirdi. 2013 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kazandı ve ağırlıklı olarak omurga cerrahisi ve travma cerrahisi üzerine çalıştı. Ortopedi ve travmatoloji ihtisasını tamamladıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladı. Ağustos 2020'de İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi'nde uzman doktor olarak göreve başladı.

Research Areas: Ortopedik Travmatoloji, Omurga Cerrahisi, Spor Yaralanmaları

Main Areas: Ortopedi ve Travmatoloji, 

2023 - Ultrasonography view for acute ankle injury: Comparison of ultrasonography and magnetic resonance imaging
ERGÜN TUĞRUL, PEKER AHMET, AYBAY MUHSİN NUH, TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ÇABUK HALUK. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 143(3), 1531-1536.
2023 - Current Approaches and Problems Faced by Orthopedic Surgeons in All-Inside Arthroscopic Meniscus Repairs
TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ERGÜN TUĞRUL, ÇABUK HALUK, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN. Annals of Medical Research, 30(2), 183-187.
2022 - The intra- and interobserver reliability of five commonly used intertrochanteric femur fracture classification systems
YILDIRIM CEM, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, TURAN KAYA, ERGÜN TUĞRUL, MİSİR ABDULHAMİT, AYDIN MAHMUD. Joint Diseases and Related Surgery, 33(1), 187-192.
2022 - Treatment Of Ingrown Toenail with a Minimally Invasive Nail Fixator: Comparative Study with Winograd Technique.
ERGÜN TUĞRUL, KORKMAZ MEHMET, ERGÜN DİLAN, TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ÇABUK HALUK. Journal of the American Podiatric Medical Association, 12(4), 1-16.
2022 - Does the clamping method in local and systemic TXA applications in total knee arthroplasty change the game?: A retrospective comparative cohort study
TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ERGÜN TUĞRUL, ÇABUK HALUK, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN. Medicine, 101(38),
2022 - Comparison of the radiological parameters between dynamic-referencing tactile guidance robotic system and Microplasty® instrumentation in unicompartmental knee arthroplasty
ÇABUK HALUK, TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ERGÜN TUĞRUL, ÖZTÜRK ÇAĞATAY, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN. Joint Diseases and Related Surgery, 33(3), 580-587.
2022 - Patient anxiety levels in orthopedic outpatient clinics at hospitals with different patient population densities
TURAN KAYA, TUNÇEZ MAHMUT, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ERGÜN TUĞRUL, ÇABUK HALUK. Journal of Surgery and Medicine, 6(2), 154-157.
2022 - The Effect of Weekday Preference on Length of Stay in Unilateral Bicompartmental Total Knee Arthroplasty
TURAN KAYA, ERGÜN TUĞRUL, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ÇABUK HALUK, ÖZTÜRK ÇAĞATAY. Medical Bullet of Haseki, 60(5), 419-424.
2022 - An oblique osteotomy is better for subtrochanteric shortening in total hip arthroplasty for high hip dislocation: a mechanical comparison of four techniques
ATLIHAN Doğan, YILDIRIM CEM, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, DURAN CAN MUSLU, TOKGÖZOĞLU AHMET MAZHAR, BAYIR DİLARA, BOZDAĞ SÜREYYA ERGÜN. HIP International, 32(3), 345-352.
2021 - Total Diz Artroplastisi Sonrası Geç Dönemde Gelişen Peroneal Palsi: Vaka Sunumu
TURAN KAYA, MURATOĞLU OSMAN GÖRKEM, ÇABUK HALUK. Sakarya Medical Journal,
(2022), "İnterbody Füzyon Yapılan Seviyenin ya da Seviyelerin Post-op Erken Dönem Hemoglobin Değerlerine Etkisi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Manyetik Kontrollü Çubuk Cerrahisi Uygulanan Erken Başlangıçlı Skolyozlu Hastalarda Final Füzyon Cerrahisi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Semptomatik Torasik Disk Herniasyonunda Posterior Cerrahi Tedavi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "All-inside Menisküs Tamirlerinde Ortopedik Cerrahların Yaşadıkları Sorunlar ve Güncel Yaklaşımları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Volar plak ile distal radius tespitinde pronator quadratus tamir bütünlüğünün radyolojik takibi ve fonksiyonel sonuçlara etkisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Akut ayak bilek bağ yaralanmalarının ultrasonografik görüntülenmesi; ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Ön çapraz bağ cerrahisinde traneksamik asit kullanılması eşlik eden menisküs iyileşmesini etkiler mi? prospektif randomize çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "istanbulda 3. basamak hastanesine başvuran el kırıklarının epidemiyolojisi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Tek Taraflı Bikompartmantal Total Diz Artroplastisinde Gün Tercihinin Hastane Yatış Sürelerine Etkisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2021), "Özel ve devlet hastanelerinde ortopedi polikliniğine başvuran hastaların anksiyete seviyelerinin karşılaştırılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2021), "Uylukta nadir görülen bir kitle: Masif boyutlarda femoral sinirden köken alan Schwannoma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2021), "İki farkı sistemik ve lokal traneksamik asit uygulama yönteminin ameliyat sonrası erken dönemdeki hemoglobin düşüşü üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2021), "Karpal tünel sendromu tanısında akıllı telefon destekli kızılötesi termal görüntüleme etkinliğinin değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2021), "Redukte Edilemeyen Brachialis Kası Penetrasyonu Olan Tip 4 Suprakondiler Humerus Kırığında Farklı Bir Kapalı Reduksiyon Tekniği, Posterior Intrafokal Reduksiyon: Teknik Not ", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "Uzamış Spinal Cerrahide Cerrahi Alanın Tekrar Örtümünün Kontaminasyona Etkisi Var mı?", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2022), "ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE TİBİAL FİKSASYON MATERYALLERİNİN BİYOMEKANİK KARŞILAŞTIRILMASI", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",