Faculty of Medicine

Academic Members

Hüseyin  Aksu

Hüseyin Aksu,  Prof.

Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilimdalı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Research Areas: Kardiyoloji, Girişimsel kardiyoloji