Faculty of Medicine

Academic Members

Duygu Koyuncu Irmak

Duygu Koyuncu Irmak,  Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunudur. Tıp fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans ve Doktora yapmıştır. Özel sektörde Klinik Araştırmalar alanında 18 yıl kadar yöneticilik yapmış ve bu kapsamda Türkiye'de ve Dünyada pek çok panel, kongre, konferans ve kurullara katılmıştır. İki yıl Biruni Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü yapmıştır. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Dr Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Research Areas: Nadir genetik hastalıklar, Kök Hücre Tedavisi

Main Areas: Histoloji ve Embriyoloji, 

2019 - Shared Fate of Meningeal Mast Cells and Sensory Neurons in Migraine
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Frontiers in Cellular Neurobiology, 14(136),
2017 - Contract Budget Management of Industry-sponsored Clinical Trials in Turkey
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Journal for Clinical Trials, 9(4), 22-27.
2017 - Orphan Drugs: Getting Arms around Rare Diseases
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Journal of Community and Public Health Nursing, 3(2),
2016 - Clinical Research Association: A Leading Civil Society Organisation in Turkey
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Journal for Clinical Trials, 8(6), 22-27.
2015 - Clinical Trials Journey of Turkey-Long and Thin Road
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Journal for Clinical Trials, 5(2), 1-5.
2014 - Orphan Drugs: RD Challenges with Updates from Turkey and Middle East Countries
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Journal for Clinical Studies, 6(2), 58-63.
2001 - Deneysel Septik Artrit Tedavisinin Erken Döneminde İntraartiküler Ozmik Asit (OsO4) Kullanımının Eklem Kıkırdağı Üzerine Etkileri
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 12(1), 61-70.
2000 - Pirasetamin Serebroprotektif Etkisi: Kısa ve Uzun Süreli Tam ve Yarım Serebral İskemi Sırasında Akut ve Kronik Pirasetam Uygulamaları.
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 207-213.
1999 - Teratogenic effects of electromagnetic fields on the skletal systems of rat fetuses
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Turkish Journal of Medical Sciences, 29(5), 555-559.
1999 - Etan 1,2-Dimetan Sülfonat(EDS) VE unilateral kriptorşidizm (UNİKR): Testisteki hücresel etkileşimlerin araştırılmasında iki deneysel model
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Türkiye Klinikleri Dergisi, 80-86.
1998 - Prepusiumun Normal ve Fimozisli Çocuklarda Histolojik İncelenmesi
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Optimal Tıp Dergisi, 11(3),
1998 - Etan 1-2 Dimetan Sulfonat ve İnsan Koryonik Gonadotropininin (HCG) Erişkin Sıçan Testisindeki Hücresel Etkileşimler Üzerine Etkisi
KOYUNCU IRMAK DUYGU. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1-15.
- Stem Cell Based Therapy Option in COVID-19: Is It Really Promising
KOYUNCU IRMAK DUYGU,DARİCİ HAKAN,KARAÖZ ERDAL. Aging and Disease,