Faculty of Medicine

Academic Members

Enis Oğuz

Enis Oğuz,  Prof.

Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu Lisans, İstanbul Ünv.İstanbul Tıp Fak., 1984-90 Yüksek Lisans, Kardiyoloji, Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, 1990-1995 Doktora Akademik Ünvanlar Kardiyoloji Doçenti (2003) Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yüksek lisans tezleri: Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Atriyoventriküler ve İntraventriküler İleti Gecikmelerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi (Uzmanlık Tezi-1995) Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Oguz E, Dagdeviren B, Bilsel T, Akdemir O, Erdinler I, Akyol A, Ulufer T, Tezel T, Gürkan K. Echocardiographic Prediction of Long-Term Response to Biventricular Pacemaker in Severe Heart failure. Eur J Heart Fail 2002; 4: 83-90. Erdinler I, Akyol A, Okmen E, Oguz E, Gurkan K, Ulufer T. Long-term follow-up of pacemakers with an Autocapture pacing system. Jpn Heart J. 2002 Nov;43(6):631-41. Erdinler I, Okmen E, Oguz E, Akyol A, Gurkan K, Ulufer T. Differentiation of narrow QRS complex tachycardia types using the 12-lead electrocardiogram. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2002 Apr;7(2):120-6. Dağdeviren B, Akdemir O, Eren M, Bolca O, Oğuz E, Gürlertop Y, Tezel T. Prognostic implication of myocardial texture analysis in idiopathic dilated cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2002 Jan;4(1):41-8. Erdinler I, Okmen E, Zor U, Zor A, Oguz E, Ketenci B, Akyol A, Aytekin S, Ulufer T. Pacemaker related endocarditis: analysis of seven cases. Jpn Heart J. 2002 Sep;43(5):475-85. Oguz E, Akyol A, Okmen E. Inhibition of biventricular pacing by far-field left atrial activity sensing: case report. Pacing Clin Electrophysiol. 2002 Oct;25(10):1517-9. Dağdeviren B, Eren M, Oguz E. Noncompaction of ventricular myocardium, complete atrioventricular block and minor congenital heart abnormalities: case report of an unusual coexistence. Acta Cardiol. 2002 Jun;57(3):221-4. Okmen E, Oguz E, Erdinler I, Sanli A, Cam N. Left circumflex coronary artery bridging. Jpn Heart J. 2002 Jul;43(4):423-7. Okmen E, Cam N, Erdinler I, Oguz E, Zor U, Sanli A, Uyarel H. Effects of Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition on QT Dispersion in Patients with Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction. International Journal of Angiology 2002, Volume 11, Issue 3, pp 144-149. Okmen E, Erdinler I, Oguz E, Akyol A, Cam N. An unusual cause of reflex cardiovascular syncope: vagal paraganglioma. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2003 Apr;8(2):173-6. Eksik A, Gorgulu S, Eren M, Akyol A, Erdinler I, Oguz E, Gurkan K, Ulufer T, Tezel T. Sequential evaluation of left ventricular systolic and diastolic function after radiofrequency catheter ablation. Jpn Heart J. 2004 May;45(3):429-40. Akyol A, Aydin A, Erdinler I, Oguz E. Late perforation of the heart, pericardium, and diaphragm by an active-fixation ventricular lead. Pacing Clin Electrophysiol. 2005 Apr;28(4):350-1. Akyol A, Alper AT, Cakmak N, Hasdemir H, Eksik A, Oguz E, Erdinler I, Ulufer FT, Gurkan K. Long-term effects of cardiac resynchronization therapy on heart rate and heart rate variability. Tohoku J Exp Med. 2006 Aug;209(4):337-46. Okmen E, Erdinler I, Oguz E, Akyol A, Turek O, Cam N, Ulufer T. An electrocardiographic algorithm for determining the location of pacemaker electrode in patients with right bundle branch block configuration during permanent ventricular pacing. Angiology. 2006 Oct-Nov;57(5):623-30. Cakmak N, Cakmak M, Akyol A, Oguz E, Sayar N, Eksik A, Alper A, Hasdemir H, Yilmaz H, Erdinler I, Gurkan K. Effect of radiofrequency catheter ablation on Doppler echocardiographic parameters in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome. Int Heart J. 2007 Mar;48(2):165-75. Cakmak N, Sayar N, Cakmak M, Akyol A, Oguz E, Eksik A, Alper AT, Hasdemir H, Yilmaz H, Erdinler I. Effects of radiofrequency catheter ablation on myocardial performance index and plasma NT-Pro-BNP levels in patients with Wolff-Parkinson-White syndrome. Echocardiography. 2008 Aug;25(7):692-8. Alper AT, Akyol A, Hasdemir H, Yildirim A, Nurkalem Z, Güvenç TS, Cakmak N, Oğuz E, Erdinler IC, Gürkan K. Effect of cardiac resynchronization therapy on mean platelet volume. Acta Cardiol. 2008 Dec;63(6):735-9. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler: Oguz E, Dagdeviren B, Bilsel T, Erdinler I, Akyol A, Ulufer FT, Gurkan K. Effects of Atrio-biventricular Pacing On Cardiac Performance and Clinical Status In Patients With Advanced Heart Failure. The IIIth meeting of The Working Group On Heart Failure of The European Society of Cardiology, Venice, Italy, July 2000, Abstract No: P89/10511, Eur J Heart Fail 2000:2(2);106(Abst). Dagdeviren B, Bolca O, Oguz E, Eren M, Altınmakas S, Akman N, Gürlertop Y, Tezel T. Prognostic Value of Quantitative Ultrasonic Texture Analysis In Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. The IIIth meeting of The Working Group On Heart Failure of The European Society of Cardiology, Venice, Italy, July 2000, Abstract No: P44/10470, Eur J Heart Fail 2000:2(2);52(Abst). Erdinler I, Oguz E, Akyol A, Gurkan K, Ulufer T. Differentiation of Narrow QRS Complex Tachycardia Types Using the 12-Lead Electrocardiogram. The IX. Congress of The International Soceity for Holter and Noninvasive Electrocardiology, İstanbul, Turkey, september 23-27, 2000. Annals of Noninvasive Electrocardiology 2000;5:136. Erdinler I, Oguz E, Dagdeviren B, Akyol A, Gurkan K, Ulufer T. New Electrocardiographic Algorhythm In Determining Safe Right Bundle Branch Block Configurations During Permanenet ventricular Pacing. The IX. Congress of The International Soceity for Holter and Noninvasive Electrocardiology, İstanbul, Turkey, september 23-27, 2000. Annals of Noninvasive Electrocardiology 2000;5:25. Dagdeviren B, Oguz E, Eren M, Birsel T, Akyol A, Erten Celik S, Gorgulu S, Gurkan K, Tezel T. Usefullness of 2-dimensional Multiregional Tissue Doppler Imaging Technique In Predicting Response To Ventricular Resynchronisation Therapy In Patients With Dilated Cardiomyopathy. Euroecho V, Nice, European Journal of Echocardiography 2001;Vol 2 (Suppl A):S15. Erdinler I, Oguz E, Akyol A, Gurkan K, Ulufer T. Five Years Follow-up of Pacemakers With Autocapture Pacing system. The 22. NASPE Annual Scientific Sessions, Boston, USA, May 2-5 2001. Pacing and Clinical Electrophysiology 2001;24:680. Duru F, Oguz E, Erdinler I, Dagdeviren B, Gurkan K, Ulufer T, Candinas R. Time Domain and Spectral Temporal Analysis of SAECG In Coronary Artery disease. Europace 2001, Copenhagen, Denmark, 24-27 June, 2001. Abstract No: 928. Europace 2001;2 (supplement B):B163. Okmen E, Cam N, Erdinler I, Oguz E, Zor U, Sanli A, Uyarel H. Effects of Glycoprotein IIb/IIIa Inhıbition on QT Dispersion In Patients With Unstable Angina and Non-Q-Wave Myocardial Infarction. XIVth World Congress of Cardiology, Sydney, Journal of the American College Cardiology 2002;39(Suppl):114B, Abstract number 2652. Okmen E, Gurol T, Erdınler I, Oguz E, Akyol A, Cam N, Gurkan K, Ulufer T. Atrioventricular and Intraventricular Conduction Defects and Their Relation With In Hospital Major Cardiac Events In Non-ST Elevation Coronary Syndromes. XIVth World Congress of Cardiology, Sydney, Journal of the American College Cardiology 2002;39(Suppl):113B, Abstract number 2650. Okmen E, Cam N, Kasikcioglu H, Erdinler I, Oguz E, Sanli A, Uyarel H, Ozturk R. Effects of Glycoprotein IIb/IIIa Rceptor Inhibition With Tirofiban On Minor Myocardial Damage In Percutaneous Coronary Angioplasty. XIVth World Congress of Cardiology, Sydney, Journal of the American College of Cardiology 2002;39(Suppl):8B, Abstract number 2037. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: Çelik S, Tayyareci G, Mihalieanu S, Lamberti A, Oğuz E, Chauvaud S, Ulusoy T, Carpentier A. Ebstein anomalisi cerrahi Tedavi Yönteminin Seçiminde Ekokardiyografinin Yeri. MN Klinik Bilimler & Doktor 1997;3:837-841. Akgöz H, Panç S, Oğuz E, Çelik S, Ünal Ş, Ulusoy T. Akut atriyal Fibrilasyonun Sinüs Ritmine Çevrilmesinde Sotalol İle Digoksin-Kinidin Etkinliğinin Karşılaştırılması. MN Kardiyoloji 1998;5/6:400-404 Dağdeviren B, Bolca O, Eren M, Altınmakas S, Oğuz E, Akdemir O, Gürlertop Y, Tezel T. Koroner Arter Hastalarında Dobutamin Stres Testi İle Transmitral Diyastolik Doppler A Dalgasının Sol Ventrikül Çıkış Yoluna Yansıma Süresinin (A-Ar süresi) Değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Dern Arş 1998;26:432-36. Ökmen E. Erdinler İ, Ekşinar Ş, Çelik SE, Oğuz E, Ulufer T. DDDR ve VVIR Pacemaker Sırasında Hayat kalitesinin Karşılaştırılması. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni 1999;7:53-60. Ökmen E, Erdinler İ, Akyol A, Oğuz E, Ekşinar Ş, Ulufer FT. DDDR ve VVIR Pil Modlarının Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Ekokardiyografi ve Egzersiz Testi İle Karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Dern Arş 1999; 27:672-676. Erdinler İ, Hobikoğlu G, Ünal Ş, Akyol A, Oğuz E, Emre A, Ulufer T. Fizyolojik Kalıcı Kalp Pili Uygulaması Sonrası Oluşan Hemodinamik Değişikliklerin Sol Atriyum ve Sol Ventrikül Çaplarına Etkisi. Türk Kardiyoloji Dern Arş 1999;27:420-424. Erdinler İ, Akyol A, Ökmen E, Demirtaş M, Ünal Ş, Oğuz E, Türek O, Emre A, Ulufer FT. Kalp cerrahisi sonrası kalp pili uygulaması. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2000; 28:126-130. Erdinler İ, Ökmen E, Akyol A, Oğuz E, Gürkan K, Emre A, Ulufer T. Wolff-Parkinson-White Sendromunda Aksesuar Atriyoventriküler Bağlantıların Radyofrekans Kateter Ablasyonu Sonrasında Rastlanan Elektrokardiyografik Anormallikler. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2000;28:495-500. Oğuz E, Akyol A, Erdinler İ, Gürkan K, Ulufer FT. Tipik Atriyal Flatter Radyofrekans Ablasyonunda Uzun Uç Elektrotlu Kateter ile Standart Kateterlerin Karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2001;29:445-449. Oğuz E, Dağdeviren B, Akyol A, Erdinler İ, Bilsel T, Gürkan K, Tezel T, Ulufer T. İleri Derecede Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Biventriküler Kalp Pilinin Kardiyak Performans ve Klinik Duruma Etkisi Türk Kardiyoloji Dern Arş 2001;29:756-761. Erdinler İ, Ökmen E, Akyol A, Oğuz E, Gürkan K, Ulufer T. Wolf-Parkinson-White Sendromunda Radyofrekans Kateter ablasyonunun Repolarizasyon Dispersiyonu Üzerine Etkisi. MN Kardiyoloji 2001;8/5:370-373. Oğuz E, Akyol A, Erdinler İ. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Biventriküler Kalp Pili Tedavisi. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2001;29:642-650. Oğuz E, Akyol A, Erdinler İ, Ökmen E, Uyarel H, Özer O, Tartan Z, Gürkan K, Ulufer FT. Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Venöz Yoldan Biventriküler Stimülasyonun Uygulanması: Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi Tecrübesi. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2002;30:177-182. Akyol A, Oğuz E, Erdinler İ, Eksik A, Gürkan K, Ulufer FT. Tipik atriyal flatterin elektroanatomik haritalama yöntemi (CARTO) ile kateter ablasyonu. Türk Kardiyol Dern Arş 2002;30:223-228. Oğuz E. Konjestif kalp yetersizliğinde kardiyak resenkronizasyon tedavisi. Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi (TAPE) 2002;1:12-22. Görgülü Ş, Oğuz E, Zor A, Zor U, Gürdoğan M, Tezel T. Case of myocardial ischemia induced by 5-fluorouracil. Anadolu Kardiyoloji Derg 2002;2:259-261. Akbulut T, Bilsel T, Dayi ŞÜ, Oğuz E, Terzi S, Sayar N. Kemoterapi sonrası gelişen kardiyak komplikasyonlar: İki olgu sunumu. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2002;30:654-657. Akyol A, Burgun A, Eksik A, Çakmak N, Oğuz E, Erdinler İ, Gürkan K. Geçici AV bloğa yol açan Lyme karditli bir olgu. Türk Kardiyoloji Dern Arş 2003;31:466-471. Çakmak N, Çakmak M, Akyol A, Eksik A, Erdinler İ, Alper AT, Oğuz E, Sayar N, Gürkan K. Kararsız Angina Pektorisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Hastane İçi Sonuçlara Etkisi. Prevalance of the Metabolic Syndrome and Its Effect on Inhospital Outcomes in Patients With Unstable Angina Pectoris. Türk Kardiyol Dern Arş 2004; 32:356-363 Oğuz E. Atrial flutter mechanism, classification, diagnosis, and therapy. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005, 1(15):41-45. Akyol A, Eksik A, Çakmak N, Oğuz E. Biventriküler Pil Sisteminde Sağ Ventriküler Anodal Stimülasyon Nedeniyle Ventriküller Arası Zaman Aralığı Ayarlamasında Bozukluk. Türk Aritmi, Pacemaker ve Elekektrofizyoloji Dergisi 2006; 4 (1): 57-61 Kanadaşı M, Demi M, Akyol A, Oğuz E, Acartürk E. Sol aortik sinus kuspisinden kaynaklanan ventriküler çıkış yolu taşikardisi ve atriyoventriküler nodal re-entran taşikardinin aynı seansta kateter ablasyonu. Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35:105-109 Oğuz E. Perkütan Kateter Ablasyon. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Spiecal Topics 2008, 1:17-22. Oğuz E. Pacemaker ve implante edilebilen defirilatörlerde intrakardiyak kayıtların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics. 2013 6 (3): 70-7 Oğuz E. Atriyal flatterde kateter ablasyon tekniği. Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics. 2013;6 (5): 47-53 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler: Oğuz E, Tayyareci G, Dağdeviren B, Tezel T. Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Atriyoventriküler ve İntraventriküler İleti Gecikmelerinin Hemodinamik Etkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1996, Antalya, Özet Kitabı, Özet 222. Dağdeviren B, Oğuz E, Altınmakas S, Gürkan K, Tezel T. Koroner Arter Hastalığı ile Transmitral Diyastolik Doppler ‘A’ Dalgasının Sol Ventrikül Çıkış Yoluna İleti süresi Arasındaki İlişki. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1996, Antalya, Özet Kitabı, Özet 298. Ökmen E, Erdinler İ, Ekşinar Ş, Çelik S.E., Oğuz E, Ulufer T. DDDR ve VVIR Pacemakerin Kardiyak fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Egzersiz Testi ve Ekokardiyografi ile Karşılaştırılması. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1997, İzmir, Özet Kitabı, Özet 237. Oğuz E, Akyol A, Erdinler İ, Ünal Ş, Hobikoğlu G, Gürkan K, Emre A, Ulufer T. Vasovagal senkoplu hastaların takip ve tedavi sonuçları. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1998, Antalya, Özet Kitabı, Özet 405. Erdinler İ, Oğuz E, Ünal Ş, Akyol A, Gürkan K, Emre A, Ulufer T. Kardiyak cerrahi Sonrası Kalıcı kalp pili uygulaması. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1998, antalya, Özet Kitabı, Özet 403. Akyol A, Erdinler İ, Hobikoğlu G, Ünal Ş, Oğuz E, Emre A, Gürkan K, Ulufer T. Erken Kalp hızı değişimine Bakılarak Head-up Tilt Testi sonucunun Tahmini. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1998, Antalya, Özet kitabı, Özet 404. Hobikoğlu G, Erdinler İ, Ünal Ş, Akyol A, Oğuz E, Gürkan K, Emre A, Ulufer T, Tezel T. Fizyolojik Pace Sonrası Sol Atriyum ve Sol Ventrikül Boyutlarındaki Akut Değişim ve Bunun Hemodinamik Parametrelerle İlişkisi. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1998 Özet Kitabı, Özet 406. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Wolf-Parkinson-White Sendromunda Repolarizasyon Dispersiyon Parametrelerinin Anlamı. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1999, İzmir, Özet Kitabı, Özet 230. Erdinler İ, Akyol A, Oğuz E, Gürkan K. Wolf-Parkinson-White Sendromunda Aksesuar Atriyoventriküler Bağlantıların Radyofrekans Kateter Ablasyonu Sonrasında Rastlanılan Elektrokardiyografik Anormallikler. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1999, İzmir, Özet Kitabı, Özet 229. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. Aksesuar atriyoventriküler Yolların Radyofrekans Kateter Ablasyonu: 75 Ardışık Hastadaki Sonuçlar. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Özet Kitabı, Özet SB 125. Oğuz E, Dağdeviren B, Bilsel T, Erdinler İ, Akyol A, Ulufer T, Gürkan K. Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Atriyo-biventriküler Stimülasyonun Klinik Durum Ve Kardiyak Performansa Etkisi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Özet Kitabı, Özet SB 111. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. Yapısal kalp Hastalığı Olmayan Hastalarda Ventriküler ritim Bozukluklarının Tedavisisnde Radyofrekans Kateter Ablasyonunun Yeri. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Özet Kitabı, Özet P 130. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. Atriyoventriküler Nodal Reentrant Taşikardilerin Radyofrekans Kateter Ablasyonu İle Tedavisi: 100 Ardışık Hastadaki Sonuçlar. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Özet Kitabı, Özet P 129. Oğuz E, Erdinler İ, Akyol A, Ulufer T, Gürkan K. Tipik Atriyal Flatterli Hastalarda Radyofrekans Kateter Ablasyon Tedavisi: Ablasyon Kateter Ucu Boyutunun Önemi. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, antalya, Özet Kitabı, Özet P 135. Oğuz E, Bilsel T, Dağdeviren B, Erdinler İ, Akyol A, Ulufer T. Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Venöz Yoldan Biventriküler Stimülasyonun Uygulanabilirliği. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2000, Antalya, Özet Kitabı, Özet P 134. Oğuz E, Akyol A, Erdinler İ, Gürkan K, Ulufer T. Biventriküler Kalp Pili Tedavisinin Kalp Hızı değişkenliği Üzerine Etkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet SB 205. Oğuz E, Dağdeviren B, Akyol A, Erdinler İ, Gürkan K, Ulufer T. İleri Derecede Kalp Yetersizliğinde Biventriküler Kalp Pili Tedavisine Uzun Dönem Cevabın Ekokardiyografi İle Tahmini. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet SB 209. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. “Autocapture Pacing” Sistemini Kullanan Kalıcı Kalp Pillerinin 5 Yıllık İzlam Sonuçları. XVII. Ulısal Kardiyoloji Kongresi, 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet SB 40. Erdinler İ, Ökmen E, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. 12 Derivasyonlu Yüzey Ekokardiyografisi İle Dar QRS Kompleksli Supraventriküler Taşikardi Mekanizmalarının Ayırıcı Tanısı. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet SB 24. Erdinler İ, Ökmen E, Dağdeviren B, Oğuz E, Akyol A, Gürkan T, Tezel T, Ulufer T. Kalıcı Kalp pili uygulamasında Güvenli sağ Dal Bloğu Konfigürasyonunun Tanınmasında Yeni Bir Elektrokardiyografik Algoritma. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet SB 208. Akyol A, Oğuz E, Erdinler İ, Eksik A, Gürkan K, Ulufer T. Fokal ventriküler taşikardilerin elektroanatomik haritalama sistemi (CARTO) kullanılarak kateter ablasyonu. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002, Antalya, Özet Kitabı, Özet SB 15. Ökmen E, Gürol T, Erdinler İ, Tartan Z, Oğuz E, Çam N. Kararsız angina pektoriste yeni başlangıçlı ileti kusurlarının etyolojisi ve hastane içi major kardiyak olaylarla ilişkisi. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002, Antalya, Özet Kitabı, Özet SB 214. Erdinler İ, Oğuz E, Akyol A, Gürkan K, Ulufer T. Amiodaron Kullanan Hastalarda Görülen Yan etkilerin Değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001, İzmir, Özet Kitabı, Özet P 260. Akyol A, Oğuz E, Erdinler İ, Eksik A, Gürkan K, Ulufer T. Tipik atriyal flatterin elektroanatomik haritalama yöntemi (CARTO) ile kateter ablasyonu. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002, Antalya, Özet Kitabı, Özet P 95. Ökmen E, Türek O, Yapıcı F, Oğuz E, Özler A, Çam N. İzole aort stenozunda kapak replasmanının kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2002, Antalya, Özet Kitabı, Özet P 49. Diğer yayınlar: Enis Oğuz. Klinik Kardiyak Eleketrofizyoloji. Editörler: Ali Oto, Kudret Aytemir, Sedat Köse. Hacette Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2004. Bölüm: Yeni endokardiyal haritalama teknikleri. S408-429. Enis Oğuz, Aydın Yıldırım. Kalp Kapak Hastalıkları. Editör Dr.Tuna Tezel. Nobel Tıp Kitabevleri, 2005. Bölüm 4 (Fonksiyonel mitral yetersizliği). S55-65 Enis Oğuz. Aritmiler, nedenleri, güncel tani ve tedavi yöntemleri. Editör. Prof.Dr.Bülent Görenek. Nobel Tıp Kitabevleri., 2010. Bölüm 17: Atriyoventriküler Re-entran Taşikardi (AVRT); Oluşum Mekanizmaları, Tanı Kriterleri ve İlaçlı Tedavi Yöntemleri. S189-197. Enis Oğuz, Utku Zor. Temel Kardiyoloji. Editör. Prof.Dr.Ömer Kozan. Güneş Tıp Kitabevleri. 2011. Bölüm 29.2 Kalp Pilleri. Resenkronizasyon tedavisi. S1251-1264. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Kardiyoloji Derneği/Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)