Faculty of Medicine

Academic Members

Çağhan  Pekşen

Çağhan Pekşen,  Faculty Member, PhD

Faculty Member

Graduated from Çukurova University Faculty of Medicine in 2011. Completed General Surgery education at Yüzüncü Yıl University Medical Faculty in 2017. Worked in Sağlık Bilimleri University Van Training and Research Hospital for about 2 years. He has been working as an assistant professor at Istinye University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery since November 2019. During his education, he focused on endemic upper gastrointestinal system cancers surgery in the region. He completed education with thesis titled “The Effect of Neoadjuvant Chemotherapy on Anastomosis Healing in Patients with Stomach Cancer”. He also participated in studies on Bariatric and Metabolic Surgery and Organ Transplantation. Turkish Surgical Association, Bariatric and Metabolic Surgery Association, Surgery Days Association memberships are available.

Research Areas: Bariatric and Metabolic Surgery, Organ Transplantation, Cancers of Gastrointestinal Tract

Main Areas: Genel Cerrahi, 

2021 - A new approach in bariatric operations: bridged mini gastric by-pass. Is rabbit model suitable for an experimental study?
SÜMER AZİZ, ÇELİK SEBAHATTİN, VARTANOĞLU AKTOKMAKYAN TALAR, PEKŞEN ÇAĞHAN, SAVAŞ OSMAN ANIL, TALİH TUTKUN, SANCAK TUNAHAN, KUŞCU YAĞMUR. Turkish Journal of Surgery, 37(3), 294-298.
2021 - Bridged one-anastomosis gastric bypass: technique and preliminary results
SÜMER AZİZ, MAHAWAR KAMAL, VARTANOĞLU AKTOKMAKYAN TALAR, SAVAŞ OSMAN ANIL, BARBAROS NURETTİN UMUT, MERCAN SELÇUK. Surgery Today, 51(), 1371-1378.
2021 - A new approach in bariatric operations: bridged mini gastric by-pass. Is rabbit model suitable for an experimental study?
SÜMER AZİZ, ÇELİK SEBAHATTİN, Vartanoglu Talar, PEKŞEN ÇAĞHAN, SAVAŞ OSMAN ANIL, TALİH TUTKUN. Turkish Journal of Surgery, 37(),
2020 - Retrospective analysis of the first 50 emergency/elective surgical cases in terms of mortality and morbidity in CoVid-19 Pandemic Hospital in Istanbul
PEKŞEN ÇAĞHAN, VARTANOĞLU AKTOKMAKYAN TALAR, SAVAŞ OSMAN ANIL, DATLI ASLI, NURİLİ FUAD, YURDAIŞIK IŞIL, BOZKURTGİL NEŞAT, YAVUZ FATİME, SÜMER AZİZ. Annali Italiani di Chirurgia, 6(91), 563-567.
2020 - Evaluation of preoperative and postoperative total serum sialic acid levels in patients with colon cancer
İLİKLERDEN ÜMİT HALUK, PEKŞEN ÇAĞHAN, KALAYCI TOLGA, KEMİK ÖZGÜR. Annali Italiani di Chirurgia, 91(6), 649-657.
2020 - Comparison of Magenstrasse and Mill gastroplasty and sleeve gastrectomy techniques as an experimental study on rabbits.
SÜMER AZİZ, ÇELİK SEBAHATTİN, Vartanoglu Talar, PEKŞEN ÇAĞHAN, SANCAK TUNAHAN, KUŞCU YAĞMUR, SAVAŞ OSMAN ANIL, EREN ERYİĞİT. Ann Ital Chir ., 91(), 116-121.
2019 - The effect of using a larger port on reducing the complications of laparoscopic cholecystectomy: A randomized trial
TOKTAŞ OSMAN,ÇIKMAN ÖZTEKİN,PEKŞEN ÇAĞHAN,ELASAN SADİ,YÜZKAT NUREDDİN. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 10(3), 311-315.
2017 - Symptomatic Bochdalek Hernia in Pregnancy: A Rare Case Report
Yetkinel Selçuk,PEKŞEN ÇAĞHAN,KIZILTAN REMZİ. Case Reports in Surgery, 2017(), 1-3.
2016 - Thoracoscopic Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of theEsophagus Preliminary Reports of Seven Cases from the High Volume Institution
TOKTAŞ OSMAN,iliklerden ümit,YERLİKAYA MAHMUT BARAN,PEKŞEN ÇAĞHAN,göy burhan,KOTAN MEHMET ÇETİN,CAN ALPER. Van Medical Journal, 23(1), 40-45.
2016 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yapılan İlk Beş Böbrek Nakli Deneyimi
SÜMER AZİZ, ÇELİK SEBAHATTİN, Emre Habib, Begenik Huseyin, Soyoral Yasemin, GÖKTAŞ UĞUR, ÇEĞİN MUHAMMED BİLAL, SOYORAL LOKMAN, Yuzkat Nurettin, TOKTAŞ OSMAN, PEKŞEN ÇAĞHAN, BERBER İBRAHİM, GÜRKAN ALİHAN, KEMİK ÖZGÜR. Tip Arastirmalari Dergisi, 14(1), 42-47.
2016 - Inflammatory myofibroblastic tumor A rare cause of invagination in adults
KIZILTAN REMZİ,YILMAZ ÖZKAN,ALMALI NECAT,PEKŞEN ÇAĞHAN. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(1), 260-262.
2016 - The diagnosis of acute appendicitis in pregnant versus non-pregnant women: A comparative study
ARAS ABBAS,KARAMAN ERBİL,PEKŞEN ÇAĞHAN,KIZILTAN REMZİ,KOTAN MEHMET ÇETİN. Revista da Associação Médica Brasileira, 62(7), 622-627.
Schwartz Cerrahinin İlkeleri 11. Baskı
2022 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-1-259-83535-3
ÖZMEN FÜSUN, YALAV ORÇUN, SÜMER AZİZ, PEKŞEN ÇAĞHAN, SAVAŞ OSMAN ANIL
Genel Cerrahi
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7291-21-7
SÜMER AZİZ, İLİKLERDEN ÜMİT HALUK, PEKŞEN ÇAĞHAN
(2021), "Bariatrik Cerrahi Hastalarında Hiatal Herni Onarımı", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Genel Cerrahi>gastroözöfagial reflü,bariatrik cerrahi,hiatal herni",
(2022), "Is re-sleeve an innocent and reliable revisional surgical technique? A retrospective analysis of three years of experience", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Genel Cerrahi> Bariatric surgery,obesity, Revision Surgery",
"Mı̇de Kanserlı̇ Olgularda Neoadjuvan Kemoterapı̇nı̇n Anastomoz İyı̇leşmesı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Genel Cerrahi",
(2022), "Mı̇de Kanserlı̇ Olgularda Neoadjuvan Kemoterapı̇nı̇n Anastomoz İyı̇leşmesı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı",
(2017), "Laparoskopik kolesistektomi’de kesenin dışarı alınması sırasında oluşan komplikasyonların azaltılması", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2013), "Ozefagus kanserli hastalarda ozefajektomi ve servikal ozefagogastrik anastomu takiben gelisen onemli bir morbidite nedeni: Anastomoz darligi", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>TIP",
(2017), "P 237 Fournier Gangreninin Nadir bir Nedeni: Perineal Enfeksiyonla Prezente Olan Gebe Hasta, Olgu Sunumu", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi",
(2014), "Minimal Invaziv/Focus Paratiroidektomide Tek Merkez Deneyimi: Son bir Bucuk Yilin Degerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Genel Cerrahi",
(2013), "Torakolaparoskopik Ozefajektomi: Yuksek Volumlu Merkezden Ilk 5 Olgu", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Genel Cerrahi",
(2016), "DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YÜKSEK KİNETİK ENERJİLİ SİLAH YARALANMALARININ ANALİZİ VE ORTOPEDİK HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK İNCELENMESİ", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ortopedi ve Travmatoloji",
(2016), "Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki yüksek kinetik enerjili silah yaralanmalarının analizi çalışmasının erken dönem sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
(2016), "Gebe ve gebe olmayan kadınlarda akut apandisit tanısı: Bir karşılaştırmalı çalışma", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi",
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki Yüksek Kinetik enerjili Silah Yaralanmalarının Analizi Çalışmasının Erken Dönem Sonuçları", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Harp Cerrahisi",