Faculty of Medicine

Academic Members

Alp Burak  Çatakoğlu

Alp Burak Çatakoğlu,  Prof.

Öğretim Üyesi

Öğrenim Durumu Lisans, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı, İstanbul Üniversitesi, 1997 Y. Lisans, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı, İstanbul Universitesi, 1999 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, 2004 Akademik Ünvanlar Yar.Doç., İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2008-2009 Yar.Doç., İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2011-2012 Doç., İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, 2012-2013 Doçent ünvanını aldığı tarih: 2012 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Anteriyor Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda B-tipi Natriüretik Peptidin Revaskülarizasyon Sonrası Sol Ventrikül Fonksiyonlarındaki Düzelmeyi Öngördürmedeki Rolü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Saide Aytekin Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A.B. Catakoglu, B. Susleyici Duman, H. Kurtoglu, M. Ersoz, M. Sener, H. Celebi, P. Cagatay, V. Aytekin, S. Aytekin, "Common variants in the ATP-binding cassette transporter 1 gene with low HDL-cholesterol levels and coronary artery disease", Archives of Medical Research (ISI) , 735-742 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.arcmed.2008.07.008 N. Dariyerli, G. Andican, A.B. Catakoglu, H. Hatemi, G. Burcak, "Hyperuricemia in hypothyroidism: Is it associated with post-insulin infusion glycemic response?", Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISI) , 59-68 pp., 2003 R. Erdim, D. Erciyes, S. Görmez, K.Ö. Karabay, A.B. Çatakoğlu, V. Aytekin, C. Demiroğlu, M. Gülbaran, "Comparison of intracoronary versus intravenous administration of tirofiban in primary percutaneous coronary intervention", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI) , 340-345 pp., 2010 , DOI: 10.5152/akd.2010.093 A.B. Catakoglu, S. Aytekin, H. Celebi, M. Sener, H. Kurtoglu, C. Demiroglu, V. Aytekin, "The Influence of Aspirin Resistance on Non-Fatal Coronary Events Following Percutaneous Coronary Interventions", Archives of Medical Science (ISI) , 531-538 pp., 2009 A.B. Catakoglu, V. Aytekin, C. Demiroglu, S. Aytekin, "The Interaction Between Endothelin-1 and C-Reactive Protein and their Impact on Long-term Prognosis after Percutaneous Coronary Interventions", Archives of Medical Science , 38-44 pp., 2009 A. B. Catakoglu, V. Aytekin, S. Aytekin, C. Duran, B. Polat, I.C. Demiroglu, "Aneurysm of the membranous septum detected during left ventriculography and demonstrated by cardiac magnetic resonance imaging", International Journal of Cardiology (ISI) , e60-e62 pp., 2009 K.O. Karabay, A.B. Catakoglu, I.C. Demiroglu, V. Aytekin, "Reponse to the letter to the editor “The right number of double RCA”", International Journal of Cardiology (ISI) , 67 pp., 2009 S. Görmez, R. Erdim, O. Erdoğmus, M. Civan, A.B. Çatakoğlu, M. Gülbaran, C. Demiroğlu, V. Aytekin, "Treatment of saphenous vein graft lesions with paclitaxel- and sirolimuseluting stents: comparison of short- and long-term clinical outcomes", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI) , 431-436 pp., 2008 K.O. Karabay, A.B. Catakoglu, I.C. Demiroglu, V. Aytekin, "Double right coronary artery originating from separate orifices--a case report and review of the literature", International Journal of Cardiology (ISI) , e6-e7 pp., 2007 A.B. Catakoglu, S. Aytekin, M. Sener, H. Kurtoglu, H. Celebi, I.C. Demiroglu, V. Aytekin, "Impact of anemia on nonfatal coronary events after percutaneous coronary interventions", Heart and Vessels (ISI) , 383-388 pp., 2007 H. Celebi, C. Duran, A.B. Catakoglu, M. Gulbaran, C. Demiroglu, V. Aytekin, "Thrombosed giant right coronary artery aneurysm", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI) , 350-351 pp., 2007 A.B. Catakoglu, V. Aytekin, "The Highway Technique: a new stenting technique to treat coronary bifurcation lesions", EuroIntervention , 821-825 pp., 2010 V. Aytekin, S. Gormez, R. Erdim, O. Erdogmuş, M. Civan, A.B. Catakoglu, M. Gulbaran, C. Demiroglu, "Treatment of Patients with Coronary Artery Disease with Biodegradable Polymer Based Paclitaxel-Eluting Infinnium® Coronary Stent System: Results of 1-Year Clinical Follow-up A Single Center Experience", Indian Heart Journal , 254-257 pp., 2009 H. Celebi, A.B. Catakoglu, H. Kurtoglu, M. Sener, R. Hanavdelogullari, I.C. Demiroglu, V. Aytekin, S. Aytekin, "The Relation Between Coronary Flow Rate, Plasma Endothelin-1 Concentrations and Clinical Characteristics in Patients Having Normal Coronary Arteries", Cardiovascular Revascularization Medicine , 144-148 pp., 2008 S. Aytekin, A.B. Catakoglu, V. Aytekin, B. Kocazeybek, I.C. Demiroglu, C. Demiroglu, "C-reactive protein as a pre-procedural predictor of early and late outcomes of percutaneous coronary interventions", International Journal of Angiology , 229-233 pp., 2003 U. Bildirici, U. Celikyurt, D. Ural, A. Agacdiken, A.B. Catakoglu, O. Bulut, E. Ural. “Brain natriuretic peptide and tumour markers in the diagnosis of non-malignant pericardial effusion.” International Journal of Cardiology (ISI), 481-483 pp, 2010 S. Aytekin, Y. Tayyareci, R. Erdim, A.B. Catakoglu, B. Akpinar, V. Aytekin. “Transcatheter aortic valve implantation : A novel perspective by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), E32-33 pp, 2011 D. Lovic, S. Erdine, A.B. Catakoglu. “How to estimate left ventricular hypertrophy in hypertensive patients.” Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), 389-95 pp, 2014 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: A.B. Catakoglu, S. Aytekin, H. Celebi, M. Sener, H. Kurtoglu, I.C. Demiroglu, V. Aytekin, 79th Congress of European Atherosclerosis Society konferansı dahilinde "Atherosclerosis Supplements" bildiri kitapçığındaki "Aspirin resistance is a risk factor for non-fatal coronary events after percutaneous coronary interventions", 3 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 A.B. Catakoglu, S. Aytekin, H. Celebi, H. Kurtoglu, M. Sener, I.C.C. Demiroglu, V. Aytekin, 79th Congress of European Atherosclerosis Society konferansı dahilinde "Atherosclerosis Supplements" bildiri kitapçığındaki "Do low HDL cholesterol levels have role in aspirin resistance ?", 96-97 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 A.B. Catakoglu, B. Susleyici Duman, M. Sener, H. Kurtoglu, M. Ersoz, H. Celebi, P. Cagatay, V. Aytekin, S. Aytekin, 79th Congress of European Atherosclerosis Society konferansı dahilinde "Atherosclerosis Supplements" bildiri kitapçığındaki "Glycoprotein IIIA gene (PIA) polymorphism and aspirin resistance: A case control study", 41 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 A.B. Catakoglu, V. Aytekin, C. Demiroglu, S. Aytekin, 77th Congress of the European Atherosclerosis Society konferansı dahilinde "Atherosclerosis Supplements" bildiri kitapçığındaki "The interaction between endothelin-1 and C-reactive protein and their impact on long-term prognosis after percutaneous coronary intervention", 116 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 V Aytekin, A.B. Catakoglu, S. Aytekin, I.C. Demiroglu, H.K. Askin, S. Tufekcioglu, C. Demiroglu, 73rd Congress of European Atherosclerosis Society konferansı dahilinde "Atherosclerosis (Supplement)" bildiri kitapçığındaki "The role of balloon inflation pressure on systemic inflammatory response after percutaneous coronary intervention", 84 pp., Salzburg, Avusturya, 2002 V Aytekin, S. Aytekin, A.B. Catakoglu, B. Kocazeybek, I.C. Demiroglu, C. Demiroglu, Conference on Management of Coronary Heart Disease konferansı dahilinde "Heart (Supplement)" bildiri kitapçığındaki "The role of inflammatory response after coronary balloon angioplasty or stent placement on clinical outcomes", A7 pp., Nice, Fransa, 2002 V Aytekin, S. Aytekin, A.B. Catakoglu, B. Boztosun, I.C. Demiroglu, H.K. Askin, S. Tufekcioglu, H. Feray, C. Demiroglu, Conference on Management of Coronary Heart Disease konferansı dahilinde "Heart (Supplement)" bildiri kitapçığındaki "Comparison of clopidogrel versus ticlopidine after successful coronary stent placement", A7 pp., Nice, Fransa, 2002 S. Aytekin, V. Aytekin, A.B. Catakoglu, B. Kocazeybek, I.C. Demiroglu, C. Demiroglu, European Conference on Management of Coronary Heart Disease konferansı dahilinde "Heart (Supplement)" bildiri kitapçığındaki "Systemic inflammatory response after percutaneous coronary intervention", A15 pp., Nice, Fransa, 2002 V Aytekin, S. Aytekin, A.B. Catakoglu, B. Kocazeybek, I.C.C. Demiroglu, C. Demiroglu, 23th Congress of European Society of Cardiology konferansı dahilinde "European Heart Journal (Abstract Supplement)" bildiri kitapçığındaki "C-reactive protein as a pre-procedural predictor of early and late outcomes of coronary angioplasty and intracoronary stent placement.", 658 pp., Stokholm, İsveç, 2001 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: V Aytekin, A.B. Catakoglu, B. Ozme, C. Duran, "Koroner anjiyografi yapılamayan aort koarktasyonlu bir hastanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi", Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , 311 pp., 2005 V Aytekin, A.B. Catakoglu, "Çok Damar Hastalığında Perkütan İntrakoroner Girişim", Turkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi , 143-149 pp., 2004 S. Aytekin, A.B. Çatakoğlu, V. Aytekin, B. Kocazeybek, İ.C. Demiroğlu, C. Demiroğlu, "Perkütan intrakoroner girişim öncesi ve sonrası ölçülen C-reaktif protein değerlerinin erken ve uzun süreli sonuçlara etkisi", Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi , 2 pp., 2003 A. Yıldız, A.B. Catakoglu, M. Baskurt, S. Erdine, "Hipertansif krizlere güncel yaklaşım", Turkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi , 329-339 pp., 2002 A. B. Çatakoğlu, “Kalp Yetersizliği Olan Çok Damar Hastalarında Revaskülarizasyon”, Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni, Şubat 2013 H. Kurtoğlu Gümüşel, A.B. Çatakoğlu, Ö. Yıldırımtürk, S. Yurdakul, F. Helvacıoğlu, M. Ziyrek, R. Hanavdeloğulları, V. Aytekin, S. Aytekin. “Relationship between endothelial dysfunction and cardiovascular risk factors and the extent and severity of coronary artery disease.” Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi , 435-43 pp., 2014 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: R. Erdim, D. Erciyes, S. Görmez, K.Ö. Karabay, A.B. Çatakoğlu, C. Demiroğlu, V. Aytekin, M. Gülbaran, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "İntrakoroner ve intravenöz tirofiban uygulamasının primer perkütan koroner girişimlerde karşılaştırılması", 15 pp., İstanbul, Türkiye, 2009 V Aytekin, A.B. Çatakoğlu, F. Helvacıoğlu, R. Erdim, M. Gülbaran, İ.C.C. Demiroğlu, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Kronik total koroner oklüzyon tedavisinde ilaç salınımlı stent ile düz metal stentlerin karşılaştırılması: Uzun dönem klinik sonuçlar", 88 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 H. Kurtoğlu Gümüşel, A.B. Çatakoğlu, M. Ziyrek, F. Helvacıoğlu, İ.C.C. Demiroğlu, V. Aytekin, S. Aytekin, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Diyabetes mellitusu olan ve olmayan koroner arter hastalarında endotel fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi ve HbA1c ilişkisi", 31 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 V Aytekin, S. Görmez, O. Erdoğmus, R. Erdim, M. Civan, A.B. Çatakoğlu, M. Gülbaran, İ.C.C. Demiroğlu, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Koroner arter hastalarının eriyebilen polimerli paclitaxel salınımlı İnfinnium™ stent ile tedavisi: 1 yıllık klinik takip sonuçlarımız", 140 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 B. Özme, V. Aytekin, H. Çelebi, O. Erdoğmuş, R. Erdim, A.B. Çatakoğlu, S. Aytekin, İ.C.C. Demiroğlu, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Normal koroner arterli hastalarda koroner arter çaplarının demografik veriler ile değişimi ve koroner arter çapları arasındaki ilişki", 147 pp., İstanbul, Türkiye, 2008 S. Görmez, R. Erdim, O. Erdoğmuş, M. Civan, A.B. Çatakoğlu, M. Gülbaran, İ.C.C. Demiroğlu, V. Aytekin, 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Safen ven greft lezyonlarının paclitaxel ve sirolimus salınımlı stentler ile tedavisi: Kısa ve uzun dönem klinik sonuçların karşılaşltırılması", 25 pp., Antalya, Türkiye, 2007 V Aytekin, S. Gormez, O. Erdogmus, R. Erdim, M. Civan, A.B. Catakoglu, M. Gulbaran, I.C. Demiroglu, 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Gerçek yaşam koroner arter hastalarının tedavisinde eriyebilen polimer kaplı paclitaxel salınımlı Infinnium™ stentin altı aylık klinik sonuçları", 26 pp., Antalya, Türkiye, 2007 A.B. Çatakoğlu, S. Aytekin, V. Aytekin, A. Aydınlı, C. Demiroğlu, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Endotelin-1 ile perkütan intrakoroner girişim sonrası gelişen olumsuz kardiyovasküler olaylar arasındaki ilişki", 42 pp., Antalya, Türkiye, 2005 A.B. Çatakoğlu, M. Şener, H. Kurtoğlu, H. Çelebi, S. Aytekin, V. Aytekin, C. Demiroğlu, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Aneminin perkütan intrakoroner girişim sonrası gelişen olumsuz kardiyovasküler olaylar üzerine etkisi", 43 pp., Antalya, Türkiye, 2005 A.B. Çatakoğlu, S. Aytekin, V. Aytekin, M. Şener, H. Kurtoğlu, Ö. Köse, R. Hanavdeloğulları, H. Çelebi, C. Demiroğlu, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Koroner arter hastalığında kardiyovasküler risk faktörlerinin sıklığı ve güncel tedavi yaklaşımlarının kılavuzlar ile uyumluluğu", 139 pp., Antalya, Türkiye, 2005 H. Celebi, M. Sener, H. Kurtoglu, S. Aytekin, V. Aytekin, A.B. Catakoglu, O. Hacsan, R. Hanavdelogullari, 21. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Göğüs ağrısı olan normal koroner arterli hastalarda sigara kullanımının koroner kan akım hızı ve plazma Endotelin-1 düzeyleri ile ilişkisi", 80 pp., Antalya, Türkiye, 2005 A.B. Catakoglu, S. Aytekin, V. Aytekin, Z. Ozyedek, R. Kahraman, A. Aydinli, I.C. Demiroglu, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Anteriyor miyokard infarktüsü geçiren hastalarda B-tipi natriüretik peptid ölçümü revaskülarizasyon sonrası sol ventrikül fonksiyonlarındaki düzelmeyi öngördürmektedir", 438 pp., Antalya, Türkiye, 2004 A.B. Catakoglu, S. Aytekin, V. Aytekin, Z. Ozyedek, R. Kahraman, A. Aydinli, I.C. Demiroglu, 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki "Anteriyor miyokard infarktüsü geçiren ve koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanacak hastalarda B-tipi natriüretik peptid ölçümü revaskülarizasyon sonrası sol ventrikül fonksiyonlarındaki düzelmeyi öngördürmektedir", 518 pp., Antalya, Türkiye, 2004 R. Dursun, Ö. Yıldırımtürk, A.B. Çatakoğlu, V. Aytekin, İ.C.C. Demiroğlu, S. Aytekin. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Kongre Özetleri Kitapçığı)" bildiri kitapçığındaki “Kadın hastalarda koroner arter risk faktörleri ve koroner arter has- talığı varlığı ve ciddiyeti arasındaki ilişki.”, 180 pp. Türkiye, 2010 Diğer yayınlar: I. A.B. Catakoglu, K.O. Karabay, C. Demiroglu, V. Aytekin. “A large dissection in the left anterior descending coronary artery of a 39-year-old man – A case report and review of the literature” Archives of Medical Science (ISI), 2011, kabul yazısı ektedir İdari Görevler Koroner Anjiyografi ve Kateter Laboratuarı Direktörü Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Kardiyoloji Derneği European Society of Cardiology (Avrupa Kardiyoloji Derneği) European Society of Atherosclerosis (Avrupa Ateroskleroz Derneği) European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) European Biburcation Club (EBC) EuroCTO Club Ödüller 16. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı TKD-Eczacıbaşı Zentiva En İyi Girişimsel Olgu Yarışması Birincilik Ödülü: LAD'deki Kronik Tam Tıkalı Lezyona ve LIMA-LAD Anastomuzundaki Darlığa Perkütan Koroner Girişim

Main Areas: Kardiyoloji,