Faculty of Medicine

Academic Members

Gülay İmadoğlu Yetkin

Gülay İmadoğlu Yetkin,  Prof.

CV
Öğretim Üyesi

Main Areas: Tıbbi Mikrobiyoloji, 

2020 - COVİD-19 Tanısında Antijen ve Antikor Testleri
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM. İmmunoloji ve COVID-19, 54-56.
2019 - Dendritic cell activation is blunted in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,TEKİN İSHAK ÖZEL,YILMAZ MUSTAFA,ATALAY HASAN HAKAN,Ertan Yetkin. J Diabetes Complications, 33(2), 134-139.
2019 - Dendritic cell activation is blunted in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS, 33(2), 134-139.
2019 - Inflammation in Coronary Artery Ectasia Compared to Atherosclerosis.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. international journal of molecular science,
2016 - High-Level Genetttic Diversity among Invasive Streptococcus Pneumoniae Isolates in Turkey.
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES,
2015 - Infective endocartis in native value by Staphylococcus xylosus: Case report and review
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. Case study and Case report,
2014 - golden ratio is beating in our heart
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2012 - comperison of two different applications of the griess method for nitric oxide measurement
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ATAK YÜCEL AYŞEGÜL,DİNCER SİBEL,YÜCEL AHMET EFTAL,GÜLEN ŞEBNEM. journal of experimental and integrative medicine,
2012 - sağlıklı kan donörlerinde hepatit B virus hepatit c virus ve hepatit d virus seroprevalansı
SIRMATEL FATMA,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. viral hepatit dergisi,
2011 - tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. türkiye klinikleri journal of infectious disease,
2010 - the effect of smoking on the carrige of potential pathogens in nasopharynx
AY SELMA,YETKİN ÖZKAN,ILDIZ NİLAY,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. erciyes medical journal,
2009 - molecular typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections in a university hospital
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA,DURMAZ BENGÜL. turkish journal of medical science,
2009 - Küçük hücre dışı akciğer kanserli olgularda serum Syndecan-1 düzeyi
YETKİN ÖZKAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. solunum hastalıkları dergisi,
2009 - Short-term effect of tibolone on C-reactive protein in hypertensive postmenopausal women
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, 279(3), 305-309.
2009 - altı aylık periodda üroloji klinik ve polikliniğine üriner enfeksiyon öntanısıyla başvuran hastaların semptom ve laboratuvar profili yönünden incelenmesi
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET,KILIÇ SÜLEYMAN. abant tıp dergisi,
2008 - a pneumonia case caused by cedecea lapagei
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,ILDIZ NİLAY. bulletin of microbiology,
2008 - retrospective analysis of culture results of cases with acute vulvavaginitis university experience
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,TÜRKÇÜOĞLU ILGIN,ÜSTÜN YAPRAK,ÜSTÜN YUSUF. gynecology obstetricsand reproductive medicine,
2008 - inönü üniversitesi tıp fakültesi hastanesine başvuran 1-18 yaş grubu çocuklarda Epstain-barr Virüs EBV seroprevalansı
TEKEREKOĞLU MEHMET SAİT,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,İŞERİ LATİFE. FLORA,
2007 - Comparison of the antibacterial activity of lidocaine 1 versus alkalinized lidocaine in vitro
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, 68(4), 242-248.
2007 - infantile meningitis due to salmonella enteritidis
BAYRAKTAR MEHMET,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,İŞERİ LATİFE. indian journal of pediatrics,
2006 - Chlamydia pneumoniae and coronary artery disease: Controversial results of serological studies
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, 6(9), 1524-1525.
2006 - clinical microbiologic and epidemiologic characteristics of pseudomonas aeruginosa infections in a university hospital malatya turkey
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA,OTLU BARIŞ. american journal of infection control,
2006 - turgut özal tıp merkezi’xxne başvuran 0-16 yaş grubu çocuklarda Anti-HBs seropozitifliği
ÖZEN METEHAN,YOLOĞLU SAİM,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. türk pediatri arşivi,
2006 - distribution of bacteria isolated from urine cultures in malatya university hospital laboratory
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ILDIZ NİLAY,kuzucu çiğdem. bulletin of microbiology,
2006 - Are polycystic ovaries associated with cardiovascular disease risk as polycystic ovary syndrome?
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, 22(6), 324-328.
2006 - Bir yıl içinde incelenen kan kültürlerinde üreyen bakterilerin dağılımı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,serindağ kılıç ayfer,kuzucu çiğdem. türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi,
2006 - mucormycosis in a case of fever with nephrolithiasis
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,KILIÇ SÜLEYMAN,BAYRAKTAR MEHMET. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - kan kültürlerinde üreyen Escherichia coli’xxlerin antibiyotik duyarlılıkları, GSBL oranları ve hastane birimlerine göre dağılımı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AY SELMA,ÇALIŞKAN AHMET. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - İdrarda üreyen E.coli’xxlerin geniş spektrumlu beta lactamazlar yönünden irdelenmesi
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - antifungal susceptibilities and subtype identifications of candida species isolated in blood cultures throughout one-year period
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. erciyes medical journal,
2006 - Antibacterial effectiveness of alkalinized ropivacaine and bupivacaine
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,BEGEÇ ZEKİNE,TOPRAK HÜSEYİN İLKSEN,ERSOY MEHMET ÖZCAN,AKGÜL ERDİL FERAY. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği dergisi,
2006 - İnönü üniversitesi tıp fakültesinde yoğun bakımlarda yatan hastalarda ve hastane personelinde staphylococcus aureus ve MRSA taşıyıcılığı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET,kuzucu çiğdem. inönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2006 - Genişletilmiş spektrumlu beta lactamaz üreten klebsiella suşlarının sıklığı
ÖZEN METEHAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÇALIŞKAN AHMET. türk mikrobiyoloji cemiyeti dergisi,
2006 - ıs seropozitivity enough to show the association between coronary artery disease and Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infection
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,yetkin ertan. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2006 - Malatyabilinde bir yıllık sürede laboratuvar verilerine göre bruselloz seroprevalansı
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. ANKEM DERGİSİ,
2005 - an unusual infection of chryseomonas luteola: infective endocarditis in a patient with ventricular septal defect
BAYRAKTAR MEHMET,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,koşar feridun. inönü üversitesi tıp fakültesi dergisi,
2005 - Kalsifik mitral ve aort darlığı olan hastada Aspergillus flavus infeksiyonu
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,BAYRAKTAR MEHMET,ÇOPUR ÇİÇEK AYŞEGÜL,nisanoğlu vedat. İnönü üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
2005 - an unusual case of pericarditis caused by cardiobacterium hominis
KOÇAK GÜLENDAM,kuzucu çiğdem,nisanoğlu vedat,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. JOURNAL OF INFECTION,
2005 - effect of coronary angioplasty on helicobacter pylory IgG antibody Lack of association between high sensitive C reactive protein and Helicobacter pylory IgG antibody levels
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ÖZEROL İBRAHİM HALİL,ERBAY ALİRIZA,DURMAZ RIZA. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2004 - Changes in plasma levels of adhesion molecules after percutaneous mitral balloon valvuloplasty
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,TURHAN HASAN. CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, 13(2), 103-108.
2004 - changes in antibody titres against chlamydia pneumoniae after coronary angioplasty
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,AKSOY YÜKSEL. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2002 - detection of chlamydia pneumoniae deoxyribonucleic acid in blood samples taken from coronary sinus after coronary angioplasty
yetkin ertan,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,tandoğan izzet,TURHAN HASAN,ÖZDEMİR RAMAZAN. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2002 - Detection of Chlamydia pneumoniae deoxyribonucleic acid in blood samples taken from coronary sinus after coronary angioplasty
TURHAN HASAN,İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 90(2), 179-.
2001 - levels of circulating adhesion molecules in rheumatic mitral stenosis
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,ERBAY ALİRIZA,İLERİ MEHMET,yetkin ertan. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY,
2001 - Comparison of the efficiencies of sulbactam ampicillin and amoxicillin-clavulonic acid against Escherichia coli strains
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,gürbüz oğuz alp. bulletin of microbiology,
2000 - Predictors of left ventricular thrombus formation in patients with anterior myocardial infarction: role of activated protein C resistance
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY. CORONARY ARTERY DISEASE, 11(3), 269-272.
1999 - vegetation due to streptococcus viridans in the pulmonary artery in a child with patent ductus arteriosus
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,yetkin ertan. INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
Türkiye Klinikleri COVİD-19
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-401-085-9
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY, AKAL TAŞCIOĞLU DİDEM
tüberküloz özel sayısı
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 1308 0970
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,SIRMATEL FATMA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY,DURMAZ RIZA
harrison iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY
iç hastalıkları prensipleri
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
İMADOĞLU YETKİN GÜLAY
(2001), "young investigator award", "Sivil Toplum Kuruluşu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "european society of cardiology", Çalışma Ödülü
(1986), "ulusal matematik yarışması 3. lük", "Kamu", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/", "PROFESÖR", "TÜBİTAK TEŞVİK", "TÜBİTAK", Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü