Faculty of Medicine

Academic Members

Harun Çöloğlu

Harun Çöloğlu,  Assoc. Prof.

Öğretim Üyesi

1974 de doğdu, Lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi ni 1999 yılında bitirerek Doktor diplomasını aldı. Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümünde, Dr. Mehmet Haberal ‘ ın yanında çalıştı. Daha sonra 2000 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ de, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasına başladı. Aynı zamanda Mikrocerrahi konusunda eğitimini tamamladı. Uzman olarak, 2005 yılında ilk görev yeri olan Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde 3 yıl Çalıştı. Sonrasında Balıkesir Asker Hastanesinde 1 yıl süre ile askerlik görevini yaptı. 2010 yılında LA California Üniversitesi Ranold Reagan Hospital da bulunarak Başboyun, Burun ve Meme Cerrahisi konusunda çalıştı. 2011 yılnda Başkent Üniversitesi ‘ nde Öğretim Görevilisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılnda Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Üst ihtisasına aldı. 2013 yılında Yrd. Doçentlik ünvanını aldı. 2015 yılında Doçentlik sınavını başarı ile geçti. 2016 yılında İstinye Üniversitesi Liv hospital da göreve başladı. Halen Bu kurumda çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Main Areas: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 

2018 - Stewart-Treves Syndrome: A Case Report and Review of Literature
EYÜBOĞLU ATİLLA ADNAN,ÇÖLOĞLU HARUN,BAL NEBİL,ALBAYATİ ABBAS,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, 26(1), 34-36.
2018 - A misleading cutaneous lesion for the surgeon: pyoderma gangrenosum
Solmaz Gullu Korkmaz,ÇÖLOĞLU HARUN,DURDU MURAT,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 43(1), 227-230.
2017 - Isolated Upper Eyelid Coloboma
EYÜBOĞLU ATİLLA ADNAN,ÇÖLOĞLU HARUN,UYSAL AHMET ÇAĞRI,ALBAYATİ ABBAS,ERTAŞ NİLGÜN MARKAL. Turkish Journal of Plastic Surgery / Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 25(2), 111-112.
2015 - A different technique for the closure of trocar sites
C Yalçınkaya, G Çoban, A Parlakgümüş, P Çağlar, H Çöloğlu, H Özdemir. Clinical Experimental Obstetrics and Gynecology,
2014 - Bilateral Propeller Flap Closure of Large Meningomyelocele Defects
Harun Çöloğlu,Burak Özkan,A.Çağrı Uysal,Özlem Çöloğlu,Hüseyin Borman. Annals of Plastic Surgery, 73(1), 68-73.
2014 - Asymmetric Z plasty for Telephone Deformity in Prominent Ear Correction An Alternative Method
A Uysal, AÇ Uysal, H Çöloğlu, H Borman. Journal of Cranifacial Surgery, 25(5), 1849-1851.
2014 - The management of non melanocytic skin malignancies of the scalp and calvarium
H Çöloğlu, B Özkan, M Şener, AÇ Uysal, H Borman. İndian Journal of Plastic Surgery, 47(1), 36-42.
2014 - Salvage Surgery of the Limb with Severe Pseudoamniotic Band Syndrome Review and Literature
H Çöloğlu, B Özkan, Ö Çöloğlu, Cem Yalçınkaya, AÇ Uysal, H Borman. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 46(2), 121-124.
2013 - Congenital isolated absence of the nasal membranous septum
ÇÖLOĞLU HARUN. Journal of Cranifacial Surgery, 24(3), 294-295.
2013 - Inratendinous Ganglion of The Extensor Digitorum Communis Tendon
ÇÖLOĞLU HARUN. Chirurgia, 26(3), 280-281.
2013 - A Solution for Surgical Treatment of the Combination Lipofibromatous Hamartoma and Macrodystrophia Lipomatosa Vascularized Digital Nerve Flap
H Çöloğlu. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 45(1), 39-41.
2013 - Tonsillar Leiomyosarcoma
H Çöloğlu, B Özkan, AÇ Uysal, H Borman, CA Çağıcı, ET Canpolat. Journal of Cranifacial Surgery, 24(6), 561-564.
2012 - Comparison of Autogenous Cartilage Acellular Dermis and Solvent Dehydrated Pericardium for the Prevention and Correction of Dorsal Nasal Irregularities An Experimental Study
Çöloğlu Harun, Uysal Afşin, Tiftikçioğlu Yiğit Özer, Oruç Melike, Koçer Uğur, Coşkun Erhan, Ramadan Selma Uysal, Astarcı Müzeyyen Hesna. Aesthetic Plastic Surgery, 36(3), 732-741.
2012 - Anterior superficial temporal artery island flap intraoral defect repair
Harun Çöloğlu,Erhan Coşkun,A. Çağrı Uysal,Görkem Ataman,Hüseyin Borman. Journal of Craniofacial Surgery, 23(6), 594-599.
2012 - Suction assisted liposuction with a y connector
AÇ Uysal, B Özkan, E Coşkun, H Çöloğlu, H Borman. Aesthetic Plastic Surgery, 36(6), 1393-1394.
2012 - İhmal edilmiş kutanöz leiomyosarkom olgu sunumu
ÖZKAN B,ÇÖLOĞLU HARUN,BAL N,BORMAN HÜSEYİN. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 20(1), 20-23.
2009 - Tendon kılıfı fibromuna bağlı ekstansor tendon rüptürü
ÇÖLOĞLU HARUN,ALAGÖZ MŞ. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 17(3), 153-155.
2007 - Axial bilobed superficial temporal artery island flap tulip flap reconstruction of combined defects of the lateral canthus including the lower and upper eyelids
Harun Çöloğlu,Uğur Koçer,Melike Oruç,Belma Şahin,Ragıp Özdemir. Plastic Reconstructive Surgery, 119(7), 2080-2087.
2006 - Rhinoplasty model ın rabbit
H Çöloğlu, U Koçer, A Uysal, Y Kankaya, M Oruç, S Uysal. Plastic Reconstructive Surgery, 117(6), 1851-1859.
2006 - Multi Centric Basal and Squamous Cell Skin Malignancies of the Craniofacial Region
Sahin Belma, Ozdemir Ragip, Kocer Ugur, Cologlu Harun, Kayiran Oguz, Oruc Melike. Journal of Craniofacial Surgery, 17(2), 265-271.
2006 - V Y rotation advancement fasciocutaneous flap for excisional defects of pilonidal sinus
N Sungur, U Koçer, A Uysal, C Arslan, H Çöloğlu, MG Ulusoy. Plastic Reconstructive Surgery, 117(7), 2448-2454.
2006 - Lower eyelid orbicularis oculi musculocutaneous flap for reconstruction of nasal tip and supratip defects
H Çöloğlu, U KOçer, Y Kankaya, N Sungur, M Oruç. Plastic Reconstructive Surgery, 117(1), 239-246.
2005 - A new anatomical repair method for the treatment of ingrown nail Partial matricectomy followed by lateral fold advancement flap
H Çöloğlu, U Koçer, N Sungur, A Uysal, Y Kankaya, M Oruç. Annals of Plastic Surgery, 54(3), 306-312.
2005 - Tavuk ayağının uzun parmağının fleksör tendon sisteminin detaylı anatomik incelenmesi
UYSAL A,SUNGUR N,ULUSOY MG,KOÇER U,ÇÖLOĞLU HARUN,KARALEZLİ K. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisİ, 13(2), 135-138.
2005 - Neuromuscülar Hamartoma of the occipital nerve
A Uysal, U Koçer, N Sungur, H Çöloğlu, M Oruç, T Yalta. Journal of Cranifacial Surgery, 16(4), 740-742.
2005 - Marjolin s ulcer on frosbite
A Uysal, U Koçer, N Sungur, H Çöloğlu, Y Kankaya, MG Ulusoy, YÖ Tiftikcioglu, T Yalta. Burns, 31(), 792-794.
2004 - Sub brow flap procedure for the closure of glabellar defects
MG Ulusoy, U KOçer, A Uysal, H Çöloğlu. Europian Journal of Plastic Surgery, 26(8), 397-400.
2003 - Evualition and effectvines surgical treatment and histhopathological charecterisrics of basal cell carcinoma in turkish patients
U Koçer, YÖ Tiftikcioğlu, HM Aksoy, H Çöloğlu, BAksoy, MGUlusoy, MAstarcı. Europian Journal of Plastic Surgery, 26(5), 235-240.
2003 - Advanced case of basosquamous carcinoma of the nose
U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, H Çöloğlu. Journal of Otolaryngology, 32(2), 136-139.
2003 - Gerçek anlamda dev bir konjenital melanositik nevus olgu sunumu
KOÇER U,SUNGUR N,UYSAL A,ÇÖLOĞLU HARUN,GÜMÜŞ M. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 11(3), 216-219.
2003 - Meme rekonstrüksiyonu Klinik deneyimlerimiz
ÇÖLOĞLU HARUN,KARAASLAN O,OZDEMİR R,BARAN CN,KOÇER U. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36(1-3), 78-87.
2002 - Yüz yerleşimli schwannoma vaka sunumu
KOÇER U,ÇÖLOĞLU HARUN,AKSOY HM,ÇAYDERE M,TİFTİKCİOĞLU YO,IMIRZALIOĞLU H. Dermatopatoloji Dergisi, 11(1-2), 69-71.
2002 - Frontal scalp flap for aesthetic eye brow reconstruction
U Koçer, MG Ulusoy, YÖ Tiftikcioğlu, HM Aksoy, H Çöloğlu. Aesthetic Plastic Surgery, 26(4), 263-266.
2001 - Reconstruction of the defects of the face resulting from excision of congenital melanocytic nevi with bilobed flaps after tisue ekspansion
KOÇER U,AKSOY HM,TİFTİKCİOĞLU YO,ÇÖLOĞLU HARUN,ARSLAN C. Türkiye Klinikleri J Med Res, 19(3), 146-151.
2001 - Yarık damak onarımındaki deneyimlerimiz Weau wardil killner von langenbeck
ÇÖLOĞLU HARUN,KOÇER U,TİFTİKCİOĞLU YO,AKSOY HM,CN BARAN. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 34(3,4), 179-184.
2001 - Dudak yarıklarının epidemiyolojisi ve tedavi yaklaşımları Klinik çalışma
TİFTİKCİOĞLU YO,ÇÖLOĞLU HARUN,AKSOY HM,BARAN CN,KOÇER U. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 34(3-4), 168-173.
2001 - Report of two cases with Van der woud syndrome Child and Her mother
U Koçer, HM Aksoy, YÖ Tiftikcioğlu, H Çöloğlu, Ö Karasaslan. Genetic Counseiling, 12(4), 341-346.