Eğitim

Mezuniyet Sonrası (Başvuru Yapılmıştır.)

Sadece hastalıkları teşhis ve tedavi edebilen değil, hastalıkların oluşumunu engelleyen, bilimsel veri üretebilen ve sunabilen uzman hekimler yetiştirmeyi hedefliyoruz

Uzmanlık öğrencilerinin, eğitimlerinin sonunda uzmanlık alanlarında yetkin, tecrübeli ve kendi başına kararlar alabilen hekimler olması hedeflenmektedir.

Öğrenci, uzmanlık eğitimine başlarken danışman öğretim üyesi (DÖÜ) ile tanıştırılır. DÖÜ uzmanlık öğrencisine eğitimi süresince yol gösterecek ve rol model olacaktır. Hastalıkların tanısı ve tedavisi konusunda bilimsel seminerler, klinik vizitler ve bilimsel projelerle bilgi ve tecrübesi olgunlaştırılacaktır.

Eğitim süresince en az bir bilimsel proje kurgulanmasından yayınlanmasına kadar takip edilecektir. Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde ürettiği bilimsel verileri sunması teşvik edilecektir.

Klinik içerisinde yapılacak düzenli toplantılarda güncel bilgiler tartışılacak ve sunum teknikleri geliştirilecektir.

Dolayısıyla sadece hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile değil, hastalıkların önlenmesinde de aktif, güncel bilgi ve yenilikçi teknolojileri takip edip, tartışabilen, bilimsel veri üretebilen ve ürettiği verileri uluslararası mecralarda sunabilen yetkin hekimler hayata kazandırılacaktır.

Mezuniyet Öncesi
Undergraduate

Mezuniyet Sonrası (Başvuru Yapılmıştır.)
ResIdency Programs

Lisansüstü Programları
Postgraduate

İstinye Üniversitesi'nde Mezuniyet Sonrası Eğitim Konsunda Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu Bilgilendiriyor (Başvuru Yapılmıştır.)

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Fax: 0212 481 36 88
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark