Haberler

Akademik Kadro İlanı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Başvuru Başlangıç Tarihi: 01/08/2016
Son Başvuru Tarihi: 15/08/2016
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.
ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerine devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Başvuruda bulunacak adayların, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD'lere birer adet fotokopi koymaları ve ayrıca; Üniversitemiz web sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmak, kimlik fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Başvuruda bulunacak adayların, Üniversitemiz web sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmak) ve kimlik fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 22/08//2016 günü saat:14:00’te İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu

Açıklamalar

  1. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  2. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan gönderilerde eksik evrak ve başvuru tarihi dışında bir ulaşım sözkonusu ise dikkate alınmayacaktır.
  3. Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan İstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
  4. İlanımıza www.istinye.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE/
YÜKSEKOKUL
UNVAN BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO SAYISI
TIP YARD.DOÇ. TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ Anatomi alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP YRD.DOÇ. TEMEL TIP BİLİMLERİ HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ Histoloji-Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak 1
TIP YRD.DOÇ. TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya/Moleküler Onkoloji alanında doktora yapmış olmak veya uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP YRD.DOÇ. TEMEL TIP BİLİMLERİ MİKROBİYOLOJİ Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak  1
TIP YRD.DOÇ. TEMEL TIP BİLİMLERİ BİYOFİZİK Biyofizik alanında doktora yapmış olmak  1
TIP DOÇ.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GENETİK Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, tromboz ve kanser genetiği konusunda çalışmalar yapmış olmak  1
TIP PROF.DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler konusunda deneyim sahibi olmak 1
TIP YRD.DOÇ.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP PROF.DR. TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA Biyokimya alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP PROF.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENDOKRİNOLOJİ Endokrinoloji yandal uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP YRD.DOÇ.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ GENETİK Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Genetik  alanında doktora eğitimi almış olmak 1
TIP DOÇ.DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Sipinal ve el cerrahi uzmanlığı belgesine sahip olmak 1
TIP YRD.DOÇ.DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Minimal invazif sipinal cerrahi alanında deneyim sahibi olmak 1
TIP PROF.DR. TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ GENETİK Tıbbi genetik alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP YRD. DOÇ. DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 2
TIP YRD. DOÇ. DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP DOÇ.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP PROF.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ Abdominal radyoloji, sanal kolonoskopi, MR defakografi konusunda deneyimli olmak 1
TIP DOÇ.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak 1
TIP YRD.DOÇ.DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ Alanında uzmanlık eğitimi almış olmak 1
TIP PROF.DR. CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ Varis ve Damar Cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak 1
TIP PROF.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ROMATOLOJİ Romatoloji uzmanlığına sahip, Sarkoidoz konusunda deneyim sahibi olmak 1
TIP PROF.DR. DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FARMAKOLOJİ Alanında doktora yapmış ve deneyim sahibi olmak 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PROF.DR. HEMŞİRELİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ Doktorasını hemşirelik alanında yapmış ve Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında akademik tecrübe sahibi olmak. 15 ve üzeri Uluslararası yayın yapmış olmak 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YRD.DOÇ.DR. BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak 1

 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Fax: 0212 481 36 88
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark