Eğitim

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Dersler
1. Komite Tıbbi Bilimlere Giriş
Komite Sorumluları

Beril UĞURNAL
Levhi AKIN

Tıbbi Bilimlere Giriş Komitesi 13 haftadan oluşmaktadır. 228 teorik, 138 pratik uygulama saati ve 48 saat mesleki İngilizce vardır. Bu komitenin amacı, iyi hekimlik uygulamalarına ilk adım olarak temel tıp bilgileriyle birlikte ilgili terminoloji ve kavramları klinik pratiğe temel olacak şekilde gözden geçirmektir.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fizyoloji
 • Göz Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • Histoloji ve Embriyoloji Temel ve Klinik Biyokimya Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıp Eğitimi
 • Tıp Tarihi ve Etik
2. Komite Solunum, Dolaşım, Kan, Boşaltım (Normal yapı ve fonksiyon)
Komite Sorumluları

Enis OĞUZ
Kader KESKİNBORA

1.sınıf 2.komite 11 haftadan oluşmaktadır. 178 teorik ve 86 pratik uygulama saati vardır. Bu komitede solunum, dolaşım, boşaltım sistemi ve kanın normal yapı ve fonksiyonlarının entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla öğretilmesi hedeflenmektedir. Teorik derslerin yanı sıra entegre oturumlar, makroskobi, mikroskobi ve beceri laboratuvarlarında uygulamalar ve saha uygulamaları ile desteklenmiş program oluşturulmasına özen gösterilmiştir.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Adli Tıp
 • Anatomi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Biyofizik
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fizyoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • Hematoloji
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • İç Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Radyoloji
 • Spor Hekimliği
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıp Tarihi ve Etik
3. Komite Sindirim Sistemi - Beslenme - Metabolizma
Komite Sorumluları

Adem UÇAR
Binnur ŞİMŞEK
Z. Çağla KARAKOÇ

Sindirim Sistemi-Beslenme-Metabolizma sekiz haftadan oluşmaktadır. 126 saat teorik ve 91 saat pratik uygulama vardır. Bu komitede; sindirim sisteminin anatomik, fizyolojik, histolojik ve biyokimyasal açıdan değerlendirilmesi ve enerji metabolizmasının incelenmesi amaçlanmıştır. Sekiz hafta sonunda öğrencilerimiz sindirim sistemini, beslenme ve metabolizmayı kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirebilirler.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi Fizyoloji
 • Halk Sağlığı
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
1. Komite Sinir, Duyu, Hareket Sistemleri ve Davranış
Komite Sorumluları

Asena AKDEMİR
Bahadır GÖKÇEN

Sinir, Duyu, Hareket Sistemleri ve Davranış Komitesi 14 haftadan oluşmaktadır. 256 teorik ve 140 pratik uygulama saati 8 serbest çalışma ve 48 mesleksel yabancı dil saati vardır. Bu komitenin amaçları vücudun normal yapı ve işlevlerinin tanıtılması ve bu tanıtımın vücudu ayakta tutma işlevleri ve davranış bilimlerinin buna katkısı çerçevesinde özelleşmesidir. Komiteyi bitiren öğrencinin hareket ve sinir sistemlerinin normal işleyişini anlaması hedeflenir.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Biyofizik
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Fizyoloji
 • Göz Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • İç Hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Nöroloji
 • Ortopedi
 • Radyoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Spor Hekimliği
 • Tıbbi Biyokimya
2. Komite Yaşam Evreleri
Komite Sorumluları

Emel GÜNGÖR
İsmail GÖNEN
Meltem TOPALGÖKÇELİ SELAM

2. Sınıf 2. Komite 8 haftadan oluşmaktadır. 165 teorik ve 58 pratik uygulama saati vardır. Bu komitenin amacı yaşamın başlangıcından bitimine kadar olan süreçteki gelişimin incelenmesi ve kavranmasıdır. Bu komitenin sonunda bir insanın intrauterin hayattan itibaren farklı evrelerdeki gelişiminin öğrenilmesi hedeflenmiştir.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Adli Tıp
 • Anatomi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Fizyoloji
 • Halk Sağlığı
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • İç Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıp Eğitimi
3. Komite Patojenler, Patolojiler ve Klinik Bilimlere Giriş
Komite Sorumluları

Kürşat Rahmi SERİN
Z. Çağla KARAKOÇ

2. sınıf 3. komite 14 haftadan oluşmaktadır. Bu komite 264 teorik ders saati ile 161 saatlik uygulama derslerinden oluşmaktadır. Temel bilimlerin öğrenimi sonrası bu bilgilerin klinik kullanımını içeren bu komitede sistem patolojilerine başlangıçta öğrencilerin öncelikle inflamasyon, enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel kavramları ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu komitede ayrıca kliniğe girişte anamnezin önemi vurgulanarak, anamnez alma ile fizik muayene temel becerisini kazanmaya yönelik teorik dersler, pratik eğitimleri ve hasta başı uygulamalar yapılacaktır. Amaç temel bilimlerde öğrenilen temel bilgilerin hastalık oluşumunda nasıl etkidikleri ve bu sorunların çözümü ve tedavi konusunda temel beceriyi kazandırmaktır.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Biyokimya
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Farmakoloji
 • İç hastalıkları
 • Klinik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Patoloji
 • Radyoloji
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi İstatistik
1. Komite Solunum, Dolaşım, Kan, Lenfoid, Boşaltım
Komite Sorumluları

Ahmet ÖZKARA
Tuğçe KASAPOĞLU HÜRKAL

Solunum, Dolaşım, Kan, Lenfoid, Boşaltım Komitesi 11 haftadan oluşmaktadır. 211 saat teorik ve 104 saat pratik uygulama saati ve 14 mesleksel yabancı dil saati vardır. Bu komitenin amacı, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde klinik süreçlerle olan anlam ve bağlantılarını vurgulamaktır.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Üroloji
 • Spor Hekimliği
 • İç Hastalıkları
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Nükleer Tıp
 • Radyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Biyoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Parazitoloji
 • Tıbbi Patoloji
 • Tıp Eğitimi
 • Tıp Tarihi ve Etik
2. Komite Sindirim - Endokrin Sistemleri
Komite Sorumluları

Deniz KAYA
Serpil SALMAN

Sindirim-Endokrin Sistemleri komitesi 6 haftadan oluşmaktadır.Ayrıca Tıp Tarihi ve Etik dersleri de bu dönemde yer almaktadır. Bu dönemde 120 teorik ders, 64 pratik uygulama saati ve 8 saat Yabancı Dil dersi vardır. Bu komitenin amacı gastrointestinal sistem ile endokrinoloji ve metabolizma sistemlerine ilişkin hastalıkların klinik biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji bilgileri ile birleştirilerek tanı ve tedavisinin öğrenilmesinin hedeflenmesidir.Bu dönemin sonunda öğrenci Ulusal ÇEP'te listelenen semptom/durum, çekirdek hastalıklar ve klinik problemler hakkında yeterli bilgi düzeyine ulaşmış olacaktır.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıkları
 • KBB hastalıkları
 • Radyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Parazitoloji
 • Tıbbi Patoloji
 • Tıp Tarihi ve Etik
 • Tıp Eğitimi
3. Komite Davranış - Duyu - Motor - Sinir
Komite Sorumluları

Salim ERSÖZLÜ
Ümran İLERİ

3. Sınıf 3. Komite 9 haftadan oluşmaktadır. Bu komite; 168 saat teorik ve 60 pratik uygulama ve 28 saat mesleki İngilizce dersinden oluşmaktadır. Bu komite; davranış, duyu, motor ve sinir konularının patolojisi, kliniği, hastalıkları ve tedavisi şeklinde bir bütün olarak klinik rotasyonlar ve pratik uygulamalarla desteklenen bir komite olup komitenin amacı konuların temel ve klinik öğretilerinin pratik uygulamalarla desteklenerek pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Algoloji
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Biyokimya
 • Biyoistatistik
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dermatoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Farmakoloji
 • Fizik Tedavi
 • Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Parazitoloji
 • Patoloji
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
 • Psikiyatri
 • Romatoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıp Eğitimi
 • Tıp Tarihi ve Etik
4. Komite Yaşam Dönemleri
Komite Sorumluları

Duygu DERİN
Vedat KAYA

Yaşam Dönemleri Komitesi 9 haftadan oluşmaktadır. 155 teorik, 107 pratik uygulama saati ve 32 saat mesleki İngilizce vardır. Bu komitenin amacı doğumdan ölüme insan hayatının tüm evrelerindeki görülen hastalıkları ana hatları ile gözden geçirmektir.

Komitede Görev Alan Anabilim Dalları

 • Adli Tıp
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Halk Sağlığı
 • İç Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Radyoloji
 • Spor Hekimliği
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıp Eğitimi
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Patoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
I. Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Stajı
Staj Sorumluları

Ahmet ÖZKARA
Enis OĞUZ
Kader KESKİNBORA
Tuğçe HÜRKAL KASAPOĞLU
Zehra Çağla KARAKOÇ

Göğüs Hastalıkları – Göğüs Cerrahisi – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Rotasyonları – Kardiyoloji – Kalp Damar Cerrahisi – Anesteziyoloji ve Reanimasyon Rotasyonları
Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon rotasyonu 12 haftadan oluşmaktadır. 170 teorik ve 56 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı önceki sınıflarda temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Entegre oturumlarla multidisipliner tartışma ortamı yaratılması, fizik muayene ve klinik tanı yöntemlerinin doğrudan kullanıldığı uygulamalar ile öğrencilerin klinik yeteneklerinin arttırılmasına özen gösterilmiştir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Endokrinoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Fizyoloji
 • Gastroenteroloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Halk Sağlığı
 • Hematoloji
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kardiyoloji
 • Kulak Burun Boğaz
 • Nükleer Tıp
 • Psikiyatri
 • Radyoloji
 • Romatoloji
 • Spor Hekimliği
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Patoloji
II. İç Hastalıkları Stajı
Staj Sorumluları

Binnur ŞİMŞEK
Duygu DERİN
Meltem TOPALGÖKÇELİ SELAM
Serpil SALMAN

Genel Dahiliye ve Bilim Dalları Rotasyonları
İç Hastalıkları rotasyonu 12 haftadan oluşmaktadır. 190 teorik ve 100 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı, temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Farmakoloji
 • Fizyoloji
 • İç Hastalıkları (Bilim Dalları) Radyoloji
 • Patoloji
 • Nükleer Tıp
 • Tıbbi Biyokimya
III. Cerrahi ve Ürogenital Sistem Stajı
Staj Sorumluları

Levhi AKIN
Kürşat SERİN

Cerrahi – Üroloji – Kadın Hastalıkları ve Doğum - Acil Tıp Rotasyonları
Cerrahi – Ürogenital Sistem rotasyonu 13 haftadan oluşmaktadır. 190 teorik ders ve 88 uygulama dersi saati vardır. Bu rotasyon döneminde cerrahi ve üroloji/jinekoloji temel kavram, hastalık tanı ve tedavilerinin öğretilmesi kadar güncel pratik uygulamalar ile temel becerilerinde kazandırılması amaçlanmaktadır. Multidisipliner çalışmanın öneminin vurgulandığı güncel pratik tıbbi uygulamalarımızda öğrencilere hastaların bu gözle değerlendirilmesi aşılanmalıdır.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Acil Tıp
 • Anatomi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Farmakoloji
 • Genel Cerrahi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Nükleer Tıp
 • Patoloji
 • Radyoloji
 • Tıbbi Biyokimya Üroloji
I. Kas - İskelet-Sinir Sistemi ve Davranış Stajı
Staj Sorumluları

Adem UÇAR
Asena AKDEMİR
Bahadır GÖKÇEN
Mustafa Ömür KASIMCAN
Salim ERSÖZLÜ

Ortopedi ve Travmatoloji Rotasyonu
Ortopedi ve Travmatoloji rotasyonu 3 haftadan oluşmaktadır. 48 saat teorik ve 21 pratik uygulama saati vardır. Amaç, Ortopedi ve Travmatolojinin temel bilinmesi gereken teorik ve pratik uygulamalarının öğretilmesi ve travmatolojinin ana bileşeni olan ortopedik yaklaşımın temellerinin kavranmasıdır. Bu rotasyon sonunda öğrencilerin ortopedik temel yaklaşım ve ilk müdahale için gereken bilgi ve becerisinin kazanılması hedeflenmektedir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Biyokimya
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizyoloji
 • Nükleer Tıp
 • Ortopedi ve Travmatoloji Radyoloji
 • Spor Hekimliği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Rotasyonu
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon rotasyonu 2 haftadan oluşmaktadır. 24 teorik ve 10 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı: Fizik Tedavi prensiplerinin, temel teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla öğretilmesidir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi Rotasyonu
Beyin ve Sinir Cerrahisi rotasyonu 1 haftadan oluşmaktadır. 28 saat teorik ve 8 pratik uygulama saati vardır. Beyin ve Sinir Cerrahisi rotasyonunun amacı; teorik ve pratik uygulamalarla temel bilinmesi gereken tıbbi bilgilerin öğrenciler tarafından kavranmasının sağlanmasıdır. Staj sonunda öğrencilerin Beyin ve Sinir cerrahisi acil yaklaşımlarını yanında temel hastalıklar gruplarının temel tanı ve tedavi protokollerini öğrenmesi hedeflenmektedir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Anatomi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Radyoloji

Nöroloji Rotasyonu
Nöroloji Rotasyonu 3 haftadan oluşmaktadır. 49 saat teorik ve 51 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı: Nörolojinin temel bilinmesi gereken teorik ve pratik uygulamaların öğretilmesi ve nörolojik problemleri olan hastaya tıbbi yaklaşımın kavranmasıdır. Bu rotasyon sonunda öğrencilerin nörolojide tanı, tedavi ve takip protokollerini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Nöroloji Nükleer Tıp
 • Radyoloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Rotasyonu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonu 3 haftadan oluşmaktadır. 82 teorik ve 154 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı poliklinik ve klinik uygulamada karşılaşılan hastalıkların tanısı, yönetimi ve takibinin öğrenimidir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
II. Duyu Sistemleri ve Adli Tıp Stajı
Staj Sorumluları

Beril UĞURNAL
Deniz KAYA
Duygu DERİN
Emel GÜNGÖR
Ümran İLERİ
Vedat KAYA

Kulak Burun Boğaz – Deri ve Zührevi Hastalıklar – Plastik Cerrahi – Adli Tıp – Göz Hastalıkları Rotasyonları
Duyu Sistemleri rotasyonu 12 haftadan oluşmaktadır. 178 teorik ve 43 pratik uygulama saati vardır. Bu rotasyonun amacı, öğrencilerin; Göz, Kulak Burun Boğaz, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi ile Adli Tıp branşlarındaki klinik süreçleri görüp değerlendirmeleri ve hasta takip ve tedavisi konusunda bilgi ve beceri artışı sağlamaları hedeflenmektedir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Adli Tıp
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Göz Hastalıkları
 • KBB
 • Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi
III. Çocuk Sağlığı Stajı
Staj Sorumluları

Asena AKDEMİR
İsmail GÖNEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Cerrahisi – Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Rotasyonları
Çocuk Sağlığı rotasyonu 13 haftadan oluşmaktadır. 198 saat teorik, 48 saat olgu tartışmaları ve 20 saat pratik uygulama içermektedir. Bu rotasyonun amacı önceki sınıflarda çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili edinilen temel tıp bilgilerini klinik uygulamalarla pekiştirerek, öğrencilerin problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlanması hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda entegre oturumlarla multidisipliner tartışma ortamı sağlanarak, öğrenmenin en verimli sağlanacağı klinik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Rotasyonda Görev Alan Anabilim Dalları

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Nükleer Tıp
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Radyoloji
 • Spor Hekimliği
Mezuniyet Öncesi
Undergraduate

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Fax: 0212 481 36 88
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark